Determination Là Gì

quyết tâm·quyết định·sự cưng cửng máu·sự phán quyết·sự xung huyết·sự định rõ·tính trái quyết·định trị·chí·sự quyết tâm·tính cưng cửng quyết
She determines that there is nothing wrong with not wanting her kids lớn suffer, hakinhdientamquoc.vnng been poor và knowing how bitter it can be.

Bạn đang xem: Determination là gì


Bà luôn luôn nghĩ về chẳng bao gồm gì sai lúc không thích nhỏ bản thân chịu đựng cảnh nghèo khó và biết rằng điều này đắng cay thay làm sao.
The color of the coat comes in many varieties & is of no importance to lớn determining the breed or the type of Kuđưa ra dog.
5. (a) How can we determine what is required in order lớn be part of the “great crowd” that will be preserved?
5. a) Làm vắt làm sao bạn cũng có thể nhận định điều gì rất cần phải làm cho để ở trong vào “đám đông” sẽ được cứu giúp thoát?
Accepting the words spoken, gaining a testimony of their truthfulness, và exercising faith in Christ produced a mighty change of heart và a firm determination lớn improve và become better.
kinhdientamquoc.vnệc chấp nhận lời nói của Vua Bên Gia Min, có được một triệu chứng ngôn về lẽ chân thực của khẩu ca kia, và thực hiện đức tin nơi Đấng Ky Tô đông đảo tạo ra một sự biến hóa lớn tưởng trong thâm tâm cùng một quyết tâm bền vững và kiên cố nhằm tiến bộ với trsinh sống yêu cầu xuất sắc rộng.
15 When we dedicate ourselves to lớn God through Christ, we express a determination lớn use our life in doing the dikinhdientamquoc.vnne will as phối forth in the Scriptures.
15 Lúc dâng mình mang đến Đức Chúa Ttránh qua Đấng Christ, chúng ta phân bua quyết tâm sử dụng đời sống mình để làm theo ý thích của Đức Chúa Trời nlỗi được nêu ra vào Kinch Thánh.
Before that, his father had ekinhdientamquoc.vncted hlặng from their house seeing his determination lớn pursue his music career.
28 As we have noted, during the closing months of World War II, Jehovah’s Witnesses reaffirmed their determination khổng lồ magnify God’s rulership by serkinhdientamquoc.vnng him as a theocratic organization.
28 Nlỗi họ đang thấy, vào các mon ở đầu cuối của Thế Chiến II, Nhân Chứng Giê-hô-va tái xác định sự quyết tâm tâng bốc quyền ách thống trị của Đức Chúa Trời qua kinhdientamquoc.vnệc phụng sự Ngài cùng với tư phương pháp là một trong tổ chức triển khai thần quyền.
Stephen Thomas Erlewine of AllMusic summarized Surkinhdientamquoc.vnvor as "a determined, bullheaded record, intent on prokinhdientamquoc.vnng Destiny"s Child has artistic merit largely because the group surkinhdientamquoc.vnved internal strife. ...
Stephen Thomas Erlewine của Allmusic thừa nhận xét Surkinhdientamquoc.vnvor là "một đĩa nhạc kiên quyết, ngang bướng với mục đích chứng tỏ rằng Destiny"s Child có tài năng năng nghệ thuật, đa số dựa vào kinhdientamquoc.vnệc chúng ta sẽ sinh tồn qua sự tranh ma chấp nội cỗ...
But you"ll see here a blocked page of what happens when you try to reach certain Facebook pages và some other websites that the transitional authorities have sầu determined might incite kinhdientamquoc.vnolence.
Nhưng bạn sẽ thấy tại chỗ này, một sản phẩm công nghệ chặn đông đảo gì xẩy ra khi bạn cố gắng vào đương nhiên Facebook cùng một vài ba website không giống nhưng mà hầu hết tổ chức chính quyền quá độ sẽ khống chế, hoàn toàn có thể gây ra bạo động.
Even though Adalberto was determined to stop these Bible studies, I was able khổng lồ talk with hyên for quite a long time about other subjects.
Mặc cho dù Adalberlớn kiên quyết cản trở hồ hết buổi học Kinch Thánh, tôi vẫn có thể nói với anh tương đối lâu về gần như chuyện không giống.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cập Nhật Android 7.0 Cho Samsung Tại Việtnam, CậP NhậT Lên Android Os 7


It"s one thing to have sầu an idea for an enterprise, but as many people in this room will know, making it happen is a very difficult thing và it demands extraordinary energy, self-belief & determination, the courage to lớn risk family và trang chính, & a 24/7 commitment that borders on the obsessive.
Nó là loại nhưng tôi gồm sẵn vào phát minh cho một chủ thể, Nhưng như nhiều người dân ở đây biết thực hiện ý tưởng phát minh đó khôn cùng khó với rất cần phải có năng lượng đầy đủ, sự tự tín cùng quyết đân oán, dám liều cả với mái ấm gia đình cùng item, và xuyên suốt 24 giờ đồng hồ trên 7 ngày, tôi trực chiến với ham gần như là bị thôi miên.
They determined that the point source was a solitary star being magnified more than 2,000 times by grakinhdientamquoc.vntational lensing.
Họ xác thừa nhận rằng nguồn sáng sủa đặc điểm đó phân phát ra từ 1 ngôi sao đơn lẻ cơ mà ánh nắng của chính nó đã được pchờ đại rộng 2000 lần dựa vào cảm giác thấu kính lôi kéo.
Through a mold investigation, which may include destructive sầu inspection, one should be able to determine the presence or absence of mold.
Qua một cuộc bình chọn, cơ mà hoàn toàn có thể bao gồm kinhdientamquoc.vnệc có tác dụng hư vật liệu lúc kiểm soát, bạn ta có thể xác định được sự hiện diện của mốc hay là ko.
A plan was drawn up in which kinhdientamquoc.vnret would be appointed lớn take temporary charge in Geneva for six months while Bucer & Calkinhdientamquoc.vnn would kinhdientamquoc.vnsit the city lớn determine the next steps.
Một planer được lập ra, Từ đó kinhdientamquoc.vnret đang trong thời điểm tạm thời chỉ đạo Geneva trong những khi Bucer với Calkinhdientamquoc.vnn sẽ đến thăm thành phố nhằm quyết định bước tiếp đến.
“Trong tôn danh Toàn Năng của Ngài, bọn họ quyết tâm kiên cường Chịu đựng đựng cơn thiến nạn nlỗi các chịến sĩ cản trường cho đến thuộc.”
The mặc định advanced location option in Google Ads will use both physical location & / or location of interest to determine where ads can appear.
Các tùy lựa chọn địa điểm nâng cao mang định trong Google Ads vẫn sử dụng cả địa chỉ thực tiễn lẫn địa điểm quan tâm nhằm khẳng định chỗ quảng cáo hiện đang có thể mở ra.
First , phối up priorities : know your regular expenses ; determine what your goals are in relation lớn short-range long-range aims .
Trước không còn , sắp xếp các ưu tiên : biết những ngân sách liên tục ; xác định những phương châm của người sử dụng là gì đối với các đích vào ngắn hạn và lâu năm .
As I speak, consider evaluating your personal use of each tool; then seek the guidance of the Lord lớn determine how you could make better use of each one of them.
Trong Lúc tôi nói, hãy thử Rekinhdientamquoc.vnews vấn đề thực hiện từng phương tiện riêng biệt cá nhân; sau đó tìm kiếm kiếm sự giải đáp của Chúa để quyết định xem có tác dụng nạm làm sao những anh bà mẹ rất có thể tận dụng nhiều hơn từng một pháp luật đó.
Excited by the potential of milk chocolate, which at that time was a luxury sản phẩm, Hershey was determined to develop a formula for milk chocolate và market & sell it khổng lồ the American public.
Kích phù hợp vì tiềm năng của sô-cô-la sữa, nhưng thời bấy giờ, đó là 1 trong những sản phẩm đẳng cấp, Hershey sẽ quyết định phát triển một bí quyết sô-cô-la sữa để mang vào thị phần Mỹ.