Đề Thi Cuối Học Kì 1 Môn Toán Lớp 2

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Đề thi Toán lớp 2 học tập kì 1 năm 2021 - 2022 sách bắt đầu (60 đề) - kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế

Để học xuất sắc môn Toán lớp 2, phần dưới đấy là Top 60 Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 năm học 2021 - 2022 lựa chọn lọc, có đáp án của ba cuốn sách mới Kết nối trí thức với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời sáng tạo. Mong muốn với bộ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn luyện và ăn điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 1 môn toán lớp 2

Mục lục Đề thi Toán 2 học tập kì 1


*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi học tập kì 1 - liên kết tri thức

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số 59 hiểu là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 12 năm 2019 là trang bị Ba. Ngày thứ nhất của năm 2020 là sản phẩm công nghệ mấy?

A. máy Hai B. thứ Ba C. sản phẩm công nghệ Tư D. sản phẩm Năm

Câu 3: Số lớn số 1 có 2 chữ số không giống nhau là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bằng tổng của nhì số nào trong của cặp số sau đây?

A. 32 cùng 50 B. 55 với 47 C. 37 cùng 55 D. 55 với 47

Câu 5: Hình vẽ sau đây có từng nào tứ giác?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | kết nối tri thức">

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An tất cả 8 viên bi. Hùng có tương đối nhiều hơn An 2 viên bi. Hỏi Hùng gồm bao nhiêu viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): tra cứu y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một khu vườn có 100 cây đào, sau thời điểm bán đi một trong những cây đào thì khu vườn sót lại 37 cây đào. Hỏi đã chào bán bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình bên để có 1 hình tam giác cùng 2 hình tứ giác. Đọc tên các hình đó?

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | kết nối tri thức">

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ luận

Câu 1: học sinh đặt tính theo mặt hàng dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu vườn cửa đã chào bán số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một quãng thẳng vào hình mặt để có một hình tam giác và 2 hình tứ giác

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | liên kết tri thức"> 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước hiệu quả đúng.

Câu 1: Số lớn nhất có nhị chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) phù hợp vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. không điền được

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 giờ chiều giỏi …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên tất cả bao nhiêu hình tứ giác? 

A.

Xem thêm: Hiểu Đúng Về Slg Là Gì - Những Game Slg Hay Nhất Hiện Nay

1 B. 2

C. 3 D. 4

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | Cánh diều">

Câu 6: tác dụng của phép tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: từ bỏ luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) search x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai bao gồm 35 bông hoa, Lan có thấp hơn Mai 8 bông hoa. Hỏi Lan bao gồm bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ tất cả số bị trừ, số trừ và hiệu bởi nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: học sinh đặt tính sản phẩm dọc với tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan gồm số bông hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phép trừ gồm số bị trừ, số trừ cùng hiệu bằng nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi học tập kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng:

Câu 1: Số tức thời trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: bên trên hình bên gồm mấy hình tứ giác?

*
Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo"> 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tứ giác C. 4 hình tứ giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số phù hợp vào chỗ chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: 1 ngày có …. Giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai tất cả 16 cái kẹo, Mai có khá nhiều hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan tất cả bao nhiêu loại kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày 20 tháng 11 là thứ hai. Vậy ngày 25 mon 11 là trang bị mấy?

A. đồ vật tư B. sản phẩm công nghệ năm C. đồ vật sáu D. thiết bị bảy

II. Từ luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) kiếm tìm x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Chân trời sáng sủa tạo">

Câu 4: (1,0đ) Giải bài bác toán

Năm ni tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có nhì chữ số, ông hơn bà 9 tuổi. Hỏi năm nay bà từng nào tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Từ bỏ luận

Câu 1: học viên đặt tính theo mặt hàng dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: tìm x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*
Đề thi học kì 1 Toán lớp 2 gồm đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo">

Câu 4:

Số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 học kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Giới thiệu kênh Youtube kinhdientamquoc.vn


Đã có app kinhdientamquoc.vn trên điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài giảng....miễn phí. Cài ngay áp dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài Đề thi Toán, giờ đồng hồ Việt lớp 2 gồm đáp án được biên soạn bám quá sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán 2, giờ Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi không tương xứng với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.