Foundation Nghĩa Là Gì

Foundation là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và giải đáp cách sử dụng Foundation khiếp tế.

Bạn đang xem: Foundation nghĩa là gì


Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh
*
foundation
Hình ảnh cho thuật ngữ foundation Nền Móng, Nền Tảng; Cơ Sở; Sự Thành Lập; Sự sáng sủa Lập; tổ chức Tài Trợ; Tổ Chức thành lập và hoạt động Do Quỹ Tài Trợ; Quỹ Tài Trợ. . Thuật ngữ liên quan tới Foundation
Chủ đề Chủ đề ghê tế

Định nghĩa - Khái niệm

Foundation là gì?

Foundation có nghĩa là Nền Móng, Nền Tảng; Cơ Sở; Sự Thành Lập; Sự sáng sủa Lập; tổ chức triển khai Tài Trợ; Tổ Chức thành lập và hoạt động Do Quỹ Tài Trợ; Quỹ Tài Trợ

Foundation tức là Nền Móng, Nền Tảng; Cơ Sở; Sự Thành Lập; Sự sáng sủa Lập; tổ chức Tài Trợ; Tổ Chức thành lập Do Quỹ Tài Trợ; Quỹ Tài Trợ..Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực ghê tế.

Nền Móng, Nền Tảng; Cơ Sở; Sự Thành Lập; Sự sáng Lập; tổ chức triển khai Tài Trợ; Tổ Chức thành lập Do Quỹ Tài Trợ; Quỹ Tài Trợ giờ đồng hồ Anh là gì?

Nền Móng, Nền Tảng; Cơ Sở; Sự Thành Lập; Sự sáng Lập; tổ chức triển khai Tài Trợ; Tổ Chức ra đời Do Quỹ Tài Trợ; Quỹ Tài Trợ giờ Anh có nghĩa là Foundation.

Xem thêm: Đuôi Vsd Là Gì - Phần Mở Rộng Tệp Vsd

Ý nghĩa - Giải thích

Foundation nghĩa là Nền Móng, Nền Tảng; Cơ Sở; Sự Thành Lập; Sự sáng Lập; tổ chức triển khai Tài Trợ; Tổ Chức ra đời Do Quỹ Tài Trợ; Quỹ Tài Trợ...

Đây là giải pháp dùng Foundation. Đây là 1 trong thuật ngữ giờ Anh siêng ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Tổng kết

Trên trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ kinh tế tài chính Foundation là gì? (hay lý giải Nền Móng, Nền Tảng; Cơ Sở; Sự Thành Lập; Sự sáng Lập; tổ chức triển khai Tài Trợ; Tổ Chức thành lập Do Quỹ Tài Trợ; Quỹ Tài Trợ.. Nghĩa là gì?) . Định nghĩa Foundation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và chỉ dẫn cách thực hiện Foundation / Nền Móng, Nền Tảng; Cơ Sở; Sự Thành Lập; Sự sáng Lập; tổ chức triển khai Tài Trợ; Tổ Chức ra đời Do Quỹ Tài Trợ; Quỹ Tài Trợ... Truy vấn kinhdientamquoc.vn nhằm tra cứu vớt thông tin những thuật ngữ chuyên ngành giờ Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ bỏ Điển Số là một website giải thích chân thành và ý nghĩa từ điển siêng ngành thường được sử dụng cho những ngôn ngữ chủ yếu trên thay giới.