Flag Là Gì

a piece of cloth, usually rectangular and attached to lớn a pole at one edge, that has a pattern that shows it represents a country or a group, or has a particular meaning:

Bạn đang xem: Flag là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ kinhdientamquoc.vn.Học những từ các bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tin.


a piece of cloth with a special màu sắc and pattern, used as a symbol esp. To lớn represent a particular country or group:
to put a mark on something or against something so it can be found easily among other similar things:
a piece of cloth, usually rectangular và fixed lớn a pole at one edge, that has a pattern that shows it represents a country or a group, or has a particular meaning:
*

said when you want khổng lồ emphasize that real events or things are sometimes stranger than imaginary ones

Về việc này

*

Xem thêm: Thế Nào Là Tán Tỉnh - Cách Để Tán Tỉnh (Kèm Ảnh)

*

cải cách và phát triển Phát triển tự điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột các tiện ích tìm kiếm tài liệu cấp phép
reviews Giới thiệu khả năng truy cập kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press quản lý Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 giờ đồng hồ Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng bố Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message