Defeat là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Defeat là gì

*
*
*

defeat
*

defeat /di"fi:t/ danh từ sự thua cuộc (của một planer...); sự đánh tan (hi vọng...) (quân sự) sự thua kém trận, sự bại trậnlớn suffer (sustain) heavy defeat: bị đại bại nặng sự đánh bại (kẻ thù) (pháp lý) sự huỷ vứt, sự thủ tiêu nước ngoài cồn từ tiến công win, tiến công bại làm cho thất bại (một planer...); làm xua tan (hy vọng...) (quân sự) sự thua trận trận, sự bại trậnkhổng lồ suffer (sustain) geavy defeat: bị chiến bại nặng sự vượt mặt (kẻ thù) (pháp lý) sự huỷ vứt, sự thủ tiêu nước ngoài cồn từ đánh win, đánh bại làm thua cuộc (một planer...); có tác dụng đánh tan (mong muốn...) (pháp lý) huỷ quăng quật, thủ tiêu
Lĩnh vực: xây dựngtấn công bạirecord defeat tabchũm dừng ghirecord defeat tabnúm tắt ghirecord defeat tabvòng cữ khóarecord defeat tabvòng cữ tránh ghi

Từ điển chăm ngành Thể thao: Điền kinh

Defeat

Sự thất bại

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): defeat, defeatism, defeatist, defeat, undefeated

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): defeat, defeatism, defeatist, defeat, undefeated


*

*



Xem thêm: Máy Ảo Hypervisor Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Máy Ảo Và Hypervisor

*

Tra câu | Đọc báo tiếng Anh

defeat

Từ điển Collocation

defeat noun

ADJ. bitter, catastrophic, complete, comprehensive sầu, crushing, decisive, devastating, disastrous, heavy, humiliating, ignominious, overwhelming, resounding, serious, stunning Their tiệc ngọt suffered a heavy defeat in the election. The battle ended in a humiliating defeat. | narrow They lost 4?3 in their second narrow defeat of the week. | consecutive sầu, successive sầu | election, electoral, political | military

VERB + DEFEAT accept, admit, concede She is very determined, & will never admit defeat. The prime minister conceded defeat and resigned. | face | go down to, slump lớn, khổng lồ suffer The team went down to lớn their fifth consecutive defeat. | reverse A skilful politician can always reverse any defeats. | avoid We just need lớn avoid defeat in our last two matches. | inflict The army inflicted a heavy defeat on rebel forces. | kết thúc in | lead khổng lồ

PREP. ~ against last week"s crushing defeat against Manchester United | ~ by their defeat by the French

PHRASES defeat at the hands of sb The team suffered defeat at the hands of their oldest rivals.

Từ điển WordNet


n.

v.




Xem thêm: " Miễn Thuế Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Miễn Thuế Trong Tiếng Việt

English Synonym and Antonym Dictionary

defeats|defeated|defeatingsyn.: overcome triumph winant.: victory

Chuyên mục: Hỏi Đáp