ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 3 CUỐI NĂM

Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vngơi nghỉ bài xích tập

Lớp 3

Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề kiểm tra

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề kiểm tra

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề kiểm tra

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài bác tập

Đề kiểm tra

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề kiểm tra

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán 35 đề soát sổ giữa kì 1 Tân oán 3 cơ bản5 đề soát sổ giữa kì 1 Toán thù 3 nâng cao5 đề đánh giá cuối kì 1 Toán thù 3 cơ bản5 đề đánh giá cuối kì 1 Tân oán 3 nâng cao5 đề soát sổ giữa kì 2 Tân oán 3 cơ bản5 đề đánh giá thân kì 2 Toán 3 nâng cao5 đề kiểm tra cuối kì 2 Toán thù 3 cơ bản5 đề chất vấn cuối kì 2 Tân oán 3 nâng cao
140 Đề thi Toán lớp 3 học kì 1, học kì 2 có lời giải hay nhất
Trang trước
Trang sau

Để học tập giỏi Toán 3, loạt bài Đề thi Tân oán lớp 3 Học kì 1 & Học kì 2 tất cả giải đáp được biên soạn bgiết hại ngôn từ sách giáo khoa Toán thù 3 giúp bạn giành được điểm cao trong những bài bác thi, bài xích chất vấn môn Tân oán lớp 3.

Bạn đang xem: Đề thi môn toán lớp 3 cuối năm

Tải xuống

Mục lục Đề thi Toán lớp 3


(mới) Bộ Đề thi Toán thù lớp 3 năm 20trăng tròn - 2021 (60 đề)

Top đôi mươi Đề thi Toán thù 3 Học kì 1

51 Những bài tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 có đáp án

Hiển thị Đề kiểm tra

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Tuần 11

Tuần 12

Tuần 13

Tuần 14

Tuần 15

Tuần 16

Tuần 17

Tuần 18


Top 10 Đề thi Toán thù 3 Giữa kì một năm 20đôi mươi - 2021 có đáp án

5 đề thi giữa kì 1 Toán thù 3 cơ bản

5 đề thi giữa kì 1 Toán 3 nâng cao

Top 10 Đề thi Học kì 1 Tân oán 3 năm 20trăng tròn - 2021 tất cả đáp án

5 đề thi cuối kì 1 Toán thù 3 cơ bản

5 đề thi cuối kì 1 Toán 3 nâng cao

Đề thi Tân oán 3 Học kì 2

51 những bài tập vào ngày cuối tuần Toán thù lớp 3 Học kì 2 có đáp án

Hiển thị Đề kiểm tra

Tuần 19

Tuần 20

Tuần 21

Tuần 22

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Tuần 33

Tuần 34

Tuần 35


Top 10 Đề thi Toán 3 Giữa kì 2 năm 20đôi mươi - 2021 gồm đáp án

5 đề thi giữa kì 2 Toán 3 cơ bản

5 đề thi thân kì 2 Toán 3 nâng cao


Top 10 Đề thi Học kì 2 Toán thù 3 năm 20trăng tròn - 2021 tất cả đáp án

5 đề thi cuối kì 2 Toán 3 cơ bản

5 đề thi cuối kì 2 Toán 3 nâng cao

Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 3

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm một cách khách quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Trong phép chia có dư cùng với số dư là 7, số dư lớn số 1 hoàn toàn có thể của phxay chia đó là

A.0B. 3C. 5D. 6

Câu 2. Cho những số: 928, 982, 899, 988. Số lớn nhất là

A. 928

B. 982

C. 899

D. 988

Câu 3. của 36m là

A. 4 m B. 6m C. 32 m D. 9m

Câu 4. Độ lâu năm của con đường gấp khúc ABCD là

*

A. 68 cm

B. 86 cm

C. 46cm

D. 76 cm

Câu 5. Kết trái của phxay nhân 28 x 5 là

A. 410

B. 400

C. 140

D . 310

Câu 6. Hình mặt có

*

A. 9 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

B. 8 hình chữ nhật, 4 hình tam giác

C. 9 hình chữ nhật, 6 hình tam giác

D. 8 hình chữ nhật, 5 hình tam giác

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm)Đặt tính rồi tính:

a.248 + 136

b. 375 – 128

c. 48 x 6

d. 49 : 7

Câu 2. (1 điểm) Tìm x :

a) x × 6 = 48

b) 24 : x = 3

Câu 3. Tính

a.5 x 7 + 27

b. 80 : 2 – 13

Câu 4. (3 điểm) Đoạn dây trước tiên lâu năm 18 dm, đoạn dây sản phẩm hai nhiều năm vội 4 lần đoạn dây thứ nhất, đoạn dây thiết bị bố ngắn lại hơn nữa đoạn dây thứ nhất 8dm. Hỏi cả bố đoạn dây rất dài bao nhiêu mét?

Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm khả quan (3 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Kết quả của phxay tính 540 – 40 là:

A. 400

B. 500

C. 600

D. 580

Câu 2. Chu vi hình vuông có cạnh 5 centimet là:

A. 20 cm

B. 5 cm

C. 15 cm

D. 10 cm

Câu 3.

Xem thêm: Dyndns Là Gì ? Ứng Dụng Thực Tiễn Của Hệ Thống Tên Miền Động Là Gì?

Bao gạo 45 kilogam cân nặng vội mốc giới hạn bao gạo 5kg là:

A. 6 lần

B. 7 lần

C. 8 lần

D. 9 lần

Câu 4. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

*

A. 5 giờ kém trăng tròn phút

B. 9 giờ 25 phút

C. 8 tiếng 25 phút

D. 5 giờ kém nhẹm 15 phút

Câu 5. 30 + 60 : 6 = ... Kết quả của phxay tính là:

A. 15B. 90C. 65D. 40

Câu 6. ( 1,0 điểm) Hình bên tất cả số góc vuông là:

*

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1. ( 1,0 điểm) Đặt tính rồi tính:

a.138 + 645 b. 932 – 178

c.203 x 4d. 684 : 6

Câu 2. (3,0 điểm) Nhà bác Tư ý định tdragon 45 cây dừa, tính ra còn 1/9 số km dừa chưa tdragon. Hỏi chưng Tư đang tLong từng nào cây dừa?

Câu 3. (2,0 điểm) Lớp 3A có 45 học viên, phải tạo thành các team, mỗi nhóm có không quá 7 học viên. Hỏi gồm ít nhất từng nào nhóm?

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 3

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Cho dãy số 3000, 4000, 5000, …, … Các số phù hợp điển vào khu vực chnóng là

A. 5500, 6500 B. 6000, 7000

C. 5500, 6000D. 6000, 6500

Câu 2: Dãy số làm sao sau đây được viết theo đồ vật từ bỏ tự bé bỏng đến lớn?

A. 6327, 6189, 5874B. 5689, 8902, 8067

C. 8935, 9013, 4790D. 2456, 2457, 3019

Câu 3: Giá trị của x trong biểu thức 3 × x = 2691

A. 2694 B. 2688

C. 897 D. 8073

Câu 4: Phxay tính nào bên dưới đấy là đúng

*
*

Câu 5: Số : Hai nghìn sáu trăm sáu lăm được viết là

A.265B. 20665

C. 26605D. 2665

Câu 6: Số lớn số 1 có tư chữ số là

A.9990B. 9000

C. 1999D. 9999

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Tính quý giá biểu thức: 347 +39 – 69 : 3

Câu 2: Tìm x biết

a.3 × x = 1521

b.x : 4 = 1823 - 595

Câu 3: Một đội người công nhân cần sửa quãng mặt đường nhiều năm 1225 m, team vẫn sửa được 01/05 quãng mặt đường. Hỏi nhóm công nhân đó nên sửa bao nhiêu mét con đường nữa?

Câu 4: Nếu một trong những phân chia cho 7 thì số dư có thể là đa số số nào?

Đề thi Học kì 2 Tân oán lớp 3

Thời gian: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Giá trị của chữ số 5 trong số 25 403 là:

A. 5000 B. 50 000

C. 500 D. 50

Câu 2: Số ngay tức thì sau số 56 789 là :

A. 56 000 B. 56 700

C. 56 780 D. 56 790

Câu 3: Em bao gồm 16 viên bi, em phân chia cho mỗi bạn 2 viên bi. Sau Khi chia xong kết quả số bạn được chia là:

A. 8 chúng ta, còn vượt 1 viên

B. 7 các bạn, còn quá 1 viên

C. 7 bạn

D. 8 bạn

Câu 4: Khoanh vào vần âm đặt trước tác dụng đúng : Đồng hồ nước chỉ mấy giờ đồng hồ ?

*

A. 10 giờ đồng hồ 2 phút

B. 2 giờ 50 phút

C. 10 giờ 10 phút

D. 2 tiếng đồng hồ 10 phút

Câu 5:Kết quả phxay tính 86149 + 12735 là:

A. 98885 B. 98874

C. 98884 D.98875

Câu 6: Chọn đáp án không đúng

A. Hình vuông gồm cạnh là 10centimet. Diện tích hình vuông vắn sẽ là 100cm2.

B. Hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 7cm, chiều rộng là 5centimet. Chu vi hình chữ nhật là 24cm.

C. Hình chữ nhật có chiều nhiều năm là 7cm, chiều rộng lớn là 2cm. Diện tích hình chữ nhật là 18cm2.

D. Hình vuông bao gồm cạnh là 4cm. Chu vi hình vuông đó là 16 cm.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

a.Điền vào vị trí chấm mang đến ưng ý hợp:

7m 4cm =…………cm

1km = …………… m

b. Viết những số 30 6trăng tròn ; 8258 ; 31 855 ; 16 999 theo sản phẩm từ bỏ từ bỏ bé nhỏ cho béo.

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

a) 10670 x 6

b) 18 872 : 4

Câu 3: Mua 5 quyển vnghỉ ngơi không còn 35 000 đồng. Hỏi nếu như thiết lập 3 quyển vsinh hoạt như vậy thì không còn từng nào chi phí ?

Câu 4: Tìm một vài biết rằng khi vội vàng số kia lên 4 lần rồi bớt 3 lần thì được 12.

Tải xuống


Đã bao gồm tiện ích VietJaông xã trên Smartphone, giải bài bác tập SGK, SBT Soạn vnạp năng lượng, Văn mẫu mã, Thi online, Bài giảng....miễn tầm giá. Tải ngay vận dụng trên Android và iOS.

*

*

Loạt bài xích Đề khám nghiệm Tiếng Việt 3 gồm đáp án được biên soạn bgiết hại câu chữ công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy tuyệt, hãy động viên và share nhé! Các bình luận ko tương xứng cùng với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cnóng bình luận dài lâu.