Genius Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Genius là gì

*
*
*

genius
*

genius /"dʤenitiv/ danh tự, số những geniuses (không tồn tại snh) anh tài, thiên tưa poet of genius: bên thơ thiên tàito have a genius for mathematcs: có nhân kiệt về toán học bạn tuấn kiệt, người hào kiệt, bậc kỳ tài (thường) dùng số ít thần phiên bản mệnh (tôn giáo La-mã) tinh thần, tính năng (chủng tộc, ngôn ngữ, thời đại...) liên tưởng; cảm hứng (số những genii) thầngood genius: thần thiệnevil genius: thần ác
Lĩnh vực: xây dựngthiên tài
*

Xem thêm: ▷ Công Việc Của Quản Lý Kho Như Thế Nào, Quản Lý Kho Là Gì Và 15 Cách Quản Lý Kho

*

*

genius

Từ điển Collocation

genius noun

1 very great & unusual ability

ADJ. great, pure, real | natural

QUANT. flash, stroke, touch In a flash of pure genius, she realized the answer lớn the problem. It was a stroke of genius on my part to lớn avoid such awkward questions.

VERB + GENIUS have She has a genius for sorting things out. | show a work which shows real genius

GENIUS + VERB lie in sth His genius lies in his ability khổng lồ convey pure terror in his work.

PREPhường. of ~ a writer of genius | ~ for his genius for pinpointing the absurd

2 person with great and unusual ability

ADJ. great | natural | eccentric, wayward | artistic, comic, creative, literary, mathematical, military, musical, etc.

Từ điển WordNet


n.


English Synonym & Antonym Dictionary

geniusessyn.: gift inspiration intelligence master prodigy talent wizardant.: idiot

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học tự | Tra câu