đề thi rung chuông vàng lớp 3

Rung chuông đá quý giờ Anh lớp 3 tất cả đáp án

Bộ 22 thắc mắc tiếng Anh luyện thi Rung chuông vàng lớp 3 bao gồm đáp án giúp những em học sinh lớp 3 tập luyện các năng lực có tác dụng những dạng thắc mắc chắc chắn là lộ diện vào cuộc thi Rung chuông đá quý năm 2020.1. What _____ your name?A. amB. isC. are2. How are you?A. I"m nine.B. I"m five.C. I"m fine.3. What are you doing?


Bạn đang xem: đề thi rung chuông vàng lớp 3

A. I’m playing chessB. I’m watching TVC. I’m reading4. People often cook meal in ….A. living roomB. bedroomC. kitchen5. I have …. book.A. aB. anC. many6. How many days are there in a week?A. 5 daysB. 6 daysC. 7 days7. What is it?A. It’s a orange.B. It’s an orange.C. It’s orange.8. The capital of Vietphái mạnh is……A. HanoiB. LondonC. Hue9. Which animals are the pets?A. cat, dog, lionB. cát, rabbit, lionC. mèo, dog, rabbit10. The dog is _____ the tableA. on
B. inC. under11. What is it?B R D I12. What is it?E S D K13. What is it?
14. How many flowers?15. What are you wearing?A. trouserB. SkirtC. dress16. My mother teaches children at school. Who is she?17. Where__ you from?A: areB: isC: am18. __. See you again.A: HiB: HelloC: Goodbye19. Odd one out:A: playedB: wentC: watchedD: visitedtrăng tròn. Odd one out:A: SecondB: SeventhC: Three21. My new friover comes from___.A: MalaysianB: Malaysia22. A month has four weeks. How many weeks are there in a month?A: 3B: 4C: 5D: 6ĐÁPhường ÁN1 - B;2 - C;3 - B;4 - C;5 - A;6 - C;7 - B;8 - A;9 - C;10 - C;11 - BIRD;12 - DESK;13 - Schoolbag;14 - three;15 - C;16 - teacher;17 - A;18 - C;19 - B;
20 - C;21 - B;22 - B;Trên đấy là Bộ câu hỏi Rung chuông kim cương lớp 3 bởi giờ Anh gồm câu trả lời. Mời bạn đọc bài viết liên quan các tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 3 khác như: Học xuất sắc Tiếng Anh lớp 3, Đề thi học tập kì 2 lớp 3 những môn. Đề thi học tập kì 1 lớp 3 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 online,... được update tiếp tục bên trên kinhdientamquoc.vn.


Xem thêm: Thế Nào Là Bảo Lãnh Bảo Hành, Khái Niệm Và Đặc Điểm Của Hoạt Động Bảo Lãnh

Bên cạnh nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 3, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh ttê mê gia đội học tập:Tài liệu giờ đồng hồ Anh Tiểu học tập - địa điểm hỗ trợ không hề ít tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh miễn phí dành riêng cho học sinh tiểu học tập (7 - 11 tuổi).
Bộ thắc mắc ôn thi Rung chuông rubi lớp 3 Thi demo học tập kì 1 lớp 3 môn Toán năm 20trăng tròn - 2021 theo Thông bốn 22 - Đề 2 Sở câu hỏi rung chuông quà giờ Anh lớp 4 Sở câu hỏi rung chuông kim cương giờ Anh lớp 5 Thi Rung Chuông Vàng Đề thi Rung Chuông Vàng khối hận 3 Tuyển tập câu hỏi thi rung chuông kim cương bởi Tiếng Anh tất cả câu trả lời
Học tập Lớp 3
*
Tiếng Anh lớp 3
*
Luyện thi Tiếng Anh
*
Tiếng Anh lớp 1 - lớp 5
*
Tiếng Anh đến học sinh đái học (7-11 tuổi)


Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Bằng Cấp 3, Ý Nghĩa Nhất, Danh Ngôn Bằng Cấp

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Chuyên mục: Tổng hợp