Fell là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

fell
*

fell /fel/ (fall) /fɔ:l/ danh từ domain authority lông (của trúc vật) domain authority người mớ tóc bù xù; cỗ lông bờm xờmfell of hair: đầu bù tóc rối đồi đá (sử dụng trong tên đất) vùng váy lầy (sinh hoạt khu vực miền bắc nước Anh) sự đẫn cây, sự hạ cây, sự đốn, sự chặt mẻ đẫn (trọng lượng cây đẫn một lần) sự khâu viền ngoại hễ từ đấm ngâ, tiến công ngã đẫn (cây), hạ (cây), đốn chặt khâu viền tính từ bỏ, (thơ ca) ác liệt, khiếp gớm; nhẫn vai trung phong, tàn ác huỷ khử, gây bị tiêu diệt chóc thời quá khứ đọng của fall
chặt gỗđồiđốn gỗsự đốn câyvùng váy đầm lầyLĩnh vực: hóa học và đồ gia dụng liệuquặng lọt sàngasphalternative text fellgiấy vật liệu nhựa phòng thấmfell heapbến bãi quặng thảifell systemhệ thống chặtcỗ da lôngfell cutterfan vứt da gàfell cutter-& washersự bỏ da gàfell pullingsự tách bóc domain authority từ đùi o quặng lọt sàng o quặng chì (thuật ngữ cũ)

Động từ bất luật lệ (Base form/Past Simple/Past Participle): fall / fell / fallen


*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ đồng hồ Anh

fell

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Fell là gì

the act of felling something (as a tree)

v.

sew a seam by folding the edges

adj.

Xem thêm: Thế Nào Là Tuổi Thiên Đế Giáng Sinh Là Gì? Cách Nuôi Con Thiên Đế Giáng Sinh


n.

Xem thêm: Women Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh? Nghĩa Của Từ Woman

a lapse inkhổng lồ sin; a loss of innocence or of chastity

a fall from virtue

a movement downward

the rise & fall of the tides

v.

descover in free fall under the influence of gravity

The branch fell from the tree

The unfortunate hiker fell inkhổng lồ a crevasse

pass suddenly và passively inkhổng lồ a state of body or mind

fall inlớn a trap

She fell ill

They fell out of favor

Fall in love

fall asleep

fall prey lớn an imposter

fall into lớn a strange way of thinking

she fell khổng lồ pieces after she lost her work

suffer defeat, failure, or ruin

We must st& or fall

fall by the wayside

die, as in battle or in a hunt

Many soldiers fell at Verdun

Several deer have fallen to the same gun

The shooting victim fell dead

be captured

The cities fell khổng lồ the enemy

occur at a specified time or place

Christmas falls on a Monday this year

The accent falls on the first syllable

yield to lớn temptation or sin

Adam & Eve fell

chiến bại office or power

The government fell overnight

The Qing Dynasty fell with Sun Yat-sen

to lớn be given by assignment or distribution

The most difficult task fell on the youngest member of the team

The onus fell on us

The pressure lớn succeed fell on the youngest student

move in a specified direction

The line of men fall forward

be due

payments fall on the 1st of the month

lose one"s chastity

a fallen woman

to lớn be given by right or inheritance

The estate fell to the oldest daughter

slope downward

The hills around here fall towards the ocean

drop oneself lớn a lower or less erect position

She fell baông chồng in her chair

He fell to his knees

assume a disappointed or sad expression

Her face fell when she heard that she would be laid off

his crest fell

be cast down

his eyes fell

come out; issue

silly phrases fell from her mouth

be born, used chiefly of lambs

The lambs fell in the afternoon

begin vigorously

The prisoners fell lớn work right away

go as if by falling

Grief fell from our hearts


English Synonym & Antonym Dictionary

fells|felled|fellingsyn.: barbarous brutal cruel cut down drop felled seam fly hide roughshod savage strike down vanish viciousfalls|fell|falling|fallensyn.: autumn defeat descend destroy drop hairpiece lapse overthrow plunge ruin slip tumble wig

Chuyên mục: Hỏi Đáp