Lớp 2

Sở đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 là tư liệu ôn tập giúp các thầy cô thuộc những bậc prúc huynh cho các em học viên ôn tập với ra đề thi học tập kì 1 lớp 2 hiệu quả. Đây đó là đề Tân oán lớp 2 kì 1 tất cả câu trả lời tất nhiên góp các em học sinh ôn tập cùng củng vắt các dạng bài bác tập Toán thù lớp 2 học tập kỳ 1 bao gồm vào đề thi Toán thù lớp 2 học tập kỳ 1.

Bạn đang xem: Lớp 2


Bộ 145 đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán:

II. Bộ đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 năm 20trăng tròn - 2021 III. Sở đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp hai năm 20trăng tròn - 2021

I. 100 đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 2

Nóng! Tải ngay 100 đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 2 đang rất được cài nhiều: Sở 100 đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 2 Miễn phí

II. Sở đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 2 - Đề 1

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng:

Câu 1. Phxay tính như thế nào dưới dưới đây có tác dụng là 90?

A. 35 + 35

B. 23 + 77

C. 59 + 31

D. 74 + 26

Câu 2. Tìm x, biết: 10 + x = 24

A. x = 10

B. x = 34

C. x = 4

D. x = 14

Câu 3. Kết trái phnghiền tính 16 – 3 – 3 bằng hiệu quả phnghiền trừ nào bên dưới đây?

A. 18 - 6

B. 18 - 8

C. 18 - 10

D. 18 - 3

Câu 4. Đổi: 5dm = … cm

A. 500

B. 5000

C. 501

D. 50

Câu 5. Số ngay tức thì sau số lớn nhất gồm hai chữ số khác nhau là:

A. 97

B. 98

C. 99

D. 100

Câu 6. Cho hình vẽ:

Hình vẽ bên trên tất cả số hình tam giác là:


A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

II. TỰ LUẬN:

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

60 – 32

26 + 39

73 + 17

100 – 58

Câu 8. Tìm x, biết:

a. x + 37 = 82

b. x - 34 = 46

Câu 9. Mhình ảnh vải vóc greed color dài 45 dm, mảnh vải vóc màu sắc tím ngắn lại mảnh vải vóc màu xanh da trời 23 dm. Hỏi mhình họa vải vóc color tím nhiều năm bao nhiêu đề - xi – mét?

Câu 10. Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất gồm nhị chữ số với số trừ là 90.

Đáp án Đề 1:

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. C

Câu 2. D

Câu 3. B

Câu 4. D

Câu 5. C

Câu 6. C

II. TỰ LUẬN:

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Câu 8. (1 điểm) Tìm x, biết:

a. x + 37 = 82

x = 82 - 37

x = 45

b. x - 34 = 46

x = 46 + 34

x = 80

Câu 9.

Bài giải

Mảnh vải vóc tím dài số đề-xi-mét là:

45 – 23 = 22 (dm)

Đáp số: 22dm

Câu 10.

Số lớn số 1 tất cả nhị chữ số là 99.

Số bị trừ là 99.

Số trừ là 90.

Hiệu là: 99 – 90 = 9

Đáp số: 9

2. Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp 2 - Đề 2

Môn: Toán thù lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Bài 1 (2 điểm): Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống

7 + 8 = 15 ☐

43 - 7 = 34 ☐

68 - 18 + 14 = 64 ☐

13 – 8 + 27 = 32 ☐

Bài 2 (1 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:


a. Kết quả của phxay tính 4 + 8 là:

A. 11

B. 12

C. 13

b. Kết trái của phép tính 17- 9 là:

A. 7

B. 9

C: 8

Bài 3 (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a. Số hình tam giác gồm trong hình là:

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

b. Số hình tứ đọng giác tất cả vào hình là:

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

Bài 4 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

6 + 34

. . . . .. . . . .. . . . .

46 + 36

. . . . .. . . . .. . . . .

84 - 37

. . . . .. . . . .. . . . .

50 - 26

. . . . .. . . . .. . . . .

II. Tự luận:

Bài 5 (1 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Thđọng Hai tuần này là ngày 22 mon 12. Vậy thứ Hai tuần sau là ngày .... tháng ....

Bài 6: (2 điểm)

Một cửa hàng buổi sớm bán tốt 45 lkhông nhiều dầu. Buổi chiều phân phối ít hơn buổi sáng 17 lít dầu.

Hỏi chiều tối shop bán tốt từng nào lít dầu?

Bài 7: (1 điểm)

Số lớn số 1 có hai chữ số mà tổng những chữ số của chính nó bởi 15?

Đáp án Đề 2:

Bài 1: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

8 + 7 = 15 ⇒ Đ

43 - 7 = 34 ⇒ S

68 - 18 + 14 = 64 ⇒ Đ

13 – 8 + 27 = 32 ⇒ Đ

Bài 2: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

a. B. 12

b. C. 8

Bài 3: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

a. B. 3 hình

b. B. 3 hình

Bài 4: Mỗi phxay tính đúng được 0,5 điểm

6 + 34 = 40

46 + 36 = 82

84 - 37 = 47

50 - 26 = 24

Bài 5: Điền đúng mỗi nơi trống được 0,5 điểm

Ngày 29 mon 12

Gợi ý: 1 tuần bao gồm 7 ngày (22 + 7 = 29)


Bài 6:

Bài giải:

Buổi chiều shop bán tốt số lkhông nhiều dầu là: (0,5 điểm)

45 – 17 = 28 (lít) (1 điểm)

Đáp số: 28 lít dầu (0,5 điểm)

Bài 7:

Số 96

Gợi ý: 2 chữ số gồm tổng bởi 15 là 6 + 9, 8 + 7 ⇒ số lớn số 1 là 96.

3. Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 2 - Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước công dụng đúng:

Câu 1. Phnghiền tính làm sao sau đó là đúng?

A. 16 – 5 = 21

B. 19 – 5 = 24

C. 15 – 5 = 15

D. 16 – 5 = 11

Câu 2. Tìm x, biết: x – 23 = 20

A. x = 3

B. x = 43

C. x = 13

D. x = 23

Câu 3. Tính: 14 kilogam + 25 kg = ?

A. 11 kg

B. 35 kg

C. 39 kg

D. 38 kg

Câu 4. Kết quả của phxay tính 100 – 26 + 12 là

A. 86

B. 74

C. 38

D. 84

II. TỰ LUẬN:

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a. 52 + 46 = ……

b. 36 + 24 = ……

c. 34 – 12 = ……

d. 94 – 37 = ……

Câu 2. Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên;

+ Có ……. hình tứ giác

+ Có ……. hình tam giác

Câu 3. Điền vệt >, Có 2 hình tứ đọng giác Có 4 hình tam giác

Câu 3:

a) 40 + 8 = 8 + 40

b) 24 – 3 > 19 – 9

Câu 4:

Số xe hơi đang rời bến là:

43 - 10 = 33 (ô tô)

Đáp số: 33 ô tô

Câu 5: Viết số tương thích vào vị trí chấm

10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 ; 26

4. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán thù - Đề 4

I/. Trắc nghiệm: (7 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước công dụng đúng

Câu 1: (1 điểm)

a, 21 + 57 =


A. 89

B. 78

C. 55

b. 44 – 34 =

A. 12

B. 10

C. 11

Câu 2: (1 điểm):

a. 38 + 5 =

A. 42

B. 44

C. 43

b. 45 – 19

A. 26

B. 29

C. 24

Câu 3: Xếp những số theo thứ tự từ bé mang lại béo (33, 54, 45, 28): (1 điểm)

A. 33, 28, 45, 54

B. 28, 45, 33, 54

C. 28, 33, 45, 54

Câu 4: (1 điểm)

8dm + 2dm=

A. 9 dm

B. 10dm

C. 11dm

Câu 5: (1 điểm) 50cm=? dm

A. 4 dm

B. 3 dm

C. 5 dm

Câu 6: (0,5 điểm) Kilôgam viết tắt là:

A. gam

B. k

C. kg

Câu 7: Hình mặt gồm bao nhiêu hình tam giác? (0,5 điểm)

A. 1

B. 2

C. 3

Câu 8: Đọc tên hình tam giác (0,5 điểm)

A. ACB

B. CBA

C. ABC

II/. Tự luận (3 điểm) Hoàn thành những bài bác tập sau:

Câu 9: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

a) 28+ 5

d) 53 – 29

Câu 10: (1điểm)

Trong hình mẫu vẽ có số hình tam giác:

Câu 11: Một siêu thị tất cả 51 kilogam hãng apple, đã bán 26kilogam táo khuyết. Hỏi siêu thị kia còn lại từng nào ki-lô-gam táo? (1 điểm)

Bài giải:

........................................................................................................

........................................................................................................

Xem thêm: Siêu Âm Canh Trứng Như Thế Nào, Thời Điểm Vàng “Đi Siêu Âm Canh Trứng”

........................................................................................................

........................................................................................................

Đáp án Đề 4:

I. Trắc nghiệm : (7 điểm).

Câu 1. a. B; b. B

Câu 2. a. C; b. A

Câu 3, C

Câu 4. B

Câu 5. C

Câu 6. C

Câu 7. C

Câu 8. C

II. Tự luận: (3 điểm)

Câu 9: (1 điểm). Đặt với tính đúng mỗi phxay tính 0,25 đ

a) 28 + 5 = 33

b) 53 – 29 = 24

Câu 10: (1 điểm)

2 tam giác

Câu 11: (1 điểm)

Số kg táo khuyết cửa hàng sót lại (0,25 đ)

51 – 26 = 25 (kg) (0,5 đ)

Đáp số 25 kilôgam (0,25 đ)

5. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tân oán - Đề 5


I/. Trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:

Câu 1: Số 100 gtí hon mấy chục?

A. 10

B. 70

C. 80

Câu 2: Số lớn nhất gồm nhì chữ số là:

A. 10

B. 90

C. 99

Câu 3: x + 5 = 5

A. x = 10

B. x = 0

C. x = 5

Câu 4: Số?

...... - 5 = 6

A. 9

B. 10

C. 11

Câu 5: 1 ngày có bao nhiêu giờ?

A. 23 giờ

B. 24 giờ

C. 25 giờ

Câu 6: Hình mặt có bao nhiêu hình tam giác?

A. 1

B. 2

C. 3

II/. Tự luận (4 điểm) Hoàn thành các bài:

Câu 7: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

a) 32 - 25

b) 53 – 29

Câu 8: Số? (1 điểm)

Câu 9: Tìm : (1 điểm)

a) x + 24 = 67

b) x – 8 = 29

Câu 10: Khối hận lớp Hai gồm 94 học sinh. Khối hận lớp Ba bao gồm ít hơn khối hận lớp Hai 16 học sinh. Hỏi khối lớp Ba tất cả từng nào học tập sinh? (1 điểm)

Đáp án Đề 5:

I. Trắc nghiệm: (6 điểm).

Khoanh đúng ý mỗi câu 1 điểm

CÂU

1

2

3

4

5

6

Ý

A

C

B

C

B

C

II. Tự luận: (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm). Đặt và tính đúng mỗi phép tính 0,25 đ

a. 32 - 25 =7

b. 53 – 29 = 24

Câu 8: (1 điểm)

Viết đúng những số cho một điểm,

Câu 9: (1điểm)

Mỗi phép tính hợp lý cho 0, 5 điểm

a) x + 24 = 67

x = 67 – 24

x = 43

b) x – 8 = 29

x = 29 + 8

x = 37

Câu 10: (1 điểm)

Bài giải:

Khối lớp Ba có số học sinh là:

94 – 16 = 78 (học tập sinh)

Đáp số: 78 học sinh.

III. Sở đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 20đôi mươi - 2021

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán thù - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Em hãy khoanh vào vần âm đặt trước đáp án đúng:

Câu 1: Phxay tính 27 + 46 gồm công dụng là:

A. 53

B. 63

C. 73

D. 83

Câu 2: Phép tính 80 - 23 bao gồm công dụng là:

A. 57

B. 58

C. 59

D. 67

Câu 3: Phép tính 15 kg + 27 kilogam tất cả công dụng là:

A. 32 kg

B. 42 kg

C. 32 kg

D. 42 kg

Câu 4: Thứ hai tuần này là ngày 23 tháng 12. Thứ đọng nhì tuần sau là ngày:

A. 31

B. 30

C. 29

D. 28

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

32 + 19

71 - 54

29 + 9

63 - 5

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 2: (2 điểm) Tìm x:

a) x - 55 = 45

b) x + 49 = 90

………………………….. …………………………..

………………………….. …………………………..

c) 28 + x = 100

d) 64 - x = 25

………………………….. …………………………..

………………………….. …………………………..

Bài 3: (3 điểm) Can bé xíu đựng 45 lít dầu. Can to lớn đựng nhiều hơn nữa can nhỏ bé 9 lkhông nhiều dầu. Hỏi can lớn đựng được từng nào lít dầu?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 4: (1 điểm): Hình vẽ mặt có:


a) ………….. hình tam giác.

Là hình: …………………………….

………………………………………

b) ………….. hình tứ giác.

Là hình: …………………………….

………………………………………

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Khoanh tròn vào câu vấn đáp đúng và chấm dứt các bài xích tập sau:

a) Tìm x , biết 9 + x = 16

A. x = 9

B. x = 8

C. x = 7

b) Phép tính làm sao dưới dưới đây gồm kết quả là 100?

A. 55 + 35

B. 23 + 77

C. 69 + 30

c) Kết quả tính 12 - 2 - 6 bằng công dụng phnghiền trừ như thế nào dưới đây?

A. 12 - 8

B. 12 - 7

C. 12 - 6

d) Điền dấu >, Tháng 12 có 30 ngày... Từ 7 giờ cho 8 giờ đồng hồ là 60 phút....

e) Hình sau có

A. 3 tđọng giác

B. 4 tứ đọng giác

C. 5 tứ giác

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 2: Đặt tính rồi tính

50 - 32

46 + 39

83 + 17

93 - 9

100 - 68……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

36 + 18 - 45 = ...............................

76 - 29 + 8 = ..........................

Bài 4: Tìm X:

42 - X = 24

X - 24 = 56

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 5: Năm ni bà 62 tuổi, mẹ kỉm bà 28 tuổi. Hỏi năm nay chị em bao nhiêu tuổi?

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 6: Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất bao gồm nhì chữ số và số trừ là 90.

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tân oán - Đề 3

PHẦN I: Trắc nghiệm

Bài 1: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước phnghiền tính tất cả kết quả đúng

a. 17 – 5 = 22

b. 18 – 5 = 23

c. 19 – 5 = 15

d. 16 – 5 = 11

Bài 2: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước kết quả tra cứu x đúng

x – 13 = 20

a. x = 7

b. x = 33

c. x = 13

d. x = 23

Bài 3: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước kết quả đúng: trăng tròn kg + 15 kilogam = ?

a. 15 kg

b. 25 kg

c. 35 kg

d. 45 kg

Bài 4: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu quả chuẩn cho biểu thức: 100 – 26 + 12

a. 86

b. 74

c. 38

d. 84

PHẦN II : Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a. 52 + 46 = ……

b. 36 + 24 = ……

c. 34 – 12 = ……

d. 94 – 37 = ……

Bài 2: Viết số phù hợp vào nơi chấm

Có ……. hình tđọng giác

Có ……. hình tam giác

Bài 3: Điền lốt phù hợp vào ô trống (>,

II. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 20trăng tròn - 2021 Hay nhất:


1. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 20trăng tròn - 2021 môn Toán

2. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

III. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 kinhdientamquoc.vn biên soạn:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 20đôi mươi - 2021 môn Toán

Từ vấn đề luyện tập liên tiếp những đề tân oán lớp 2 này, chúng ta học sinh vẫn nhanh chóng ráng được những dạng bài xích thi nhưng từ đó các em trường đoản cú khắc phục được điểm yếu kém, củng chũm kiến thức và kỹ năng, để cho tới lúc làm bài thi thật thì sẽ bảo vệ được hiệu quả cao hơn.

Trên phía trên, kinhdientamquoc.vn sẽ giới thiệu tới các em Bộ đề soát sổ học kì 1 môn Toán lớp hai năm 2020 - 2021. Bên cạnh đó, các em có thể đọc thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2 với giải tân oán lớp 2 nhằm học giỏi rộng những lịch trình của lớp 2.


Để tiện thảo luận, chia sẻ tay nghề về huấn luyện và giảng dạy với tiếp thu kiến thức những môn học tập lớp 2, kinhdientamquoc.vn mời những thầy thầy giáo, những bậc phụ huynh cùng các bạn học sinh truy cập nhóm riêng rẽ dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất ý muốn nhận ra sự cỗ vũ của các thầy cô và các bạn.