Foolproof Là Gì

Though improvements in missile technology may make that vision a reality, experience has indicated that sensors are not foolproof và that fighters will still need khổng lồ be able to fight and maneuver at close ranges.

Bạn đang xem: Foolproof là gì


Dù các cải tiến trong công nghệ tên lửa hoàn toàn có thể giúp vấn đề đó trở thành hiện tại thực, tởm nghiệm cho biết các bộ phận cảm biến chưa hẳn lúc như thế nào cũng chuyển động hoàn hảo và các máy cất cánh chiến đấu đã cần kĩ năng tiếp cận với thao diễn tầm gần.
Staying home isn"t a foolproof protection either because we now know that it can be sexually transmitted.
Ở nhà cũng không phải là 1 trong cách bảo vệ an ninh vì giờ bọn họ biết rằng nó hoàn toàn có thể lây qua con đường tình dục.
The placenta also helps protect the baby from infections & potentially harmful substances , but it "s not a foolproof filter .
Nhau thai cũng giúp bảo đảm em bé nhỏ khỏi lan truyền trùng và những chất vô ích , tuy vậy nó không phải là một trong màng lọc hoàn hảo .
An inborn instinct for herding sheep, intelligence, submissive & faithful character, và above all foolproof a resistance to lớn extreme cold, snow and long distances khổng lồ travel, are part of the peculiarities of Ovejero magallánico.
Chó chăn chiên Magellan có bản năng khi sinh ra đã bẩm sinh cho bài toán chăn cừu, trí thông minh, phục tùng với trung thành, trên hết là 1 sự chống chịu đựng thời tiết rét giá cực kỳ tốt, tuyết và các hành trình dài, là một phần đặc thù của Ovejero magallánico.
Có lẽ ta là một trong những người lớn khiếp, tuy vậy ta sẽ chế ra một phương pháp bất khả thua trận để chiếm lấy tài sản của tụi bay.
The point is, that if one system fails, another can take over, creating a virtually foolproof system.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Có Giọng Hát Hay Và Cao, Khỏe, Nội Lực: 10 Bước (Kèm Ảnh)


Điều đáng nói là, nếu như một hệ thống hỏng, hệ thống khác có thể thay thể, tạo thành một khối hệ thống hoàn toàn rệt.
Autonomation was developed by Toyoda Sakichi in Toyoda Spinning và Weaving: an automatically activated loom that was also foolproof, that is automatically detected problems.
Tự công ty được phát triển bởi Toyoda Sakichi trong Toyoda Kéo sợi với Dệt: một thiết bị dệt tự động kích hoạt cũng hoàn toàn có thể đánh lừa được, nó tự động được phát hiện vấn đề.
Schnonberger identified seven fundamentals principles essential to the Japanese approach: Process control: SPC & worker responsibility over quality Easy able -to-see quality: boards, gauges, meters, etc. Và poka-yoke Insistence on compliance: "quality first" Line stop: stop the line to lớn correct quality problems Correcting one"s own errors: worker fixed a defective part if he produced it The 100% check: automated inspection techniques & foolproof machines Continual improvement: ideally zero defects Meanwhile, in the sixties, a different approach was developed by George W. Plossl and Oliver W. Wight, this approach was continued by Joseph Orlicky as a response to lớn the TOYOTA Manufacturing Program which led to Material Requirements Planning (MRP) at IBM, latter gaining momentum in 1972 when the American Production and Inventory Control Society launched the "MRP Crusade".
Schnonberger khẳng định bảy phép tắc cơ bản cần thiết cho phương thức của Nhật Bản: kiểm soát và điều hành quy trình: SPC và trọng trách của bạn lao cồn đối với unique Chất lượng dễ nhìn thấy: bảng, đồng hồ thời trang đo, mét, vv và poka-yoke kiên trì tuân thủ: "chất lượng trên hết" ngừng dòng: dừng cái để khắc phục vấn đề chất lượng Sửa lỗi của thiết yếu mình: công nhân đã sửa một phần bị lỗi nếu anh ta tiếp tế nó khám nghiệm 100%: chuyên môn kiểm tra auto và máy tấn công lừa cải tiến liên tục: hài lòng là không khuyết tật trong lúc đó, vào trong thời điểm sáu mươi, một bí quyết tiếp cận khác đã được cải tiến và phát triển bởi George W. Plossl và Oliver W. Wight, phương pháp tiếp cận này được Joseph Mitchicky thường xuyên như là một phản ứng cùng với Chương trình sản xuất TOYOTA dẫn đến kế hoạch Yêu cầu vật tư (MRP) IBM, sau này đã dành được động lực vào khoảng thời gian 1972 khi cộng đồng sản xuất và kiểm soát điều hành hàng tồn kho của Mỹ phát hễ "Cuộc thập trường đoản cú chinh MRP".
We"ve watched the financial markets that we uniquely create -- these markets that were supposed lớn be foolproof -- we"ve watched them kind of collapse before our eyes.
Ta vẫn theo dõi thị trường tài chính vì ta tạo thành lẽ ra bắt buộc hết sức rõ ràng tuy vậy lại sụp đổ tức thì trước mắt chúng ta.
If you"re younger than 40 , condoms simply aren"t the most foolproof pregnancy-protection , unless they "re paired with another contraceptive ( such as the Pill or an IUD ) .
Nếu các bạn dưới 40 tuổi , bao cao su đặc thường không hẳn là cách tránh thai tuyệt đối hoàn hảo nhất , trừ phi bạn phải sử dụng kèm cùng với một giải pháp ngừa thai khác ( như thể thuốc viên hoặc dụng cụ tử cung IUD ) .
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M