EDITION LÀ GÌ

the total number of copies of a particular book, newspaper, etc. that are published at the same time:
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú kinhdientamquoc.vn.

Bạn đang xem: Edition là gì

Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một cách lạc quan.


a particular size in which a book, magazine, or newspaper is published, or the total number of copies of a book, magazine, or newspaper that are published at the same time:
today"s/yesterday"s/this week"s, etc. edition The piece was published in yesterday"s edition of the Financial Times.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Nghề Nghiệp Truyền Cảm Hứng Cho Bản Thân


The former went through fourteen editions before 1651, the latter at least twenty-seven before 1681.
In a work evidently aiming to lớn be definitive sầu such blemishes should be ironed out in subsequent editions.
Future editions of still unpublished works, và careful studies of already published writings, hopefully will make a comprehensive trương mục of this subject possible.
Helpful tables collating the manuscript sources và earlier printed editions, và informative biographical notes are also provided.
There is also discussion of allostratigraphical, mor phostratigraphical & tectonostratigraphical units, whilst retaining the clear treatment of lithostratigraphy that dominated previous editions.
Các ý kiến của các ví dụ ko bộc lộ quan điểm của các chỉnh sửa viên kinhdientamquoc.vn kinhdientamquoc.vn hoặc của kinhdientamquoc.vn University Press giỏi của các nhà cấp giấy phép.

edition

Các tự hay được áp dụng cùng với edition.


But a full critical edition with the thorough commentary here provided makes the documents accessible in quite a novel way.
Những ví dụ này tự kinhdientamquoc.vn English Corpus với từ bỏ những nguồn trên website. Tất cả đa số chủ kiến trong các ví dụ không diễn đạt chủ kiến của các chỉnh sửa viên kinhdientamquoc.vn kinhdientamquoc.vn hoặc của kinhdientamquoc.vn University Press giỏi của người cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các app kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Sở lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications