DESALINATION LÀ GÌ

It is also a by-hàng hóa of many industrial processes, such as desalination, & may pose an environmental risk due to its corrosive sầu và toxic effects, so it requires wastewater treatment for proper disposal.

Bạn đang xem: Desalination là gì


Nó cũng là sản phẩm phú của rất nhiều quá trình công nghiệp, chẳng hạn như khử muối, cùng hoàn toàn có thể tạo nguy cơ tiềm ẩn môi trường xung quanh vì ảnh hưởng tác động làm mòn cùng ô nhiễm và độc hại của chính nó, cho nên vì thế nó bắt buộc cách xử lý nước thải nhằm thải vứt đúng chuẩn.
A 17 January 2008, article in the Wall Street Journal states, "Worldwide, 13,080 desalination plants produce more than 12 billion gallons of water a day, according khổng lồ the International Desalination Association."
Một bài bác báo ngày17 tháng một năm 2008 trên tờ Wall Street Journal bảo rằng, "Trên trái đất, 13,080 bên thiết bị khử muối cung cấp ra hơn 12 tỷ gallon nước từng ngày, theo Hiệp hội Khử muối Quốc tế."
Kuwait relies on water desalination as a primary source of fresh water for drinking & domestic purposes.
An additional 28 gigawatts of direct geothermal heating capacity is installed for district heating, space heating, spas, industrial processes, desalination and agricultural applications in 2010.
Thêm 28 gigawatt tích điện sưởi ấm địa sức nóng trực tiếp được lắp ráp đến hệ thống sưởi nóng, sưởi nóng, spa chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, quá trình công nghiệp, khử muối cùng áp dụng nông nghiệp & trồng trọt trong thời gian 2010 .
Wave sầu power is the capture of energy of wind waves to vày useful work – for example, electricity generation, water desalination, or pumping water.
Năng lượng sóng là Việc thu năng lượng của sóng hải dương để làm mọi công có lợi – ví dụ, cung cấp năng lượng điện, khử muối trong nước hoặc bơm nước.
AIR-CONDITIONING, antifreeze, desalination, and sonar are inventions that have become widely known to mankind in the 20th century.
MÁY cân bằng không gian, hóa học phòng ướp đông lạnh, trở thành nước mặn thành nước ngọt và sô-na là các phát minh sáng tạo được rất nhiều tín đồ biết đến trong cố gắng kỷ 20.
The simplest way to lớn dispose of unpolluted brine from desalination plants và cooling towers is khổng lồ return it baông chồng to lớn the ocean.
Cách đơn giản và dễ dàng tuyệt nhất để quăng quật quăng quật nước muối không trở nên ô uế từ bỏ các đơn vị máy khử muối cùng thdẫn giải nhiệt độ là đưa nó trở về biển lớn.
After being desalinized at Jubail, Saudi Arabia, water is pumped 200 miles (320 km) inland though a pipeline to the capital city of Riyadh.
Sau khi được khử muối tại Jubail, Ả Rập Xê Út, nước được bơm 200 dặm vào trong lục địa trải qua con đường ống cho tới Hà Nội Riyadh.
Some countries, like Saudi Arabia, use energy-expensive sầu desalination khổng lồ solve the problem of water shortages.
So I"d like you to image a mining industry in a way that one hasn"t existed before; imagine a mining industry that doesn"t mean defiling the Earth; imagine bacteria helping us bởi this by accumulating and precipitating and sedimenting minerals out of desalination brine.

Xem thêm: Tại Sao Phải Làm Thủ Tục Hoàn Công Khi Xây Dựng Xong Nhà Ở? Những Điều Cần Biết Khi Hoàn Công Nhà


Tôi mong chúng ta thử hình dung một ngành công nghiệp khai khoáng theo cách cơ mà nó chưa từng mãi mãi trước đó; hãy tưởng tượng một ngành công nghiệp khai khoáng ko tiêu diệt Trái Đất; hãy tưởng tượng vi khuẩn sẽ giúp đỡ đỡ họ knhì khoáng bằng phương pháp tụ tập và kết tủa, cùng lắng đọng hóa các khoáng sản thoát ra khỏi nước muối vào quy trình khử mặn.
So what we"re doing at the moment is we"re accumulating metals lượt thích calcium, potassium & magnesium from out of desalination brine.
Những gì Cửa Hàng chúng tôi đang làm cho bây chừ chính là hội tụ sắt kẽm kim loại như là can xi, kali, magie thoát ra khỏi nước muối trường đoản cú quy trình khử.
The cost of desalination varies; Israel is now desalinating water for a cost of 53 cents per cubic meter, Singapore at 49 cents per cubic meter.
Israel hiện tại đang khử muối trộn nước cùng với ngân sách 53 cent từng mét kân hận, Singapore với mức giá 49 cent trên mét kăn năn.
Desalinated water is expensive sầu in places that are both somewhat far from the sea & somewhat high, such as Riyadh và Harare.
About 1/2 of drinking water comes from desalination, 40% from the mining of non-renewable groundwater và 10% from surface water, especially in the mountainous southwest of the country.
Khoảng một nửa đồ uống có bắt đầu tự nước khử muối, 40% đến từ khai thác nước ngầm với 10% tới từ nước bề mặt (đặc biệt quan trọng tại vùng núi non tây nam).
Although similarities khổng lồ seawater or brackish water desalination exist, industrial brine treatment may contain quality combinations of dissolved ions, such as hardness ions or other metals, necessitating specific processes và equipment.
Mặc cho dù giống như với nước biển tuyệt nước khử muối bột hiện hành, giải pháp xử lý nước mặn công nghiệp có cất sự phối hợp tốt nhất của những ion hòa tan, nlỗi các ion cứng hoặc sắt kẽm kim loại khác, cần được gồm quá trình và sản phẩm công nghệ rõ ràng.
Since operation of the Diama Dam on the Senegal River began in 1988, experts have sầu observed a lowering of the water level, desalinization, và silting.
Dường như, kể từ khi Đập Diama trên sông Senegal được hoàn thành vào năm 1988, các Chuyên Viên quan tiền gần cạnh thấy sự giảm sút của mực nước, khử muối bột cùng lắng bùn.
Since the early 1980s, however, desalination plants, which render seawater suitable for domestic and industrial use, have provided about 60% of daily water consumption needs.
Kể tự đầu năm mới 1980, công ty trang bị khử, tạo nên nước biển khơi tương thích sử dụng mang đến công nghiệp với sinch hoạt vẫn hỗ trợ khoảng chừng 60% số tiêu trúc nước hằng ngày.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M