đổng sự trưởng là gì

Hôm nay chúng ta sẽ tò mò từ bỏ vựng tiếng Trung về chủ thể Công ty. Cùng Trung trung ương kinhdientamquoc.vn mày mò về những bộ phận, dùng cho với ban ngành trong công ty chúng tôi bằng giờ đồng hồ Trung là gì? với hồ hết trường đoản cú vựng liên quan đến chủ đề này nhé !


Từ vựng giờ đồng hồ Trung những dùng cho, chức danh vào công ty

1Chủ tịch hội đồng cai quản trị董事长dǒng shì zhǎng
2Phó Chủ tịch副董事长fù dǒng shì zhǎng
3Chủ tịch总裁zǒng cái
4Phó Chủ tịch副总裁fù zǒng cái
5Tổng Giám Đốc总经理zǒng jīnglǐ
6Phó Tổng Giám Đốc副总经理fù zǒng jīnglǐ
7Giám đốc điều hành执行长zhíxíng zhǎng
8Giám đốc经理jīnglǐ
9Phó giám đốc福理fù lǐ
10phó tổng giám đốc,trợ lí协理xiélǐ
11Trợ lí giám đốc襄理xiāng lǐ
12Trưởng phòng处长chù zhǎng
13Phó phòng副处长fù chù zhǎng
14Trợ lý sệt biệt特别助理tèbié zhùlǐ
15Giám đốc bộ phận课长kèzhǎng
16Phó phòng副课长fù kè cổ zhǎng
17Chủ Nhiệm主任zhǔ rèn
18Phó công ty nhiệm副主任fù zhǔrèn
19Trợ lí助理zhùlǐ
20Thỏng ký秘 书mì shū
21Trưởng nhóm领班lǐng bān
22Tổ phó副组长Fù zǔ zhǎng
23Bộ phận quản lí lý管理师guǎnlǐ shī
24Tổ Trưởng组长zǔ zhǎng
25Phó quản ngại lý副管理师fù guǎn lǐshī
26Quản lý管理员guǎnlǐ yuán
27Kỹ sư工程师gōng chéng shī
28Chuyên ổn gia专员zhuān yuán
29Kỹ sư hệ thống系统工程师xìtǒng gōng chéng shī
30Kỹ thuật viên技术员jìshù yuán
31Kỹ sư kế hoạch策划工程师cèhuà gōng chéng shī
32Kỹ sư trưởng主任工程师zhǔrèn gōng chéng shī
33Kỹ sư dự án专案工程师zhuān àn gōng chéng shī
34Kỹ thiệt viên cao cấp高级技术员gāojí jìshù yuán
35Kỹ sư tứ vấn顾问工程师gùwèn gōng chéng shī
36Kỹ sư cao cấp高级工程师gāojí gōng chéng shī
37Kỹ sư liên kết副工程师fù gōng chéng shī
38Trợ lý kĩ thuật助理技术员zhùlǐ jìshù yuán
39Nhân viên tác nghiệp作业员zuòytrần yuán
40Nhân viên职员zhí yuán
41Xưởng trưởng厂长chǎng zhǎng
42Phó xưởng副厂长fù chǎng zhǎng
43Thực tập sinh实习生shí xí shēng

Từ vựng tiếng Trung các thành phần, phòng ban vào công ty

1Nhân viên科员Kē yuán
2Nhân viên bán hàng推销员Tuī xiāo yuán
3Nhân viên chnóng công出勤计时员Chū qín jìshí yuán
4Nhân viên kiểm phẩm检验工Jiǎn yàn gōng
5Nhân viên kiểm tra unique (đồ vật tứ, sản phẩm, đồ vật,…)质量检验员、质检员Zhì liàng jiǎnyàn yuán, zhì jiǎn yuán
6Nhân viên nhà bếp炊事员Chuī shì yuán
7Nhân viên tình dục công chúng公关员Gōng guān yuán
8Nhân viên cai quản đơn vị ăn食堂管理员Shí táng guǎnlǐ yuán
9Nhân viên thống trị xí nghiệp企业管理人员Qǐynai lưng guǎnlǐ nhón nhén yuán
10Nhân viên thu mua采购员Cǎi gòu yuán
11Nhân viên vẽ kỹ thuật绘图员Huìtú yuán
12Văn phòng办公室Bà ngōng shì
13Phòng hành thiết yếu nhân sự行政人事部xíngzhèng rénshì bù
14Phòng Tài thiết yếu kế toán财务会计部cáiwù kuàijì bù
15Phòng gớm doanh销售部xiāoshòu bù
16Phòng chiến lược sản xuất产生计划部chǎn shēng jìhuà bù
17Phòng giao thương – Xuất nhập khẩu采购部 – 进出口cǎigòu bù – jìn chūkǒu
18Phòng bảo vệ保卫科Bǎo wèi kē
19Phòng đảm bảo môi trường环保科Huán bǎo kē
20Phòng công nghệ工艺科Gōng yì kē
21Phòng công tác làm việc chính trị政工科Zhèng gōng kē
22Phòng cung tiêu供销科Gōng xiāo kē
23Phòng kế toán会计室Kuàijì shì
24Phòng nhân sự人事科Rén shì kē
25Phòng sản xuất生产科Shēng chǎn kē
26Phòng tài vụ财务科Cáiwù kē
27Phòng thiết kế设计科Shèjì kē
28Phòng tổ chức组织科Zǔzhī kē
29Phòng vận tải运输科Yùn shū kē
30phòng dự án项目部Xiàng mù bù
31chống đồ dùng tư物资部wùzī bù
32chống công trình工程部Gōng chéng bù
33phòng tư liệu hoàn công竣工资料室Jùn gōng zīliào shì
34tổ dự toán预算组; 预算组Yùsuàn zǔ; yùsuàn zǔ
35Quản đốc phân xưởng车间主任Chējiān zhǔrèn
36Thủ kho仓库保管员Cāngkù bǎo guǎn yuán
37Thư ký秘书Mìshū
38Thủ quỹ出纳员Chūnà yuán
39Tổ ca班组Bānzǔ
40Quản lý chất lượng质量管理Zhì liàng guǎnlǐ
41Quản lý dân chủ民主管理Mín zhǔ guǎnlǐ
42Quản lý kế hoạch计划管理Jìhuà guǎnlǐ
43Quản lý khoa học科学管理Kēxué guǎnlǐ
44Quản lý kỹ thuật技术管理Jìshù guǎnlǐ
45Quản lý sản xuất生产管理Shēng chǎn guǎnlǐ
46Quỹ lương工资基金Gōngzī jījīn

Chúc chúng ta học giỏi tiếng Trung. Cám ơn các bạn vẫn xẹp thăm website của chúng tôi.


Chuyên mục: Hỏi Đáp