Đề Thi Toán Lớp 4 Kì 2

Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 tất cả 25 đề thi môn Toán, tất cả đáp án, lí giải chấm và bảng ma trận 4 mức độ kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để desgin đề thi học tập kì 2 mang lại học sinh của chính bản thân mình theo đúng chuẩn Thông bốn 22.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4 kì 2

Với 25 đề học tập kì 2 môn Toán lớp 4 này, những em cũng luyện giải đề thiệt nhuần nhuyễn, để chuẩn bị thật tốt kiến thức đến kỳ thi thời điểm cuối năm 2021 - 2022. Lân cận đề thi môn Toán, những em gồm thể xem thêm đề thi môn tiếng Việt, lịch sử hào hùng - Địa lý. Chi tiết mời thầy cô và các em sở hữu miễn tổn phí 25 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4:


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tứ 22

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông bốn 22 - Đề 1Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông tứ 22 - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông bốn 22 - Đề 1

Ma trận bài kiểm tra môn Toán cuối học tập kì II lớp 4

Mạch loài kiến thức, kĩ năngSố câu với số điểmMức 1 (20%)Mức 2 (30%)Mức 3 (40%)Mức 4 (10%)Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
Phân sốCâu số 4218  523
Số điểm 2,01,01,00,5  1,01,54,0
Đại lượng với đo đại lượngCâu số  3 69  21
Số điểm  1,0 1,01,5  2,01,0
Yếu tố hình họcCâu số    7   1 
Số điểm    1,0   1,0 
TổngSố câu 12131 154
Số điểm 2,02,01,02,51,5 1,05,05,0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

PHÒNG GD&ĐT…….TRƯỜNG TH……LỚP 4C

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ IINĂM HỌC........MÔN TOÁN

Câu 1: Điền dấu >,

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 2: Chọn công dụng đúng (M2)

a. Phân số bởi phân số nào dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

b. Diện tích hình bình hành gồm độ dài đáy 3dm, độ cao 23cm là:

A. 690cm

B. 690cm2

C. 69dm2

D. 69cm2

c. Trên phiên bản đồ tỉ lệ thành phần 1 : 150, chiều lâu năm phòng học lớp đó đo được 6cm. Chiều lâu năm thật ở trong phòng học lớp sẽ là :

A. 9m

B. 5m

C. 10m

D. 6m

Câu 3: Chọn công dụng đúng: (M2)

a. 2km2 45m2 = ...... M2

A. 2000045

B. 200045

C. 20045

D. 2045

b. 3 tấn 20kg = ..... Kg

A. 30020

B. 3020

C. 320

D. 302

c. 3 giờ 15 phút = .... Phút

A. 175

B. 185

C. 195

D. 215

d.

*
thế kỉ = .... Năm

A. 75

B. 85

C. 95

D. 105

Câu 4: Tính rồi rút gọn: (M1)

a.

*b.

*

c.

*

d.

*

Câu 5: Viết số vào dấu * (M4)

a.

*

b.

*

Câu 6: Đúng ghi Đ, không nên ghi S (M3)

Một khu đất nền hình chữ nhật bao gồm chu vi 320m với chiều nhiều năm gấp bốn lần chiều rộng. Vậy diện tích s khu đất đó là:

a. 16 384 m2

b. 4096 m2

Câu 7: Hình mặt có: (M3)
 


Câu 8: tra cứu x (M3):

*

Câu 9: (M3)

Một miếng vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 90 dm, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn kia ra đơn vị mét vuông.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: 1 điểm. Từng câu đúng 0,25 điểm

a. =

b. >

c. 25

d.

Câu 8: 0, 5 điểm

*

Câu 9. 1,5 điểm

0.25 điểm

Theo sơ đồ, tổng thể phần đều bằng nhau là:

4 + 5 = 9 ( phần) 0.25 điểm

Chiều rộng của miếng vườn là:

90 : 9 x 4 = 50 (dm) 0.25 điểm

Chiều dài của mảnh vườn là:

90 – 40 = 50 (dm) 0.25 điểm

Diện tích của miếng vườn là:

50 x 40 = 2000 (dm2) 0.25 điểm

2000 dm2 = đôi mươi m2

Đáp số: đôi mươi m2

Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông bốn 22 - Đề 2

Ma trận đề bình chọn cuối học kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch con kiến thức, kĩ năngSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL
Số thoải mái và tự nhiên và phép tính với các số trường đoản cú nhiên. Phân số và các phép tính cùng với phân số.Số câu5  1 1  52
Số điểm2,5  1,0 2,0  2,53,0
Dấu hiệu phân tách hếtSố câu1       1 
Số điểm0,5       0,5 
Số mức độ vừa phải cộng, Tỉ lệ bạn dạng đồ   1 1   2 
   0,5 0,5   1,0 
Đại lượng với đo đại lượng với những đơn vị đo đang học.Số câu2 1     3 
Số điểm1,0 0,5     1,5 
Yếu tố hình học: hai tuyến phố thẳng vuông góc, hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song; hình thoi, diện tích hình thoi.Số câu  1     1 
Số điểm  0,5     0,5 
Giải câu hỏi về tính diện tích s hình chữ nhậtSố câu       1 1
 Số điểm       1,0 1,0
TổngSố câu8 3111 1123
 Số điểm4,0 1,51,00,52,0 1,06,04,0

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22

Trường: Tiểu học tập ……………..

Họ và tên:.....................................

Lớp: ....., khu.................................

Xem thêm: Tại Sao Nói Vương Triều Gúp

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4Cuối học kì II

(Thời gian 40 phút không kể thời gian giao đề)

PHẦN I: Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Giá trị chữ số 4 trong những 240 853 là: (M1)

A. 4 B. 40C. 40853D. 40 000

Câu 2. Số tương thích điền vào chỗ chấm để

*
là : (M1)

A. 1 B. 2C. 5D. 50

Câu 3. Số thích hợp điền vào khu vực chấm của 3h 25 phút = … phút là: (M1)

A. 205 B. 325C. 55 D. 3025

Câu 4. Số thích hợp điền vào vị trí chấm của 6 m2 25 cm2 = … cm2 là: (M2)

A. 625 B. 6 025C. 60 025D. 600 025

Câu 5. tứ giờ bằng một trong những phần mấy của một ngày? (M1)

A.

*
ngàyB.
*
ngàyC.
*
ngàyD.
*
ngày

Câu 6. Phân số nào lớn hơn 1 là: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 7. Hình bình hành có diện tích s là 30 dm2. Biết độ nhiều năm đáy là 6dm.Tính mặt đường cao của hình bình hành đó. (M2)

A. 24 dm B. 5 dm C . 180 dmD. 5 dm2

Câu 8: Phân số

*
bằng phân số nào dưới đây: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 9: Trung bình cộng của 5 số là 15. Tổng của 5 số đó là: (M3)

A. 70 B. 75C. 92D. 90

Câu 10: Trên bản đồ phần trăm 1 : 200, chiều rộng lớn phòng học của lớp em đo được 3cm. Hỏi chiều rộng lớn thật của nhà học đó là mấy mét? (M2)

A. 9m B. 4m C. 8mD. 6m

Câu 11. Trong những phân số sau, phân số tối giản là: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 12. Chữ số nên điền vào ô trống nhằm 13 chia hết cho tất cả 3 với 5 là (M1)

A. 5

B. 2

C. 0

D. 8

II. Phần từ bỏ luận: 4 điểm

1. Tính: (2 đ) (M3)

*

*

Câu 2. Kiếm tìm x (1 điểm) (M2)

a) x – 2008 = 7999 b) x + 56789 = 215354

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................


Câu 3. Một mảnh đất nền hình chữ nhật có chiều dài là 20m, chiều rộng bởi 2/5 chiều dài. Tính diện tích của mảnh đất nền đó. (1 điểm) (M4)

Bài giải

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12
Đáp ánDBACCCBABDDA
Điểm 0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5

PHẦN II. TỰ LUẬN