ĐỀ THI THỰC HÀNH HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

... MATH2 410 1 86 Kim92 COSC1 310 1 86 An 10 2 COSC3320 2 87 Niên 11 2 MATH2 410 1 87 Chân 11 9 COSC1 310 1 87 An 13 5 COSC3380 1 87 SơnKQUAMASV MAKH DIEM 17 11 2 8 17 11 9 68 85 10 8 92 10 8 10 2 88 13 5 10 ... TẬP.. -MÔN cơ sở dữ liệu 1 BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆUBÀI TẬP 1 1. Tạo với nhập dữ liệu cho những bảng sauSVIENTEN MASV NAM KHOASơn 17 1 CNTTBảo 8 2 CNTTMHOCTEN_MH MAMH TINCHI KHOANhập môn ... học COSC1 310 4 CNTTCấu trúc dữ liệu COSC33trăng tròn 4 CNTTToán thù tránh rộc MATH2 410 3 TOAN ssinh sống dữ liệu COSC3380 3 CNTTDKIENMAMH MAMH_TRUOCCOSC3380 COSC3320COSC3380 MATH2 410 COSC33trăng tròn COSC1 310 K_HOCMAKH...

Bạn đang xem: Đề thi thực hành hệ quản trị cơ sở dữ liệu


*

... Tkhô hanh - NIIT VietNambài tập sngơi nghỉ dữ liệu 2 15 Sở môn Tin học Đậu Hải PhongBÀI TẬP. THỰC HÀNH MÔN CƠ STại DỮ LIỆU 2Người biên tập: Đậu Hải Phong Đề tài 1: Xây dựng cùng quản trị ssinh hoạt dữ liệu ... sản phẩm.Tuần 9: 1. Tổ chức thi ĐK bên trên 2 giờ thực hành. 3. Ôn tập mang lại thi thực hành bên trên 3 giờ kim chỉ nan. Bài tập snghỉ ngơi dữ liệu 2 5Sở môn Tin học tập Đậu Hải PhongPhần 2: Ôn tập T-Squốc lộ. 1. Thực hiện nay ... mặt hàng, con số, thành tiền.Yêu cầu: 1. Hãy thi t kế cùng thiết lập snghỉ ngơi dữ liệu cho Hệ thống quản lý nhập xuất tồn.2. Thực hiện nay những bài bác tập theo các tuần.các bài luyện tập ssống dữ liệu 2 1 Số HĐ:…………Ngày:…………...

Xem thêm: Game Subway Surfers Trên Điện Thoại, Game Lướt Ván, Game Subway Surfers Online


*

... là 18  Cột Tuoi  SINHVIEN có mức giá trị luôn luôn to hơn 18 (check)  Cột Mssv  MUONSACH tđam mê chiếu mang đến cột Masv  SINHVIEN Phần kỹ năng và kiến thức DML (insert, select, update, delete) Một số dữ liệu ... Tensv Tuoi 1 Pmê say Ngoc Hung 28 2 Le Van Let 22 3 Nguyen Tai Tue 24 4 Le Van Let 23 5 Pyêu thích Van Minch 22 6 Nguyen Tkhô hanh Son 27 MUONSACH Mssv Tensach 1 SQL 2 Linux 1 HTML 1 Java 2 ... sinch viên chưa từng mượn sách. 6. Sửa tên sinh viên bao gồm MASV=4 thành 'Le Van Let B' 7. Tăng tuổi của từng sinch viên thêm 1 tuổi. 8. Cập nhật biết tin sinc viên 'Ptê mê Ngoc Hung'...
*

... Bài Thực Hành số 1 Mục tiêu : - Tạo DataBase cùng các bảng trong cơ sở dữ liệu bởi lệnh với bởi nguyên tắc - Xây dựng 1 số constraint dễ dàng cho những bảng - Vẽ lược thiết bị quan tiền hệTạo cơ sở dữ liệu TOYWORLD bởi lệnh 1. ... hệTạo CSDL TOYWORLD bằng lệnh 1. Tạo cơ sở dữ liệu TOYWORLD, cùng với trải nghiệm những tệp tin vậl lý như sau: - File dữ liệu : 5MB - File log: 2MBKiểm tra lại bởi các giấy tờ thủ tục khối hệ thống sp_helpDB, sp_helpfile2. Khảo ... bảo tòan dữ liệu sau: BrandID là khóa chính Tên hiệu (brand name ) bắt buộc là duy nhất cơ mà không phải là khóa chínhc. Tạo bảng Toys (vật chơi) tuân theo những quy mức sử dụng bảo tòan dữ liệu sau:...
*

... cần phải thực hiện:a. Mã số hóa 1-1 được chế tác nhờ giấy tờ thủ tục trênb. Mã số hóa solo, ngày hiện hành, cart ID, với shopperID cần phải đưa vào bảng OrdersCác bước bên trên đề xuất được thực hiện tại cùng 1 lần ... yêu cầu atomicHãy đưa giao dịch bên trên thành một thủ tục cùng với số hóa đối chọi, mã vật dụng đùa, cùng mã gói đá quý là tmê mệt số 14 . Tạo 1 thủ tục getShopperInfo hiển thi tên, họ người tiêu dùng theo mẫu gợi ... số lượng đặt tùy thuộc vào đơn giá: nếu giá 6 686 1
*

OrderNo +1) ENDRETURNf;$+>$:"'$ #1^ "g .13 9" _7C".0 .13 2,D&# _7C".0'+9'"h'*hg .13  .1& quot;*#)+`$ #1^ &) .13 94+gE)"F67B+"- &!g>mn.- ) +12 "+C&#?.g oPDCB+!,D$$"EXECUTE...
4 613 0
s1 char (10 ) ,