ĐỀ THI LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ MẠNG

Bạn sẽ coi bản rút ít gọn của tư liệu. Xem cùng cài đặt ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu trên đây (56.75 KB, 4 trang )


Bạn đang xem: Đề thi lý thuyết quản trị mạng

TRƯỜNG CĐN LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHOA TIN HỌC Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúcĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌCNGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH LỚP: TC. QTMMT K5TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ MÔN THI: THỜI GIAN: MÃ ĐỀ:HÌNH THỨC THI: NGÀY THI: Được sử dụng tài liệu  Không được sử dụng tài liệuĐỀ 1:Câu 1 (điểm)Câu 2 (điểm)Câu 3 (điểm)…Ngày tháng năm 2012KHOA/ BỘ MÔN NGƯỜI RA ĐỀTRƯỜNG CĐN LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHOA TIN HỌC Độc lập – Tự bởi – Hạnh phúcĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌCNGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH LỚP: TC. QTMMT K5TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤPhường NGHỀ MÔN THI: THỜI GIAN: MÃ ĐỀ:HÌNH THỨC THI: NGÀY THI: Được sử dụng tài liệu  Không được sử dụng tài liệuĐỀ 2:Câu 1 (điểm)Câu 2 (điểm)Câu 3 (điểm)…Ngày tháng năm 2012KHOA/ BỘ MÔN NGƯỜI RA ĐỀTRƯỜNG CĐN LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA TIN HỌC Độc lập – Tự vị – Hạnh phúcĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌCNGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH LỚP: TC. QTMMT K5TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP NGHỀ MÔN THI: THỜI GIAN: MÃ ĐỀ:HÌNH THỨC THI: NGÀY THI: Được sử dụng tài liệu  Không được sử dụng tài liệuĐỀ 1:Câu 1:Câu 2:Câu 3:…Ngày mon năm 2012KHOA/ BỘ MÔN NGƯỜI RA ĐỀTRƯỜNG CĐN LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMKHOA TIN HỌC Độc lập – Tự bởi vì – Hạnh phúcĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌCNGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH LỚP: TC. QTMMT K5TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤPhường. NGHỀ MÔN THI: THỜI GIAN: MÃ ĐỀ:HÌNH THỨC THI: NGÀY THI: Được sử dụng tài liệu  Không được sử dụng tài liệuĐỀ 2:Câu 1:Câu 2:Câu 3:…Ngày tháng năm 2012KHOA/ BỘ MÔN NGƯỜI RA ĐỀ

*
Đề thi hết môn quản trị mạng máy tính 4 1 30

Xem thêm: 4 Bước Kích Hoạt Bảo Hành Samsung Như Thế Nào, Thông Tin Bảo Hành Sản Phẩm Samsung

*
Đề thi giỏi nghiệp cao đẳng nghề khóa i (2007 2010) môn quản trị mạng laptop đề thi định hướng số 40 5 188 0
*
Đề thi giỏi nghiệp cao đẳng nghề khóa i (2007 2010) môn cai quản trị mạng máy tính xách tay đề thi triết lý số 44 7 177 0
*
Đề thi giỏi nghiệp cao đẳng nghề khóa i (2007 2010) môn quản ngại trị mạng laptop đề thi định hướng số 49 7 184 0