Đề Thi Học Kì 1 Tiếng Anh Lớp 3 Mới Nhất

Với ước muốn góp những em có thêm tài liệu nhằm tham khảo với các thầy cô giáo có thêm tứ liệu ra đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 3. kinhdientamquoc.vn xin được gửi đến các em học viên với quý thầy cô giáo Sở đề khám nghiệm học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp đỡ các em có tác dụng quen với những dạng đề, cấu tạo đề nhằm mục đích tự tín hơn trong kỳ thi sắp tới đây. Chúc những em giành được tác dụng giỏi vào kỳ thi học kì 1 lớp 3.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 tiếng anh lớp 3 mới nhất


Đề thi học tập kì 1 môn giờ Anh lớp 3 (Có ma trận đề thi cùng file nghe)Mẫu ra đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 3 theo Thông bốn 22

Đề đánh giá học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

ĐỀ SỐ 1I. Khoanh tròn chữ cái a, b hoặc c trước câu vấn đáp đúng tốt nhất. (4 điểm)1. Hello, My .......... is Lindomain authority.
a. name b. is c. I am2. What is .........name?a. name b. my c. your3. Nó là cây viết chì.a. It"s a pen. b. It"s a pencil. c. It"s a rubber.4. How vị you ....... your name?a. what b. is c. spell5. ......... this a library? - Yes, it is.a. Is b. who c. What6.What is this?a. It"s a book. b. It"s a computer. c. It"s a ruler.7. Is this a school bag?a. No. b. Yes, it is. c. it is not8. Queen priryma soochl.a. Queen primary school b. Primary Queen c. school QueenII. Thêm vào một trong những chữ cái nhằm chế tác thành một tự trả chỉnh: (1 điểm)a. comp_ter b. Li_raryc. _encil d. fr_endIII. Nối phần đa từ Tiếng Việt sinh hoạt cột A tương xứng cùng với phần đa tự Tiếng anh nghỉ ngơi cột B (2 điểm).
AB1) cây viết mựca/ apple2) trái táob/ pencil3) cây viết chìc/ pen4) đồ chuốt viết chìd/ School bag5) mẫu cặpe/ rubber6) cây thước kẻf/ book7) cục tẩyg/ Pencil sharpener8) quyển sáchh/ ruler
IV. Sắp xếp những từ thành câu hoàn hảo. (2 điểm)1. fine. /Thank / I / you / am.=> .........................................2. do/ spell / name / how / your / you?=> ...........................................3. Mai / am / I / .=> ...........................................4. are / How / you /?=> ...........................................V. Trả lời câu hỏi: (1điểm)1. What"s your name?............................................2. How are you?............................................
Đáp án:I. Khoanh tròn vần âm a, b hoặc c trước câu trả lời đúng duy nhất. (4 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

Xem thêm: Xem Ý Nghĩa 10 Loại Tướng Vai Nam Thế Nào Là Đẹp, Xem Ý Nghĩa 10 Loại Tướng Vai Mà Ai Cũng Có

1a 2c 3b 4c 5a 6c 7b 8aII. Thêm vào một chữ cái để sản xuất thành một từ bỏ trả chỉnh: (1điểm) Mỗi câu đúng 0,25đ.computer b. Librarypencil d. friendIII. Nối đều tự Tiếng việt sống cột A phù hợp cùng với mọi từ Tiếng anh ngơi nghỉ cột B (2 điểm) IV. Mỗi câu đúng 0,25đ.1- c 2- a 3- b 4- g 5- d 6-h 7- e 8- fV. Sắp xếp thành câu hoàn hảo. (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.1. I am fine. Thank you.2. How bởi vì you spell your name?3. I am Mai.4. How are you? Trả lời câu hỏi: (1điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.1. My name is + name.2. I am fine.
Chia sẻ bởi: các bài tập luyện giờ Anh lớp 3 tự Unit 1 cho Unit 5 Những bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 3 Sở đề ôn tập Tiếng Anh lớp 3 lần ngủ dịch Covid-19 31 đề ôn tập môn Tiếng Anh lớp 3
Học tập
*
Lớp 3
*
Đề thi học tập kì 1 Lớp 3
Bộ đề thi học kì 1 lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm 20trăng tròn - 2021
*
9.910 164 đề soát sổ cuối học kì 1 từ bỏ lớp 1 tới trường 5
Sở đề thi học tập kì 1 lớp 3 năm 20đôi mươi - 2021 theo Thông tư 22 36.348 26 đề thi cuối học kì I môn Toán, Tiếng Việt, Tin học, Tiếng Anh, Đạo đức, TNXH lớp 3
Sở đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 3 năm 20đôi mươi - 2021 theo Thông tư 22 85.243 6 đề kiểm soát học tập kì 1 lớp 3 môn Toán