Extracted là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Extracted là gì

*
*
*

extract
*

extract /”ekstrækt – iks”trækt/ iks”trækt/ danh từ đoạn trích (hoá học) phần chiết (dược học) cao ngoại rượu cồn từ trích (sách); chép (trong đoạn sách) nhổ (răng…) bòn rút, moi hút, bóp, nặn đúc kết (nguyên tắc, sự mê thích thú) (toán học) khai (căn) (hoá học) chiếtchiết rahút rakhai cănextract a root of a number: khai căn một sốngâm chiếtphần chiếtfluid extract: phần phân tách lỏngliquid extract: phần tách lỏngmalt extract: phần phân tách mầm mạchsolid extract: phần phân tách rắnrútsự chiếtsự táchtách raLĩnh vực: chất hóa học & thứ liệuchất chiết rachất trích lyLĩnh vực: y họcchiết xuấtLĩnh vực: toán & tinkhai (căn)absolute extractchiết phẩm tốt đốiacid extractchiết phẩm axitanimal extractcao hễ vậtextract airkhí thảiextract airkhông khí thải ra ngoàiextract air systemhệ không khí thảiextract air systemhệ thống không gian thảiextract ductống xả không khíextract fanquạt đẩy thảiextract fanquạt hútextract fanquạt thải khíextract grilleghi gió thảiextract grilleghi không khí thảiextract instructionlệch tríchextract instructionlệnh tríchextract systemhệ thống hút gióextract the root (of number)khai cănextract ventilationsự thông gió hútextract ventilatormáy hút gióliver extractcao ganmalt extractcao thạch nhamalt extractchiết mạch nharoof extract unitmáy thông gió hút trên máiroof extract ventilatormáy thông gió hút bên trên máismoke extractlỗ thoát khóisoil-water extract samplechiết nướcphần chiếtbarley extract: phần tách của đại mạchbeef extract: phần tách của giết mổ bòbitter almond extract: phần chiết hạt hạnh nhâncoffee extract: phần chiết coffe tanmalt extract: phần chiết mầm mạchtea extract: phần chiết nước chèsự tách bóc raacid extractsự trích ly axitalcoholic extractsự trích ly rượuapparent extractsự tách biểu kiếnapparent extractsự phân tách thấy rõclam extractbột xúp chaiclam extractxúp chai cô đặcextract contenthàm lượng hóa học chiết lyextract cubesthỏi bột canhextract of accounttrích yếu ớt tài khoảnfluid beef extractdịch chiết thịt bòhop extractdịch chiết húplôngleaf extractdịch chiết lá câymalt extract bathnồi đường hóa (trong công nghiệp bia)meat extractdịch thịtmeat extractnước thịtnitrogen không lấy phí extractchất phân tách không nitơrennet extractdịch tách men đông sữarennet extractdịch chiết renminspice extractdịch tách gia vị. Tanning extractdịch phân tách tanintea extractchè hòa tantrue extracthàm lượng thực của dịch tách (bia)vegetable extractdịch phân tách rau quảvinegar extractdịch chiết giấm danh từ o chất chiết Vật chất hữu cơ chiết ra từ các vật liệu trầm tích hoặc đá trầm tích bằng các dung môi hữu cơ. O phần chiết, chất chiết ra, chất trích ly động từ o chiết, trích ly § dry extract : phần chiết khô § Edeleanu extract : phần chiết Edecleanu § hemlock bark extract : phần chiết từ vỏ thông Canada (dùng mang đến bùn khoan)

*
*

*

extract

Từ điển Collocation

extract noun

1 passage from a book/piece of music

ADJ. brief, short | long | literary

VERB + EXTRACT read | publish

EXTRACT + VERB be from, be taken from The extract is taken from a long essay.

PREP. ~ from He read out a brief extract from his book.

2 substance taken from another substance

ADJ.

Bạn đang xem: Extracted là gì

Xem thêm: 8 Ứng Dụng Thay Đổi Hình Nền Miễn Phí Trên Android Và Link Download

natural conditioners made from natural plant extracts | herbal, malt, meat, plant, vanilla, yeast Add a few drops of vanilla extract.

PREP. ~ of extract of apricot

Từ điển WordNet

n.

v.

get despite difficulties or obstacles

I extracted a promise from the Dean for two new positions

separate (a metal) from an orecalculate the root of a number

Microsoft Computer Dictionary

vb. 1. Lớn remove or duplicate items from a larger group in a systematic manner. 2. In programming, to derive one set of characters from another by using a mask (pattern) that determines which characters lớn remove.

English Synonym và Antonym Dictionary

extracts|extracted|extractingant.: incorporate replace restore