ĐỘNG TỪ KHÁC DANH TỪ NHƯ THẾ NÀO

Nói đến kiến thức về Danh từ, Động từ có thể bạn nào cũng thấy hơi là dễ dàng, tuy vậy nói đếnDanh rượu cồn từ trong giờ đồng hồ Anhthì không hẳn bạn nào cũng nắm được trọn vẹn những dạng và chức năng của loại từ này. Đây là phần kỹ năng ngữ pháp rất quan trọng đặc biệt nên chúng ta phải quan trọng lưu ý, không được lơ là đâu nhé. Bài bác hôm nayanh ngữ Athenasẽ giúp bạn hệ thống lại cục bộ những kỹ năng và kiến thức cốt lõi vềDanh rượu cồn từđể chúng ta dễ theo dõi và thâu tóm chúng một cách bài bản nhất.

Bạn đang xem: Động từ khác danh từ như thế nào

HỌC CÀNG ĐÔNG - ƯU ĐÃI CÀNG LỚN:KHÓA HỌC TOEIC 0 – 500+

Bài giảng về rượu cồn từ, danh đụng từ và bài xích tập áp dụng.

I. Danh rượu cồn từ là gì?

-Danh cồn từ(Gerund) là đụng từ thêm “ing” để biến thành danh từ.

Ex: play => playing , talk => talking,..

- sau khi chuyển nên danh từ,Danh cồn từcó thể được dùng làmchủ ngữ, tân ngữ hoặc ngã ngữ hoặc cần sử dụng sau đại từ tải làm tác dụng tân ngữ.

Ex:

- Reading book, I hear a big noise. (Đang hiểu sách, tôi nghe tiếng ồn lớn)

- Readingbookeveryday can know much knowledge. (Đọc sách hàng ngày hoàn toàn có thể biết những kiến thức)

"Reading" vào câuthứ nhất là 1 trong hành động ra mắt đồng thời cùng với hành động"hear". Nó đóng vai trò vai trò là 1 động từ vị vậy vào trường hòa hợp này là mộtmệnh đề -ing(-ing clause).

Trong câu máy hai "Reading" dùng để làm chỉ việc đọc báo, nó đóng góp vai trò là nhà từ của "can", do vậy nó có tác dụng của một danh từ. Khi cồn từ được dùng với chức năng là một danh từ như thế, nó được hotline là mộtDanh đụng từ(Gerund).

*

II. địa điểm và tác dụng của Danh rượu cồn từ

Danh đụng từvừa có đặc điểm của một đụng từ (có thể tất cả tân ngữ theo sau), vừa có tính chất của một danh từ (có thể đứng ở bất kể vị trí nào mà danh từ có thể đứng được).

Danh rượu cồn từ(V-ing) được áp dụng trong các cấu tạo sau:

- quản lý ngữ của câu

- làm tân ngữ của câu

- Đứng sau giới từ

- Theo sau một trong những động từ tuyệt nhất định

- Theo sau một trong những danh từ độc nhất định

- Theo sau một vài tính từ độc nhất vô nhị định

- Trong cấu tạo rút gọn gàng mệnh đề quan liêu hệ

- Trong cấu tạo rút gọn gàng mệnh đề trạng ngữ.

Bản chất củaDanh hễ từlà một động từ sử dụng như một danh từ, vì vậy nó vừa có đặc thù của một cồn từ, vừa có đặc thù của một danh từ:

- hệt như động từ: V-ing hoàn toàn có thể có tân ngữ theo sau

- y như danh từ: V-ing có thể đứng ở bất cứ vị trí nào cơ mà danh từ hoàn toàn có thể đứng được, ví dụ như làm chủ ngữ hoặc tân ngữ của câu.

III. Các dạng danh hễ từ

1. Danh hễ từcó thể viết ở những thể như sau

dữ thế chủ động (Active) thụ động (Passive)
Hiện tại Động từ + ing Being + vượt khứ phân từ
Hoàn thành Having + vượt khứ phân từ Having been + thừa khứ phân từ

Ex:

- Footballing is a good sport. (Đá bóng là một trong môn thể dục tốt)

- Being loved is the happiest thing of one"s life (Được yêu thương là sự sung sướng nhất vào đời)

-My sister loves reading about love (Chị tôi ưa thích đọc sách về tình yêu)

2. Sử dụng Danh hễ từ với download cách

Ex: I don"t lượt thích your going away. (Tôi không say đắm anh đi)

3. Cố Danh hễ từ bằng một rượu cồn từ nguyên thể bao gồm "to"

Ex:Most students lượt thích studying English

=> Most students lượt thích to study English. (Hầu hết các sinh viên phần đông thích học tiếng Anh)

4.Một số hễ từ khi sử dụng có một động từ lắp thêm hai theo thì phải động từ thiết bị hai nên thêm-ing(tức là dùng nó như 1 danh đụng từ) chứ không hẳn ở dạng đụng từ nguyên thể cóto.

Ex: She stops lớn talk (Cô ấy tạm dừng để trò chuyện)

She stops talking (Cô ấy dừng trò chuyện)

=> Từ nhì câu trên ta thấy tất cả sự khác nhau giữa phương pháp dùng thêm "ing" và đụng từ nguyên thể.

ĐỌC THÊM TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC, SƯU TẦM CÁC ĐỀ THI THỬ TOEIC, MẸO THI TOEIC:TẠI ĐÂY

IV. Danh hễ từ và Phân từ

- Động từ bỏ + -ingđược cần sử dụng như một danh từ call làDanh rượu cồn từ(Gerund).

- Động trường đoản cú + -ingđược sử dụng như đụng từ điện thoại tư vấn làphân từ hiện nay tại(Present Participle). Phân từ cũng rất được dùng như là một trong tính từ nhằm ghép nối với cùng một danh từ.

Ex: Arunning child: một đứa nhỏ xíu đang chạy.

- Danh động từ cũng rất được dùng để ghép nối cùng với danh từ bỏ những bọn họ cần yêu cầu phân biệt được sự khác nhau giữa danh rượu cồn từ cùng phân từ. Thường khi ghép nối danh rượu cồn từ cùng với danh trường đoản cú thì thân hai chữ này có dấu gạch men nối. Khi quá khứ phân trường đoản cú ghép nối cùng với danh từ bỏ thì nó mang nghĩa bị động.

- Danh cồn từ cũng rất được dùng sau giới từ:

Ex: She is successful in studying English. (Cô ấy thành công xuất sắc trong vấn đề học giờ đồng hồ Anh)

BÀI TẬP

1. My father usually helps me_______ English.

Xem thêm: Phần Mềm Hiển Thị Tốc Độ Mạng, Hiển Thị Tốc Độ Mạng Trên Taskbar Windows 10

a. Lớn learn b. Lean c. Learning d. Both a and b

2. He was heard_______ shout.

a. Khổng lồ b. Of c. By d. At

3. This student expected_______ the first winner of the Grand Prix.

a. Be b. Being c. Lớn be d. Will be

4. I told her_______ about her wedding; everything will straighten out.

a. Don"t worry b. Not to lớn worry c. No worry d. Not worry

5. May I suggest you let_______

a. Mary doing so b. Mary vị so c. Mary does khổng lồ d. Mary to bởi vì so

6. She_______ him when he called her.

a. Pretended not hear b. Pretended she heard not

c. Pretended not to hear d. Did not pretend hear

7. The doctor advised_______ late.

a. Me not staying up b. Me not stay up c. Me not khổng lồ stay up d. I did not stay up

8. The school superintendent told me_______

a. Hurrying up b. To lớn hurry up c. Hurry up d. Hurried up

9. "_______us face the enemies", shouted the soldiers.

a. Make b. Let c. Leave d. Keep

10. Mr. Brown told the schoolgirls_______ in class.

a. Don"t ear b. Not lớn eat c. Eat not d. Not eat

11. I have heard Dang bầu Son_______ the piano.

a. Played b. Plays c. Play d. Lớn play

12. The young teachers wanted a Foreign Language Teaching workshop _______ in Ho bỏ ra Minh City.

a. To be holding b. Should hold c. Khổng lồ be held d. Khổng lồ hold

13. _______able lớn take part in the international math contest two years from now, Son works very hard in his math lass.

a. In order to lớn be b. Being c. Been d. So that he be

14. Try_______ so many mistakes.

a. Not to make b. Not make c. Khổng lồ make not d. Make not

15. Let me_______ from you soon.

a. Lớn hear b. Hear c. Hearing d. Heard

16. John is too stupid_______ understand this.

a. Khổng lồ b. Not to lớn c. Lớn not d. For

17. The wind is_______ to lớn blow the roof off.

a. Strong enough b. Too strong c. Quiet strong d. Very strong

18. My father is _______ khổng lồ stay up late.

a. Too tired b. Enough tired c. Tired enough d. So tired

19. John wanted me_______ him.

a. To lớn be helping b. Help c. Khổng lồ help d. I help

20. I want_______ early tomorrow morning.

a. To lớn leave b. Leaving c. Me leave d. Me leaving

ĐÁP ÁN:

1.d 2.a 3.c 4.b 5.c

6.c 7.c 8.b 9.b 10.b

11.c 12.c 13.a 14.b 15.b

16.a 17.a 18.a 19.c 20.a

Bạn bị mất nơi bắt đầu tiếng Anh sẽ lâu? các bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất cần cù nhưng không hiệu quả? xem thêm ngay những khóa học tập TOEIC nhằm luyện thi TOEIC một cách công dụng tại đây:

*