Đề Thi Học Kì 2 Môn Hóa 8

Bộ đề thi học tập kì 2 môn chất hóa học lớp 8 năm 2020 - 2021 có 6 đề kiểm tra cuối học tập kì 2 môn Hóa lớp 8.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn hóa 8


Bộ đề thi học kì 2 môn hóa học lớp 8 năm 2020 - 2021

Đề thi kì 2 môn hóa học lớp 8 năm 2020 - 2021 - Đề 1Đề thi kì 2 môn hóa học lớp 8 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi kì 2 môn hóa học lớp 8 năm 2020 - 2021 - Đề 1

Ma trận đề chất vấn học kì 2 môn Hóa lớp 8

Nội dung con kiến thức

Mức độ thừa nhận thức

Tổng điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng mức cao

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Tính hóa học , ứng dụng của hiđro

Số câu

Số điểm

C4, C6

C2, C5, C9

C11

C13

5,75đ

0,5Đ

0,75Đ

0,5Đ

2. Điều chế khí hiđro phản ứng thế

Số câu

Số điểm

C1, C3

0,5đ

0,5Đ

3. Nồng độ dung dịch

Số câu

Số điểm

C7

0,25đ

0,25Đ

4. Bài tập tính

Số câu

Số điểm

3,5đ

C10

C8

C14

0,25Đ

0,25Đ

Tổng số điểm

10đ


Đề chất vấn học kì 2 môn Hóa lớp 8

1.Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm) (0,25 đ/câu): nên chọn đáp án em cho rằng đúng điền vào ô trống:

Câu 123456791011
Đáp án

Câu 1: Để điều chế khí hiđro trong chống thí nghiệm, ta rất có thể dùng kim loại nhôm công dụng với:

A. CuSO4 hoặcHCl loãng

B.H2SO4 loãng hoặc HCl loãng

C Fe2O3hoặcCuO

D. KClO3 hoặc KMnO4

Câu 2: Hiđro được dùng làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa vì:

A. Do đặc thù rất nhẹ.

B. Khi cháy sinh nhiều nhiệt.

C. Lúc cháy ko gây độc hại môi trường.

D. A,B,C đúng

Câu 3: Trong đều phương trình hóa học sau, phương trình nào xảy ra phản ứng thế?

A. O2+ 2H2 →2H2O

B. H2O + CaO →Ca(OH)2

C. 2KClO3 →2KCl + 3O2 ↑

D. Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu

Câu 4:. Hỗn hợp khí H2 và khí O2 lúc cháy gây ra ra phát nổ vì:

A. Hidro cháy mãnh liệt trong oxi

B. Làm phản ứng này tỏa các nhiệt

C.thể tích nước new tạo thành bị dãn nở bỗng nhiên ngột, gây ra sự chấn hễ không khí, kia là phát nổ mà ta nghe được.

D. Hidro với oxi là hai hóa học khí, nên những khi cháy tạo tiếng nổ.

Câu 5: Nhận xét nào dưới đây đúng với phương trình hóa học: Fe3O4 + 4H2 3Fe + 4H2O

A. Bội nghịch ứng phân hủy

B. Thể hiện tính khử của hiđro


C. Điều chế khí hiđro

D. Bội phản ứng không xảy ra

Câu 6: Câu nhận xét như thế nào sau đấy là đúng cùng với khí hiđro?

A. Là hóa học khí không màu không mùi dễ tan trong nước

B. Là hóa học khí không màu ko mùi ko tan trong nước

C. Là hóa học khí vơi nhất trong số chất khí

D. Là hóa học khí dùng để bơm vào bong bóng.

Câu 7: Tính mật độ mol của 1 mol KCl trong 0,75 lít dung dịch

A. 2,33 mol/Lít

B. 3,33 mol/Lít

C. 1,33 mol/Lít

D. 2,5 mol/Lít

Câu 8: cần sử dụng 4 gam khí hiđro nhằm khử oxit fe từ (Fe3O4) thì số gam fe thu được sau bội nghịch ứng là:

A. 56 gam

B.84 gam

C. 112 gam

D. 168 gam

Câu 9: Thu khí hiđro bằng cách thức đẩy nước là do:

A, Hiđro chảy trong nước

B. Hiđro nặng rộng không khí

C. Hiđro ít tan trong nước

D.Hiđro là hóa học khí vơi nhất trong các chất khí

Câu 10: Cho sơ thứ phản ứng Al + H2SO4 ---> Al2(SO4)3 + H2 . Để lập phương trình hóa học các hệ số lần lượt theo trang bị tự là:

A. 2, 6, 2, 6

B. 2, 2, 1, 3

C. 1, 2, 2, 3

D. 2, 3, 1, 3

Câu 11: Tìm từ phù hợp điền vào vị trí trống của câu sau:

Khí hidro tính năng với một trong những ……….kim nhiều loại ở ánh sáng cao chế tạo thành kim loại và ………

II. Trường đoản cú luận(7đ):

Câu 13 (4đ): Viết PTHH của phản bội ứng giữa hidro với các chất sau: Đồng (II) oxit, Kẽm oxit, fe từ oxit, nhôm oxit.

Câu 14 (3đ): mang đến 19,5 gam kẽm vào 18,25 gam axit HCl thu được muối hạt ZnCl2 với khí H2.

a. Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra ?

b. Lúc phản ứng kết thúc, hóa học nào còn dư? chất dư có cân nặng bằng bao nhiêu?

c. Tính khối lượng muối ZnCl2 và thể tích hóa học khí xuất hiện sau bội phản ứng (ở đktc) ?

(Cho biết: H = 1; O =16, Zn =65, Cl = 35,5; fe = 56)


Đáp án đề thi học kì 2 môn chất hóa học lớp 8

I. Trắc nghiệm

Mỗi câu trả lời khoanh đúng được 0.25đ

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Đáp án 

B

B

D

C

B

C

C

B

C

D

Oxit-

Nước

Câu 11:Điền mỗi từ đúng: 0,25 điểm.

2.Tự luận

Câu

Đáp án

Biểu điểm

1

(4 điểm)

a, CuO + H2 → Cu + H2O

b, ZnO + H2 →Zn + H2O

c, Fe3O4 + 4H2 →3Fe + 4H2O

d, Al2O3 + 3H2 →2Al + 3H2O

1đ/pt

2

(3 điểm)

8A,B

CuO + H2 →Cu + H2O

nCuO = 16/64 = 0,25 (mol)

CuO + H2 →Cu + H2O

Pt 1 1 1 (mol)

Đb 0,25 g →0,25 (mol)

ð VH2 = 0,25*22,4 = 5,6 (lít)

Pt 1 đ

nCuO 0,5đ

nH2 0,5đ

VH2 1đ

Đề thi kì 2 môn chất hóa học lớp 8 năm 2020 - 2021 - Đề 2

Ma trận đề kiểm soát học kì 2 môn Hóa lớp 8

Chủ đề(nội dung, chương…)Nhận biếtThông hiểuVận dụng thấpCộng
TNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. OXI- KHÔNG KHÍ

- Biết được đặc thù vật lí của oxi.

- hiểu rằng k/n sự oxi hóa.

- Biết được vật liệu được dùng làm điều chế khí oxi.

- yếu tố của không khí theo thể tích.

- dìm biệt được phản bội ứng phân hủy.

- Tính được cân nặng chất tham gia hoặc chế tạo ra thành trong bội phản ứng

Số câu

Số điểm

5

1,25

1

3

6

4,25

2. HI ĐRÔ- NƯỚC

- phương thức điều chế hiđro trong phòng thí nghiệm

- yếu tắc định tính cùng định lượng của nước

- nhận ra được Axit, Bazơ, Muối.

- hotline tên được một trong những axit, bazơ, muối.

- nhận ra được các chất.

Số câu

Số điểm

5

1,25

2

3

7

4.25

3. DUNG DỊCH

- hiểu rằng k/n về nồng độ phần trăm và nồng độ mol.

Tính được nồng độ phần trăm và nồng độ mol của dung dịch.

Số câu

Số điểm

2

0,5

1

1

3

1,5

Tổng Sc:

Tổng Sđ:

Tỉ lệ %

12

3

30 %

3

4

40 %

1

3

30 %

16

10

100%


Đề bình chọn học kì 2 môn Hóa lớp 8

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Hãy chọn chữ cái đầu ý mà em cho rằng đúng trong số câu sau:

Câu 1: đặc điểm vật lý rất đầy đủ của oxi là

A. Hóa học khí color xanh.
B. Nhẹ hơn không khí.
C. Tan những trong nước.
D. Hóa học khí không màu, không nhiều tan vào nước, nặng rộng không khí.

Câu 2: Sự tác dụng của oxi với solo chất hay hợp chất là

A. Sự khử.C. Sự oxi hóa- khử.
B. Sự oxi hóa.D. Bội phản ứng phân hủy.

Xem thêm: Tại Sao Không Vào Được Wifi Trên Laptop Không Kết Nối Được Wifi

Câu 3: trong phòng xem sét oxi được điều chế bởi cách

A. Nấu nóng SO3C. đun nóng KMnO4
B. đun nóng BaOD. đun nóng CaCO3

Câu 4: Trong không khí, khí oxi chỉ chiếm tỉ lệ về thể tích là bao nhiêu?

A. 49%

B. 21%

C. 78%

D. 1%

Câu 5: phản nghịch ứng nào sau đây thuộc bội phản ứng phân hủy?

A. CO2+ Ca(OH)2 →CaCO3 + H2O

C. CaO + H2O →Ca(OH)2

B. 2KMnO4 →K2MnO4+ MnO2 + O2

D. CuO + H2→ Cu + H2O

Câu 6: Trong chống thí nghiệm, khí hidro được điều chế bởi cách:

A. Cho một vài kim các loại như: Zn, Fe, Al…tác dụng với axit HCl, H2SO4 loãng.
B. Mang đến CaO tính năng với H2O.
C. Mang lại kim loại công dụng với axit sunfuric đặc.
D. Mang đến kim loại tác dụng với muối.

Câu 7: Phân tử nước bao gồm 2 yếu tắc là hidro và oxi. Chúng hóa phù hợp với nhau theo tỉ lệ cân nặng là

A. Một phần khối lượng hidro với 16 phần khối lượng oxi.

B. 2 phần trọng lượng hidro cùng 8 phần cân nặng oxi.

C. Một trong những phần khối lượng hidro cùng 8 phần cân nặng oxi.

D. 2 phần khối lượng hidro và 64 phần cân nặng oxi.

Câu 8: hàng nào tiếp sau đây gồm những chất đa số thuộc loại axit?

A. H3PO4, H2SO4, HNO3.

B. H3PO4, NaCl, BaCl2.

C. NaOH, NaCl, NaNO3.

D. H3PO4, H2SO4; NaNO3.

Câu 9: hàng nào dưới đây gồm những chất phần lớn thuộc các loại Bazơ?

A. HCl, KOH, NaNO3.

B. HCl, NaCl, BaCl2.

C. KOH, Ba(OH)2, Fe(OH)2.

D. HCl, H2SO4, NaNO3.

Câu 10: dãy nào sau đây gồm những chất phần nhiều thuộc loại Muối?

A. HCl,KOH, NaNO3.

B. KNO3, NaCl, BaSO4.

C. NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)2

D. HCl, H2SO4, NaNO3.

Câu 11 : Nồng độ xác suất của một dung dịch mang đến ta biết:

A. Số gam hóa học tan có trong 1 gam dung dịch.

B. Số gam hóa học tan có trong 10 gam dung dịch.

C. Số gam chất tan tất cả trong 100 gam dung dịch.

D. Số gam hóa học tan gồm trong 1000 gam dung dịch.

Câu 12 : Nồng độ mol của một dung dịch đến ta biết:

A. Số mol hóa học tan có trong một lít dung dịch.

B. Số mol hóa học tan tất cả trong 10 lít dung dịch.

C. Số mol hóa học tan bao gồm trong 100 lít dung dịch.

D. Số mol chất tan tất cả trong 1000 lít dung dịch.

II. Từ luận: (7 điểm)

Câu 13: (1,5 điểm)

Gọi tên các chất bao gồm công thức chất hóa học sau: BaO, SO3, H2S, Na2SO3, Fe(OH)2, H2SO3.

Câu 14: (1,5 điểm)

Có 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau đây: NaCl, KOH, H2SO4. Bằng phương pháp hóa học phân biệt 3 hỗn hợp trên.