Disruption là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Disruption là gì

*
*
*

disruption
*

disruption /dis"rʌpʃn/ danh từ sự đập gãy, sự đập vỗ, sự phá vỡ; sự gẫy vỡ tình trạng xâu xé, tình trạng phân chia rẽ (điện học) sự tiến công thủng
đổ vỡGiải mê say VN: Sự hoàn thành không thông thường trong việc tiến hành một chương trình, thường mà lại không phải luôn luôn luôn dẫn đến tác dụng bàn phím bị đông cứng hoặc bị một trạng thái tạm bợ nào đó. Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta phải khởi cồn lạnh lại cho máy để ra cử sự đổ vỡ.đứt đoạnphân rãsự đánh thủngsự đập gãysự làm cho hỏngsự ngắtsự phá vỡLĩnh vực: toán & tinphá hủydisruption planemặt đứt gãyservice disruptionsự ngăn cách phục vụ o sự đứt đoạn, sự phân rã
*

Xem thêm: Lệnh Chờ Buy Limit Và Sell Limit Là Gì ? Hướng Dẫn Cách Đặt Lệnh Sell Limit

*

*

disruption

Từ điển Collocation

disruption noun

ADJ. considerable, enormous, great, major, massive, serious, severe | minimum how khổng lồ organize the building work so as to cause minimum disruption | widespread | undue to allow the school to function without undue disruption | inevitable | economic, family, political, social the effects of family disruption during childhood | traffic

VERB + DISRUPTION cause, create, lead khổng lồ | suffer The đô thị centre suffered some disruption due lớn a bomb scare. | avoid, prevent | minimize

DISRUPTION + VERB occur

PREP. ~ khổng lồ The bombing campaign caused massive disruption to lớn industry.

Từ điển WordNet


English Synonym & Antonym Dictionary

disruptionssyn.: break commotion dislocation disturbance flutter gap hoo-ha hoo-hah hurly burly interruption kerfuffle perturbation to-do