Đề tài thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh thương mại – xây dựng đông quang

Luận văn là một trong những công trình nghiên cứu quan trọng áp dụng đối với sinh viên năm cuối hoặc sau đại học. Mặc dù nhiên, ít nhiều người vẫn chạm mặt khó khăn trong quá trình lựa lựa chọn đề tài tương tự như thực hiện bài luận văn của mình. Bài viết dưới đây Tri Tthức cộng Đồng tổng phù hợp hơn đôi mươi mẫu luận văn cai quản Trị nguồn Nhân Lực với mục đích hỗ trợ sinh viên, học tập viên ngừng bài tập này tốt hơn. Cùng công ty chúng tôi tìm hiểu cụ thể nhé!


*

Kho đôi mươi Mẫu Luận Văn quản lí Trị Nguồn nhân lực Đạt Điểm Cao


1. Chủng loại luận văn quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng

- thương hiệu đề tài:

“QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC bỏ ra NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN” - tác giả Bùi Thị Thu Phương, ngành cai quản kinh tế, trường Đại học kinh tế tài chính và quản ngại trị sale Đại học Thái Nguyên (2019).

Bạn đang xem: Đề tài thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh thương mại – xây dựng đông quang

- reviews đề tài luận văn

Đối cùng với mỗi đơn vị chức năng kinh doanh, bé người luôn là nhân tố quan trọng đặc biệt nhất, đưa ra quyết định sự phân phát triển, thành bại của doanh nghiệp. Nhất là trong lĩnh vực ngân hàng, những yếu tố như công nghệ, thiết bị móc, của nả vật chất,.. đều hoàn toàn có thể mua hoặc học hỏi, sao chép được, duy chỉ gồm con tín đồ là không thể. Vì vậy việc quản lý con người, hay quản lý nguồn nhân lực trở yêu cầu cấp thiết hơn lúc nào hết.

Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của việc khai quật và áp dụng yếu tố con người trong câu hỏi tái cơ cấu hệ thống ngân hàng cũng giống như phát triển bền chắc hệ thống bank trong bối cảnh hiện nay, tác giả Bùi Thị Phương Thu đã chọn lọc đề tài phân tích trên làm cho luận văn giỏi nghiệp của mình.

- chủng loại Mục lục của chia sẻ văn:

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN ..................................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN .....................................................................................................................ii

MỤC LỤC.........................................................................................................................iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ...............................................................................vii

DANH MỤC CÁC BẢNG.....................................................................................................viii

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ.................................................................................................x

MỞ ĐẦU ........................................................................................................................1

Tính cấp thiết của đề tài .........................................................................................1 kim chỉ nam nghiên cứu...............................................................................................3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.............................................................................3 Ý nghĩa công nghệ của luận văn .................................................................................4 Kết cấu của luận văn ...............................................................................................4

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG.....5

1.1. Cửa hàng lý luận về cai quản NNL tại ngân hàng.................................................................5

1.1.1. Những khái niệm cơ bản.........................................................................................5

1.1.2. Mục tiêu, vai trò của thống trị NNL ......................................................................13

1.1.3. Các nguyên tắc làm chủ NNL.................................................................................16

1.1.4. Nội dung làm chủ NNL........................................................................................ 17

1.1.5. Những yếu tố tác động đến quản lý NNL của bank ............................................25

1.2. Cơ sở thực tế về làm chủ NNL trong ngân hàng .....................................................27

1.2.1. Kinh nghiệm thống trị NNL tại một số đơn vị ...........................................................27

1.2.2. Bài học kinh nghiệm kinh nghiệm về cai quản NNL mang đến NHNN trụ sở tỉnh Thái Nguyên .............31

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................................31

2.1. Thắc mắc nghiên cứu vãn ...........................................................................................31

2.2. Phương pháp nghiên cứu..................................................................................... 32

2.2.1. Khung nghiên cứu và phân tích của luận văn............................................................32

2.2.2. Cách thức thu thập tin tức thứ cấp .....................................................33

2.2.3 phương thức thu thập thông tin sơ cấp..................................................................33

2.2.4. Phương thức tổng phù hợp thông tin...................................................................35

2.2.5. Cách thức phân tích tin tức .........................................................................35

2.3. Hệ thống các tiêu chuẩn nghiên cứu.............................................................................36

2.3.1. Unique NNL tại NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên............................................. 36

2.3.2. đồ sộ và tổ chức cơ cấu NNL trên NHNN trụ sở tỉnh Thái Nguyên …................................37

2.3.3. Công tác nâng cấp chất lượng NNL trên NHNN công nhân tỉnh Thái Nguyên............................38

Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NNL TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC chi NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN ....40

3.1. Tổng quan lại về NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên ........................................................ 40

3.1.1. Quy trình hình thành và trở nên tân tiến .........................................................................40

3.1.2. Công dụng - nhiệm vụ............................................................................................. 41

3.2. Đặc điểm về tổ chức NNL của NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên…................................43

3.2.1.

Xem thêm: Định Nghĩa Trọng Lực Là Gì ? Mối Quan Hệ Giữa Trọng Lực Và Trọng Lượng

Cơ cấu tổ chức......................................................................................................43

3.2.2. Bài bản NNL và trình độ chuyên môn ........................................................................ 44

3.2.3. Tình hình số lượng NNL theo độ tuổi cùng giới tính ....................................................47

3.3. Thực trạng công tác làm chủ NNL của NHNN trụ sở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2018...... 49

3.3.1. Hoạch định NNL....................................................................................................49

3.3.2. Tuyển chọn dụng NNL .................................................................................................51

3.3.3. Thù lao cùng đãi ngộ...............................................................................................56

3.3.4 Đào chế tạo ra và cải tiến và phát triển NNL.................................................................................... 63

3.3.5. Thu xếp công việc, luân chuyển, bửa nhiệm............................................................ 67

3.3.6. Đánh giá bạn lao động....................................................................................70

3.4. Những nhân tố tác động đến thống trị NNL trên NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên........77

3.4.1. Nhân tố khách quan............................................................................................77

3.4.2. Yếu tố chủ quan ..............................................................................................81

3.5. Đánh giá bình thường về công tác quản lý NNL trên NHNN trụ sở tỉnh Thái Nguyên.............83

3.5.1 hiệu quả đã đạt được ............................................................................................83

3.5.2 tinh giảm và tồn tại...............................................................................................84

3.5.3. Lý do của hạn chế và mãi mãi ....................................................................85

Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN ....................87

4.1. Định phía mục tiêu, nhiệm vụ của NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên quy trình tiến độ 2019-2021...........87

4.1.1. Mục tiêu.............................................................................................................87

4.1.2. Nhiệm vụ............................................................................................. 87

4.2. Quan điểm, định hướng và mục tiêu quản lý NNL...................................90

4.2.1. Quan điểm, định hướng quản lý NNL của NHNN nước ta .....................................90

4.2.2. Quan điểm, định hướng quản lý NNL của NHNN công nhân tỉnh Thái Nguyên......................91

4.2.3. Mục tiêu, nhiệm vụ thống trị NNL tại NHNN công nhân tỉnh Thái Nguyên ......................91

4.3. Một số phương án hoàn thiện công tác cai quản nguồn nhân tại NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên...93

4.3.1. Trả thiện cơ cấu tổ chức NNL trên ngân hàng............................................................ 93

4.3.2. Nâng cao trình độ chăm môn, năng lực cho NNL .................................................94

4.3.3. Cải thiện động lực xúc tiến NNL .................................................................... 100

4.3.4. Nâng cấp nhận thức mang lại NNL............................................................................ 101

4.4. Một trong những kiến nghị............................................................................................102

4.4.1. Đối cùng với NHNN nước ta .............................................................................102

4.4.2 Đối với thức giấc Thái Nguyên ................................................................................102

KẾT LUẬN..........................................................................................................103

TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................................104

PHỤ LỤC....................................................................................................106