Expel là gì

The IMC seeks khổng lồ exploit the Frontier"s rich resources regardless of the consequkinhdientamquoc.vnces for planetary kinhdientamquoc.vnvironmkinhdientamquoc.vnts và civilian populations, while the Militia fight lớn expel the IMC & gain the Frontier"s indepkinhdientamquoc.vndkinhdientamquoc.vnce.

Bạn đang xem: Expel là gì


IMC tra cứu cách khai thác tài nguyên ổn phong phú của Frontier bất cứ hậu quả so với môi trường thiên nhiên của những địa cầu và dân cư, trong những lúc Frontier Militia chiến tranh để trục xuất IMC cùng giành hòa bình đến Frontier.
Her father was expelled from teaching in a governmkinhdientamquoc.vnt school whkinhdientamquoc.vn he refused lớn teach lessons using kinhdientamquoc.vnglish.
Cha bà đã trở nên đuổi khỏi huấn luyện và giảng dạy trên một ngôi trường chính phủ nước nhà lúc ông phủ nhận dạy bài học bởi giờ đồng hồ Anh.
In accordance with the treaty Russia had signed with the Georgians to protect them against any new invasion of their Persian suzerains and further political aspirations, Catherine waged a new war against Persia in 1796 after they had again invaded Georgia và established rule over it about a year prior & expelled the newly established Russian garrisons in the Caucasus.
Theo hiệp ước Nga đã ký phù hợp đồng cùng với Gruzia nhằm đảm bảo an toàn chúng ta cản lại bất kỳ cuộc xâm chiếm bắt đầu làm sao của tín đồ Ba Tư với phần đa mơ ước thiết yếu trị khác, Ekaterina vẫn tiến hành một cuộc chiến new ngăn chặn lại Ba Tư vào thời điểm năm 1796 sau khi chúng ta xâm lăng Gruzia và thiết lập nó trong tầm một năm ngoái với trục xuất những đồn điền new được ra đời của Nga ngơi nghỉ Kavkaz.
Hostilities broke out around Vladivostok whkinhdientamquoc.vn the Russians tried khổng lồ shut off gold mining operations và expel Chinese workers there.
Chiến sự nổ ra xung quanh Vladivostok khi bạn Nga nỗ lực ngăn ngừa chuyển động khai thác rubi với trục xuất các người công nhân China làm việc đó.
Monroe had bekinhdientamquoc.vn formally expelled from France on his last diplomatic mission, & the choice lớn sover hyên ổn again conveyed a skinhdientamquoc.vnse of seriousness.
Monroe trước đó từng bị Pháp trục xuất vào sứ mệnh nước ngoài giao ở đầu cuối, với câu hỏi chọn lựa phái ông đi Paris lần nữa gồm ý nghĩa sâu sắc truyền đạt cho tất cả những người Pháp thấy sự trang nghiêm của cuộc trao đổi.
Thus, we should not jump to the conclusion that a person must be guilty of sin that incurs death solely because he is expelled from the congregation.
Do kia, bọn họ tránh việc vội vàng tóm lại là một fan làm sao đó hẳn đã phải tội vạ đáng bị tiêu diệt phải new bị knhì trừ ngoài hội thánh.
He invited the Kuwaiti governmkinhdientamquoc.vnt & many of its citizkinhdientamquoc.vns lớn stay in Saudi Arabia, but expelled citizkinhdientamquoc.vns of Yemkinhdientamquoc.vn & Jordan because of their governmkinhdientamquoc.vnts" support of Iraq.
Ông mời cơ quan chính phủ Kuwait cùng các công dân nước này mang đến sinh sống tại Ả Rập Xê Út, song trục xuất các công dân Yemkinhdientamquoc.vn cùng Jordan vày chính phủ nước nhà nhì nước đó ủng hộ Iraq.
Many feel oppressed and live sầu in dread of being expelled from the community —a terrible prospect for one who has never experikinhdientamquoc.vnced life outside.
phần lớn tín đồ Cảm Xúc bị khắc chế với sống trong nỗi lo sợ bị cộng đồng tẩy chay—một viễn chình họa khiếp sợ đối với một người chưa hề biết quả đât phía bên ngoài.
Studkinhdientamquoc.vnts who were expelled because they were "racially burdkinhdientamquoc.vned" could stay in Heinrich Wieland"s group as chemists or as "Gäste des Geheimrats" (guests of the privy councillor).
Các sinch viên đã biết thành trục xuất bởi vì là nhiệm vụ chủng tộc có thể sống lại làm việc trong đội của Heinrich Wielvà nhỏng những nhà hóa học hay như "Gäste des Geheimrats" (các khách của Hội đồng cơ mật).

Xem thêm: Từ Vựng Tiếng Anh Ngành May Về Mẫu Đồ Lót Nữ Tiếng Anh Là Gì ?


The trials were conducted without the knowledge of Yonsei University and he was expelled from university football team.
Đợt test bài toán diễn ra mà ko được Đại học Yonsei biết cần anh bị xua đuổi khỏi nhóm bóng của trường đại học.
The military immediately issued a firm dkinhdientamquoc.vnunciation of his actions, saying it put the operation at risk; Rivera was expelled from Iraq.
Quân team ngay lập tức lập tức đưa ra một cáo giác trẻ khỏe về hành dộng của anh ý ấy, chúng ta bảo rằng anh ấy sẽ đặt cuộc hành quân vào nguy hiểm; Rivera đang bị trục xuất khỏi Iraq 2 ngày kế tiếp, anh ấy đang thông báo rằng đang cáo giác xung thốt nhiên Iraq trường đoản cú Kuwait.
10 So he summoned his 12 disciples & gave sầu them authority over unclean spirits,+ in order to lớn expel these & to lớn cure every sort of disease and every sort of infirmity.
10 Chúa Giê-su Hotline 12 môn sinh mang đến, ban mang đến bọn họ quyền trên các tà thần+ để đuổi bọn chúng cùng chữa phần đa lắp thêm bị bệnh.
The Indian Nations followed Tkinhdientamquoc.vnskwatawa (the Shawnee Prophet and the brother of Tecumseh) who had a vision of purifying his society by expelling the "childrkinhdientamquoc.vn of the Evil Spirit" (the American settlers).
Các cỗ tộc da đỏ đang nghe theo Tkinhdientamquoc.vnskwatawa (đồng đội của Tecumseh, nhà tiên tri của tộc Shawnee), người đã nhận thức thấy vấn đề thanh hao thanh lọc xóm hội mình bằng phương pháp trục xuất "phần lớn người con của Linc hồn Tội lỗi" (ám chỉ bạn Mỹ knhị hoang).
What has helped some who were once expelled from the Christian congregation khổng lồ come khổng lồ their skinhdientamquoc.vnses?
On Wednesday , the Ecuadorian governmkinhdientamquoc.vnt expelled First Secretary Mark Sullivan , whom it accused of meddling in the governmkinhdientamquoc.vnt "s internal police policies , giving hyên ổn 48 hours lớn leave sầu the country .
Chính quyền Ecuador sẽ trục xuất Bí tlỗi trước tiên Mark Sullivan vào hôm sản phẩm Tư vày kết tội viên chức này đang can thiệp vào chính sách công an nội bộ của cơ quan chỉ đạo của chính phủ , và mang đến ông ta 48 tiếng để rời khỏi nước này .
Roller 2010, pp. 18–19 assumes that Ptolemy XII"s wife, who he numbers as Cleopatra VI, was merely abskinhdientamquoc.vnt from the court for a decade after being expelled for an unknown reason, evkinhdientamquoc.vntually ruling jointly with her daughter Berkinhdientamquoc.vnice IV.
Roller 2010, tr. 18–19 đưa định rằng vợ của Ptolemagame ios XII, bạn mà lại ông gọi là Cleopatra VI, đã vắng ngắt khía cạnh vào cnóng cung Ai Cập trong vòng thời gian hơn thập kỷ sau thời điểm bị trục xuất vì chưng một nguyên do không rõ, sau cùng đang ra quyết định trở về để hỗ trợ phụ nữ là Berkinhdientamquoc.vnice IV trị quốc.
(Mark 9:28, 29) Strong faith along with prayer for God’s empowering help was needed to lớn expel the powerful detháng.
Họ cần phải có đức tin mạnh dạn cùng van nài Đức Chúa Ttránh ban quyền năng thì mới đuổi được loại quỷ bạo gan mức độ ấy.
In May 1967, Egypt massed its army near the border with Israel, expelled UN peacekeepers, stationed in the Sinai Pkinhdientamquoc.vninsula since 1957, và blocked Israel"s access khổng lồ the Red Sea.
Đến tháng 5 năm 1967, Ai Cập triệu tập quân nhóm của bản thân mình ngay sát biên giới cùng với Israel, trục xuất lực lượng duy trì độc lập của Liên Hiệp Quốc đồn trú tại Bán hòn đảo Sinai từ thời điểm năm 1957, với phong tỏa tàu Israel tiếp cận Biển Đỏ.

Xem thêm: Diễn Viên Minh Béo Bây Giờ Ra Sao? Minh Béo Bây Giờ Ra Sao


Regarding the expelled wrongdoer who had manifested repkinhdientamquoc.vntance, Paul told the Corinthian congregation: “I exhort you to confirm your love sầu for hyên.”
Phao-lô nói cùng với hội thánh thành Cô-rinh-đánh về người dân có tội bị khai trừ mà lại sẽ ăn uống năn: “Tôi khuyên ổn đồng đội hãy xác nhận lòng yêu tmùi hương của bằng hữu đối với fan đó” (2 Cô-rinh-tô 2:8, NW).

Chuyên mục: Hỏi Đáp