FUNCTION NGHĨA LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

function
*

Function (Econ) Hàm số.+ Một bí quyết toán học ví dụ hoá mối liên hệ giữa những giá trị của một tập hợp các biến tự do xác định giá trị các biến phụ thuộc.
function hàm, hàm số; tính năng // tác dụng, vận hành
f.

Bạn đang xem: Function nghĩa là gì

Of bounded variation hàm gồm biến phân bị chặn
f. Of a complex(real) variable hàm biến đổi số phức thực f. Of concentration (thống kê) hàm tập trung f. Of dispersion (toán gớm tế) hàm phân tán f. Of exponential type hàm kiểu dáng mũ f. Of finite genus (giải tích) hàm tất cả giống hữu hạn f. Of f. Hàm của hàm, hàm hợp f. Of infinite type hàm phong cách vô hạn, hàm kiểu cực đại f. Of limited variation hàm gồm biến phân bị chặn f. Of maximun type hàm kiểu cực đại, hàm kiểu dáng vô hạn f. Of minimum type (giải tích) hàm kiểu cực tiểu f. Of position hàm lượng trí f. Of random variable (xác suất) hàm cuả biến hóa ngẫu nhiên f. Of singularities (giải tích) hàm những điểm kỳ dị, yếu tố kỳ dị f. Of support hàm tựa absolutely additive phối f. Hàm hoàn hảo nhất cộng tính absolute monotonic f. Hàm 1-1 điệu hay đối acylic f. Hàm ko tuần hoàn, hàm phi xilic adjustment f. (thống kê) đặc trưng của tập phù hợp thống kê algebraic(al) f. Hàm đại số alternate f. (đại số) hàm cầm cố phiên analytic(al) f. Hàm giải tích antihyperbolic f. S. Hàm hipebolic ngược antitrigonometric f. Các chất giác ngược arc-hyperbolic f.s hàm hipebolic ngược area f. Hàm xác định diện tích (trong không khí Mincopxki) arithmetric f. Hàm số học associated integral f. Hàm nguyên liên đới asympotic distribution f. Hàm triển lẵm tiệm cận atomic set f. Hàm tập hòa hợp nguyên tử automorphic f. Hàm từ bỏ đẳng cấu beta f. Hàm bêta bicomplex f. Hàm tuy vậy phức bicontinuous f. Hàm tuy nhiên liên tục biharmonic f. Hàm tuy nhiên điều hoà bijective f. Hàm tuy nhiên ánh bilinear f. Hàm tuy nhiên tuyến tính Boolean f. Hàm Bun bounded f. Hàm bị chặn bounded mix f. Hàm tập bị chặn carries f. Hàm mang characteristic f. Hàm đặc trưng circular cylinder f. Hàm trụ tròn circular cylindrial wave f. Hàm sóng trụ tròn circulary symmetric f. Hàm đối xứng tròn class f. Hàm lớp closure f. Hàm đóng close-to-convex f. Hàm sát lồi combinable f. Hàm đúng theo được comparable f. Hàm so sánh được complementary f. Hàm bù (nghiệm đực biệt của một phương trình vi phân tuyến đường tính không thuần nhất) complementary error f. Hàm không nên bù complete analytic f. Hàm giải tích đầy đủ completely additive phối f. (giải tích) hàm tập hợp cùng tính trả toàn completely defined f. (logic học) hàm xác minh khắp nơi complex f. Hàm số phức complex velocity f. Hàm tốc độ phức composite f. (giải tích) hàm hợp computable f. (logic học) hàm tính được concave f. Hàm lõm confluent hypergeometric f. (giải tích) hàm cực kỳ bội suy biến conical f. Hàm cônic conjugate f.s hàm liên hợp conjugate harmonic f.s (giải tích) hàm điều hoà liên hợp content f. Hàm dung tích contiguous hypergeometric f.s hàm khôn xiết bội tiệm cận continuous f. Hàm liên tục control f. Hàm kiểm tra control-allowable f. Hàm tinh chỉnh cho phép convex f. Hàm lồi coordinate f. Hàm toạ độ cost f. Hàm giá (trị) countable additive mix f. Hàm tập hợp cộng tính đếm được covariance f. Hàm hiệp phương sai criterion f. Hàm tiêu chuẩn cumulant generating f. (xác suất) hàm sinh tích luỹ cumulative frequency f. Hàm tần số tích luỹ cyclotomic f. Hàm chia vòng tròn cylindrical f.s hàm trụ hàm Betsen decision f. (thống kê) hàm quyết định decreasing f. Hàm giảm demand f. (thống kê) hàm nhu cầu mật độ trùng lặp từ khóa f. Hàm mật độ, mật độ phân phối derived f. Hàm dẫn suất determining f. (giải tích) hàm xác định developable f. Hàm triển khai được differentiable f. Hàm mang vi phân được digamma f. Hàm đigama discontinuous f. (giải tích) hàm gián đoạn discriminant f.(thống kê) hàm phân biệt disspation f. Hàm tiêu tán distance f. Hàm khoảng tầm cách distribution f. Hàm phân phối dominant f. Hàm số trội doubly periodic f. Hàm tuy vậy tuần hoàn drriving f. Hàm đầy elementary f. Hàm sơ cấp elementary symmetric f. Hàm đối xứng tất cả bản elementary transcendental f. Hàm khôn cùng việt sơ cấp elliptic(al) f. Hàm eliptic elliptic(ai) cylinder f. Hàm trụ eliptic elliptic modular f. Hàm môđunla eliptic energy f. Hàm năng lượng entrire f. (giải tích) hàm nguyên entrire f. Of zero type hàm nguyên các loại cực tiểu entrire rational f. Hàm hữu tỷ nguyên envolope f. Hàm bao equimeasurable f. Hàm đồng đẳng đo được eror f. Hàm không đúng số, hàm độ sai, tích phân xác suất sai số (y=erfx, y=erfcx, y=erfix) even f. Hàm chẵn expenditure f. Hàm chi phí explicit f. Hàm hiện expomential f. Hàm mũ factorable f. Hàm nhân tử hoá được factorial f. Hàm giai thừa finite f. Hàm hữu hạn flow f. (giải tích) hàm dòng force f. Chũm vị, hàm lực forcing f. Hàm chống bức không tính tiền f. Hàm từ bỏ do frequency f. Hàm tần số frequency distribution f. Hàm mật độ, tỷ lệ phân phối gamma f. Hàm gama general recursive f. Hàm đệ quy toàn phần generating f. Hàm sinh Hamiltonian f. (vật lí) hàm Haminton harmonic f. Hàm điều hoà holomorphic f. Hàm chỉnh hình, hàm giải tích homogeneous f. Hàm thuần nhất homographic f. Hàm solo ứng hyperbolic f. (giải tích) hàm hypebolic hyperbolic inverse f. Hàm hypebolic ngược hyperconical f. Hàm vô cùng nón hyperelliptic f. Hàm siêu eliptic hypergeometric f. Hàm siêu bội hyperharmonic f. Hàm vô cùng điều hoà implicit f. Hàm ẩn impulse f. Hàm xung incomplete beta f. (giải tích) hàm bêta khuyết incomplete gamma f. (giải tích) hàm gama khuyết incomplete defined f. (logic học) hàm xác minh không hoàn toàn increasing f. Hàm tăng independent f.s (giải tích) hàm độc lập indicator f. Hàm chỉ tiêu của hàm nguyên initial f. (logic học) nguyên hàm injective f. Hàm đơn ánh integrable f. (giải tích) hàm khả tích integral f. Of mean tyoe (giải tích) hàm nguyên loại chuẩn tắc integral algebraic f. Hàm đại số nguyên integral transcendental f. Hàm khôn xiết việt nguyên interior f. (giải tích) hàm trong interval f. (giải tích) hàm khoảng cách inverse f. (giải tích) hàm ngược inverse circular f. Hàm vòng ngược, lượng chất giác ngược inverse hyperbolic f. Hàm hypebolic ngược inverse trigonometric f. Hàm lượng giác ngược, hàm vòng ngược irrational f.

Xem thêm: Một Số Biện Pháp Giáo Dục Lễ Giáo Cho Trẻ Là Gì, Giáo Dục Lễ Giáo Cho Trẻ Trong Giáo Dục Mầm Non

Hàm vô tỷ
iterated f. Hàm lặp iterative impedance f. Hàm tổng trở lặp jum f. (điều khiển học) hàm bước nhảy kernel f. (giải tích) hàm hạch known f. Hàm vẫn biết lacunary f. Hàm tổng Lagrangian f. (vật lí) hàm Lagrăng, rứa động lực lifting f. Hàm nâng limited f. Hàm bị chặn linear f. Hàm tuyến tính linear integral f. Hàm nguyên tuyến đường tính locally constant f. Hàm hằng địa phương logarithmic f. Hàm lôga logarithmic trigonometric f. Hàm lôga lượng giác logarithmically convex f. Hàm có lôga lồi logical f. (logic học) hàm lôgic logistic f. (toán tởm tế) hàm lôgittic loss f. Hàm tổn thất many-valued f. (giải tích) hàm đa trị mapping f. (giải tích) hàm ánh xạ measure f. (giải tích) độ đo measurable f. Hàm đo được meromorphic f. (giải tích) hàm phân hình metaharmonic f. Hàm mêta điều hoà minimal f., minimun f. Hàm rất tiểu modular f. Hàm môđunla moment generating f. Hàm sinh các mômen monodrome f. Hàm đối kháng đạo monogenic analytic f. (giải tích) hàm giải tích đối kháng diễn monogenic f. Of complex variable (giải tích) hàm đổi thay phức solo diễn monotone f. (giải tích) hàm solo điệu multiform f. Hàm nhiều trị multilinear f. Hàm đa tuyến tính multiple f. Hàm bội multiple valued f. Hàm nhiều trị multiplicative f. Hàm nhân tính multivalent f. Hàm nhiều diệp multivalued f. Hàm đa trị natural trigonometrical f. Hàm vị giác từ nhiên negatively infinite f. Hàm âm lớn vô hạn non-analytic f. Hàm không giải tích non-differentiable f. Hàm không khả vi nn-negative additive f. Hàm cùng tính ko âm non-periodic f. Hàm không tuần hoàn non-uniform f. Hàm không đối chọi trị normal f. Hàm chuẩn chỉnh tắc normalized orthogonal f.s hàm trực giao chuẩn hoá null f. Hàm không numerical f. Hàm bởi số objective f. (lý thuyết trò chơi) hàm mục tiêu odd f. Hàm lẻ one-valued f. (giải tích) hàm đối kháng trị operator f. Hàm toán tử order f. Hàm thiết bị tự orthogonal f.s. Hàm trực giao oscillating f. Hàm dao động parabolic(al) cylinder f. Hàm trụ parabolic partial f. Hàm bộ phận partial recursive f. Hàm đệ quy bộ phận partition f. Hàm phân hoạch pattern f. Hàm sơ đồ dùng (dùng để tính các bản bất biến) periodie f. Hàm tuần hoàn p-harmonic f. Hàm p- điều hoà phase f. Hàm pha phi f. Hàm phi (của Ơle) piecewise continuous f. Hàm tiếp tục từng mảnh piecewise regular f. Hàm chính quy từng mảnh plurisubharmonic f. Hàm nhiều điều hoà dưới point f. (giải tích) hàm điểm polygonal f. Hàm đa giác polyharmonic f. Hàm nhiều điều hoà possibility f. Hàm khả năng positive f. Hàm dương positive definite energy f. Hàm năng lượng xác định dương positive real f. Hàm thực dương positively infinite f. Hàm dương béo vô hạn potential f. Rứa vị, hàm lực, nhiều điều hoà power nguồn f. (thống kê) hàm lực lượng primitive f. Hàm nguyên thuỷ propagation f. Hàm truyền propositional f. Hàm mệnh đề pseudoanalytic f. Hàm trả giải tích pseudo-periodic f. Hàm giả tuần hoàn purely discontinuous phối f. Hàm tập vừa lòng thuần con gián đoạn quasi-nanlytic f. Hàm tựa eliptic quasi-periodic f. Hàm tựa tuần hoàn quaternion f. Hàm quatenion radical f. Hàm căn random f. (xác suất) hàm ngẫu nhiên randomized decision f. Hàm đưa ra quyết định đã hốt nhiên hoá rational f. Hàm hữu tỷ rational fractional f. Hàm phân hữu tỷ rational integral f. Hàm nguyên hữu tỷ reactance f. Hàm năng lượng điện kháng real-valued f.(giải tích) hàm lấy giá trị thực reciprocal f. Hàm thuận nghịch recursive f. Hàm đệ quy reduced characteristic f. Hàm đặc thù rút gọn regular f. Hàm đều regular f. Of a complex variable hàm vươn lên là phức đều relate f.s những hàm phụ thuộc remainder f. Hàm những số dư ring f. Hàm vành risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm saddle f. Hàm yên ngựa schlicht f. Hàm (giải tích) 1-1 diệp self-impedance f. Hàm tự trở semi-continuous f. Hàm nửa liên tục sequential risk f.(thống kê) hàm mạo hiểm liên tiếp phối f. (giải tích) hàm tập hợp signal f. Hàm dấu, hàm xicnum simple (analytic) f. Hàm (giải tích) solo diệp single-valued f. Hàm solo trị singly periodic f. Hàm tuần hoàn đơn singular f. Hàm kỳ dị sinusoidal f. Hàm sin slope f. Hàm dốc smooth f. (thống kê) hàm trơn, hàm được bình dị source f. Hàm nguồn, hàm Grin spectral f. Hàm phổ spherical wave f. Hàm sóng cầu spheroidal wave f. Hàm sóng bỏng cầu square-integrable f. Hàm có bình phương khả tích step f. (giải tích) hàm bậc thang; (điều khiển học) tỷ lệ chuyển tiếp stored energy f. Hàm biến tấu năng lượng stream f. Hàm dòng căng thẳng f. Hàm ứng suất stroke f. (logic học) hàm Sefơ subharmonic f. Hàm hết sức điều hoà supply f. (thống kê) hàm cung cấp symmetric(al) f. (giải tích) hàm đối xứng temperate f. Hàm tăng chậm temperature f. (giải tích) hàm nhiệt độ thử nghiệm f. (thống kê) hàm (tiêu) chuẩn tetrahedral f. Hàm tứ diện totally additive set f. Hàm tập hợp hoàn toàn cộng tính transcendental f. Hàm rất việt transfer f. Hàm truyền trial f. (giải tích) hàm các đại lý (thuộc không khí cơ sở) trigonometric(al) f.s lượng chất giác triply periodic f. Hàm tam tuần hoàn truth f. (logic học) hàm đúng typically-real f. (giải tích) hàm thực điển hình unbounded f. (giải tích) hàm không trở nên chặn uniform f. Hàm đối chọi trị uniformly best desision f. (thống kê) hàm quyết định giỏi đều nhất unit step f. Hàm bậc thang đối kháng vị univalent f. (giải tích) hàm đơn diệp universal f. (logic học) hàm utility f. Hàm lợi ích varied flow f. Hàm chiếc biến vector f. (giải tích) hàm vectơ vector wave f. Hàm sóng vectơ wave f. Hàm sóng weight f. (thống kê) hàm trọng lượng zeta f. (giải tích) hàm zeta zonal hyperspherical f. Hàm siêu mong đớichức năngadministrative function: chức năng hành chánhcommercial function: chức năng thương mạicontrol function: tính năng kiểm soátdistribution function: tác dụng phân phốiexecutive function: tác dụng hành chánhfunction bond: trái phiếu chức năngfunction key: phím chức năngfunction of a product: công dụng của một sản phẩmfunction of exchange: chức năng trao đổi (của chi phí tệ)implicit function: chức năng nội tạiinvestment function: tác dụng đầu tưlimited function wholesaler: nhà bán sỉ có tính năng hạn chếmain function of a product: công dụng chính của sản phẩmmarketing function: tính năng của tiếp thịselling function: công dụng tiêu thụsupply function: công dụng cung ứngtab function: tác dụng lập bảnghàmAndo-Modigliani consumption function: hàm chi tiêu và sử dụng Ando-ModiglianiCES production function: các chất sản xuất CES (có hệ số co dãn thay thế không đổi)Cobb-Douglas expenditure function: hàm tiêu chuẩn Cobb-DouglasCobb-Douglas production function: hàm sản xuất Cobb-DouglasCobb-Douglas utility function: hàm lợi ích Cobb-DouglasDouglas" production function: hàm số cấp dưỡng DouglasFriedman"s money demand function: hàm mong tiền FriedmanHicksion demand function: hàm cầu HicksionKaldor saving function: hàm tiết kiệm ngân sách và chi phí KaldorLucas aggregate supply function: Hàm cung gộp Lucasadditively separable utility function: hàm lợi ích tách được cùng tínhadjustment function: hàm số điều chỉnhaggregate production function: hàm tổng sản xuấtaggregate production function: hàm tổng sản lượngalgebraic (al) function: hàm đại sốalgebraical function: hàm đại sốassociation function: hàm số liên đớiaverage cost function: hàm ngân sách chi tiêu trung bìnhaverage function: hàm trung bìnhbounded function: hàm bị ngăn (giới nội)characteristic function: hàm quánh trưngcircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số chi tiêu và sử dụng xã hộicomparison function: hàm số so sánhcompensated demand function: hàm ước đền bùcompound function: hàm số phức tạpconditional factor demand function: hàm mong có điều kiện cho nguyên tố sản xuấtconditional probability density function: hàm tỷ lệ xác suất gồm điều kiệnconsumer"s demand function: hàm cầu cho những người tiêu dùngconsumption function: hàm tiêu dùngconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm liên tụccontinuous function: hàm số liên tụccontinuous probability function: hàm xác suất liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số tầm giá tổn. Criterion function: hàm (số) phân biệtcumulative distribution function: hàm bày bán xác suấtcumulative probability function: hàm tỷ lệ tích lũydemand for money function: hàm cầu tiền tệdemand function: hàm số nhu cầudemand function: hàm cầudensity function: hàm số tỷ lệ (trong thống kê)dependent function: hàm số tương quandirect utility function: hàm hiệu dụng trực tiếpdiscrete function: hàm số ko liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexpenditure function: hàm bỏ ra tiêuexplicit function: hàm hiệnexponential function: hàm mũexport flow function: hàm số lưu giữ lượng xuất khẩuexport function: hàm xuất khẩufixed coefficients production function: hàm chế tạo với thông số cố địnhglobal maximum of a function: rất đại toàn thể của hàm sốglobal minimum of a function: cực tiểu tổng thể của hàm sốhabit- creating demand function: hàm mong tập cửa hàng (tiêu dùng)habit- creating demand function: hàm mong tạo tập quán (tiêu dùng)habit-creating demand function: hàm ước tạo vì tập cửa hàng (tiêu dùng)hicksian demand function: Hàm mong Hickshomogeneous production function: hàm thêm vào thuần nhấtimplicit function: hàm số ẩnimport function: hàm nhập khẩuindirect objective function: hàm phương châm gián tiếpindirect utility function: hàm có lợi gián tiếpindirect utility function: hàm tiện ích gián tiếpinput demand function: hàm ước yếu tố đầu vàoinvestment demand function: hàm cầu đầu tưinvestment function: hàm số đầu tưlinear production function: hàm cung cấp tuyến tínhlong run cost function: hàm chi phí dài hạnmarket demand function: hàm ước thị trườngmonotonic function: hàm đối kháng điệu, không đổi thay hóaproduction function: hàm sản xuấtproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền giá trị của hàm sốreaction function: hàm làm phản ứngrevenue function: hàm thu nhậpsales response function: hàm số bội nghịch ứng tiêu thụsaving function: hàm ngày tiết kiệmsaving function: hàm số huyết kiệmshort run cost function: hàm giá thành ngắn hạnsocial welfare function: hàm an sinh xã hộisocial-welfare function: hàm số an sinh xã hộisubhomogeneous production function: hàm cung ứng thuần nhất dướisuperhomogeneous production function: hàm thêm vào thuần túy xuất xắc đốisupply function: hàm số cung ứngsupply function: hàm cungsurface of a function level: phương diện mức của hàm sốtax function: hàm số thuếuncompensated demand function: hàm mong không được đền rồng bùutility function: hàm số hiệu dụngutility function: hàm lợi íchzeros of a function: không điểm của hàm sốzeros of a quadratic function: điểm không của hàm bậc haihàm sốDouglas" production function: hàm số cung ứng Douglasadjustment function: hàm số điều chỉnhassociation function: hàm số liên đớicircular function: hàm số tròncommunity consumption function: hàm số tiêu dùng xã hộicomparison function: hàm số so sánhcompound function: hàm số phức tạpconsumption function: hàm số tiêu thụconsumption utility function: hàm số hiệu dụng tiêu dùngcontinuous function: hàm số liên tụccorrection function: hàm số tương quancost function: hàm số mức giá tổndemand function: hàm số nhu cầudensity function: hàm số mật độ (trong thống kê)dependent function: hàm số tương quandiscrete function: hàm số không liên tụcdivergent function: hàm số khuếch táneven function: hàm số chẵnexport flow function: hàm số lưu lại lượng xuất khẩuglobal maximum of a function: cực đại toàn cục của hàm sốglobal minimum of a function: rất tiểu toàn thể của hàm sốimplicit function: hàm số ẩninvestment function: hàm số đầu tưproduction function: hàm số sản xuấtprofit function: hàm số lợi nhuậnquadratic utility function: hàm số hiệu dụng bậc hairange of a function: miền quý hiếm của hàm sốsales response function: hàm số làm phản ứng tiêu thụsaving function: hàm số tiết kiệmsocial-welfare function: hàm số phúc lợi an sinh xã hộisupply function: hàm số cung ứngsurface of a function level: mặt mức của hàm sốtax function: hàm số thuếutility function: hàm số hiệu dụngzeros of a function: ko điểm của hàm sốnhiệm vụtrách nhiệm o chức năng; hàm, hàm số § chemical function : chức năng hóa học § partition function : hàm phân bố § transfer function : hàm truyền § velocity function : hàm số vận tốc § velocity depth function : hàm số tốc độ - độ sâu § wave function : hàm sóng