ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 2 HỌC KỲ 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống (Kèm đáp án) năm học tập 2022-2023, bao gồm các đề thi, tất cả kèm theo cả đáp án để học viên ôn tập, rèn luyện con kiến thức nhằm mục đích đạt hiệu quả tốt nhất đến kì thi cuối kì I. Mời các em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 2 học kỳ 1


Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2022-2023

I. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống số 1II. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày số 2

I. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống số 1

1. Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Mạch KT-KN

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số cùng phép tính:

- Biết viết, so sánh các số vào phạm vi 100.

- Cộng, trừ ko nhớ và tất cả nhớ trong phạm vi 100.

Số câu

2

2

1

2

4

3

Câu số

1, 2

3, 5

8

9, 10

Số điểm

1,0

2,0

2,0

2,0

3,0

4,0

2. Hình học cùng đo lường:

- nhận ra được hình tứ giác.

- Biết ngày, giờ và đơn vị chức năng đo độ dài, khối lượng.

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

4

7

Số điểm

1,0

1,0

1,0

3,0

Tổng

Số câu

3

3

1

1

2

7

3

Số điểm

2,0

3,0

2,0

1,0

2,0

6,0

4,0


2. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối học thức với cuộc sống

TRƯỜNG TH

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2022-2023

Môn: Toán - Lớp.......

(Thời gian: 35 phút, không kể thời hạn giao đề)

Phần I. Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ chiếc đặt trước câu trả lời đúng. (Từ câu 1 cho câu 4)

Câu 1: (0,5 điểm) Kết quả của phép tính: 52 + 25 = ......

A. 65 B. 67 C. 75 D. 77

Câu 2: (0,5 điểm) Hiệu của 42 - 22 là:

A. 40 B. 30 C. 20 D.10

Câu 3: (1 điểm) 50 + 24 … 20 + 56. Dấu bắt buộc điền vào địa điểm chấm là:

A. C. =

Câu 4: (1 điểm) vào hình mặt có:

A. 2 hình tứ giác

B. 3 hình tứ giác

C. 4 hình tứ giác

D. 5 hình tứ giác

Câu 5: (1 điểm) Điền số thích hợp vào khu vực chấm.

a) Số nhỏ nhất bao gồm hai chữ số là: ..................................….

b) Số tức tốc sau số 85 là số: ................................................

Câu 6: (1 điểm) Điền số thích hợp vào nơi chấm.

a) Một ngày có……giờ.

b) Một giờ bằng …..phút.

Câu 7: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S.

19 kilogam + 25 kilogam = 45 kg

61 cm – 45 centimet = 16 cm

Phần II. Trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính.

28 + 35 43 + 17 65 – 46 91 - 4

............................ ………………… ………………. ……………….


............................ ………………… ………………. ……………….

............................ ………………… ……………….. ……………….

Câu 9: (1 điểm) Nam gồm 39 viên bi. Việt có rất nhiều hơn nam 4 viên bi. Hỏi Việt bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm)

Tìm hiệu của số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số với số to nhất có một chữ số?

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Phần I. Trắc nghiệm ( 6 điểm)

Câu 1- > 4:

Câu 1 (0,5 điểm)

Câu 2 (0,5 điểm)

Câu 3 (1 điểm)

Câu 4 (1 điểm)

D

C

A

B

Câu 5: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Số nhỏ dại nhất có hai chữ số là: 10


b) Số tức thời sau số 85 là số: 86

Câu 6: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

a) Một ngày bao gồm 24 giờ.

Xem thêm: Những Sự Khác Biệt Giữa Hàng Chính Hãng Và Hàng Xách Tay Khác Nhau Thế Nào

b) Một giờ bởi 60 phút.

Câu 7: (1 điểm) ( Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

19 kilogam + 25 kg = 45 kg

61 cm – 45 centimet = 16 cm

Phần II. Tự luận ( 4 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính. ( Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm)

28

43

65

91

35

17

46

4

63

60

19

87

Câu 9: (1 điểm)

Bài giải

Số viên bi của Việt là: (0,25đ)

39 + 4 = 43 (viên) (0,5đ)

Đáp số: 43 viên bi (0,25đ)

Câu 10: (1 điểm)

Số tròn chục lớn số 1 có nhì chữ số là 90.

Số nhỏ dại nhất bao gồm một chữ số là 9.

Hiệu của nhị số là 90 – 9 = 81

Đáp số: 81

II. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường số 2

1. Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách kết nối tri thức

Mạch kiến thức

Số câu

Câu số

Số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học cùng phép tính

Số câu

2

1

2

1

1

4

3

Câu số

1,2

7

4,5

9

10

Số điểm

2

1

2

1

1

4

3

2. Đo lường.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

3

8

Số điểm

1

1

1

1

3. Hình học

Số câu

1

1

Câu số

6

Số điểm

1

1

Tổng số câu

4

4

2

6

4

Tổng số điểm

4

4

2

6

4

Tỉ lệ %

40%

40%

20%

60%

40%

2. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học 2022-2023

MÔN TOÁN - LỚP 2

(Thời gian làm bài: 40 phút không đề cập giao đề)

Họ với tên: …………………………………...... Lớp: 2..................

Trường Tiểu học .................................................................

Duyệt đề

Điểm

Lời dấn xét của giáo viên

....................................................................................................

........................................................................................................


1. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện theo yêu ước bài.

Câu 1 (M1- 1đ)

a/ Phép tính: 5 + 7 có kết quả là :

A. 12 B. 14 C. 16

b/ Phép tính : 16 – 7 có tác dụng là:

A. 6 B. 9 C. 7

Câu 2 (M1- 1đ)

a/ vào phép tính : 63 – 28 = 35 , số 28 được hotline là:

A. Hiệu B. Số trừ C. Số bị trừ

b/ Dấu tương thích điền vào chỗ chấm 35 + 8 … 33 là :

A. > B.

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Tháng 12 có..... Ngày.

Ngày trước tiên của mon 12 là thứ.............

Ngày nhà nhật sau cùng của tháng 12 là ngày..................

Câu 9 (M2- 1đ) Một cửa hàng có 85 dòng xe đạp, đã bán tốt 27 dòng xe đạp. Hỏi siêu thị còn lại bao nhiêu chiếc xe đạp?

Bài giải

........................................................................................

........................................................................................

Câu 10 (M3- 1đ) Tìm hiệu của 43 cùng số tròn chục nhỏ dại nhất bao gồm hai chữ số.

Bài giải

........................................................................................

........................................................................................

3. Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách liên kết tri thức

Câu

1a

1b

2a

2b

3

4

Đáp án

A

B

B

A

C

A

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

Câu 5: (1 điểm) từng phép tính đúng chấm 0,25 điểm

18 + 17 = 35

8 + 12 = 20

31 - 23 = 8

68 – 64 = 4

Câu 6: (1 điểm) Vẽ đoạn trực tiếp AB dài 4 cm, CD dài 6 cm

HS vẽ đúng đoạn thẳng, viết được tên hai đầu đoạn thẳng và viết được số đo của đoạn thẳng lên trên hình. Từng câu đúng 0,5 điểm.


Câu 7: (1 điểm) mỗi phép tính đặt tính cùng tính đúng cho 0.25 điểm.

72

65

90

53

Câu 8: (1 điểm) từng ý đúng cho 0.3 điểm.

Tháng 12 gồm …31…. Ngày

Ngày trước tiên của mon 12 là thứ…tư……

Ngày nhà nhật sau cuối của mon 12 là ngày….26…..

Câu 9 (1 điểm)

Bài giải

Cửa hàng còn sót lại là : (0,25 điểm)

85- 27 = 58 (chiếc xe cộ đạp) (0,5 điểm)

Đáp số: 58 chiếc xe đạp điện (0,25 điểm)

Câu trả lời sai, phép tính đúng không ạ chấm điểmCâu vấn đáp đúng, tính sai cho nửa số điểm

Câu 10 (1 điểm)

Tìm hiệu của 43 với số tròn chục nhỏ nhất bao gồm hai chữ số.

Bài giải

Số tròn chục nhỏ nhất bao gồm hai chữ số là : 10

Hiệu của hai số là :

43 – 10 = 33

Đáp số : 33

Mời những bạn tìm hiểu thêm các tin tức hữu ích khác trên thể loại Học tập thuộc mục Tài liệu.