ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HÌNH HỌC 7 CHƯƠNG 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ đề thi Toán lớp 7- Đề thi giữa kì 1 Toán 7- Đề thi học tập kì 1 Toán 7- Đề thi thân kì 2 Toán 7- Đề thi học tập kì 2 Toán 7
Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học có đáp án, rất hay (4 đề)
Trang trước
Trang sau

Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học bao gồm đáp án, rất hay (4 đề)

Để ôn luyện cùng làm xuất sắc các bài xích kiểm tra Toán lớp 7, dưới đó là Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học gồm đáp án, rất hay. Mong muốn bộ đề khám nghiệm này để giúp bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong những bài kiểm soát môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút hình học 7 chương 1


Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề bình chọn 15 phút Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Trắc nghiệm - Đề 1)

Câu 1: nhì góc đối đỉnh thì

A. Bằng nhau

B. Bù nhau

C. Phụ nhau

D. Không có mối liên hệ gì giữa hai góc đối đỉnh

Câu 2: mang đến đường trực tiếp MN giảm đoạn trực tiếp AB tại I. Đường thẳng MN là trung trực của đoạn trực tiếp AB nếu:

A. MN ⊥ AB

B. I là trung điểm của đoạn thẳng AB

C. AB ⊥ MN cùng I là trung điểm

D. MN ⊥ AB cùng I là trung điểm của AB

Câu 3: ba đường thẳng khác nhau cắt nhau trên O sản xuất thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh? (Không kể các góc bẹt).

A. 3

B. 6

C. 9

D. 12

Câu 4: Cho bố đường trực tiếp a, b, c phân biệt. Biết a // b và a // c, suy ra:

A. B // c

B. A ⊥ b

C. B ⊥ c

D. A ⊥ c


Câu 5: giả dụ một đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song thì nhị góc đồng vị:

A. Bù nhau

B. Bởi nhau

C. Phụ nhau

D. Kề bù

Câu 6: Số mặt đường thẳng tuy vậy song với mặt đường thẳng a cho trước là:

A. 1

B. 2

C. 0

D. Vô số

Câu 7: hai đường thẳng xx" với yy" cắt nhau tại O, trong các số đó

*
= 70o thì số đo góc x"Oy" là:

A. 70o

B. 170o

C. 130o

D. 20o

Câu 8: hai đường thẳng tuy vậy song là hai đường thẳng:

A. Bao gồm một điểm chung

B. Không có điểm chung

C. Tất cả hai điểm phổ biến

D. Gồm vô số điểm chung

Câu 9: chứng tỏ định lí là:

A. Sử dụng lập luận để từ đưa thiết suy ra tóm lại

B. Dùng đo đạc trực tiếp nhằm suy ra kết luận

C. Dùng hình vẽ nhằm suy ra kết luận

D. Sử dụng lập luận nhằm từ kết luận suy ra mang thiết

Câu 10: xem hình vẽ, biết MN = 4 cm. Số đo của đoạn thẳng MC?

A. 8 cm

B. 6 cm

C. 4 cm

D. 2 cm


Đáp án và trả lời làm bài

BẢNG ĐÁP ÁN (Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm)

12345678910
ADBABDABAD

Hướng dẫn chi tiết

Câu 1:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau (tính chất hai góc đối đỉnh).

Chọn câu trả lời A.

Câu 2:

Đường thẳng vuông góc với một quãng thẳng tại trung điểm của chính nó được hotline là mặt đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Vậy đường thẳng MN là trung trực của đoạn trực tiếp AB giả dụ MN ⊥ AB với I là trung điểm của AB (MN cắt AB trên I).

*

Chọn lời giải D.

Câu 3:

Ba con đường thẳng giảm nhau trên điểm O tạo thành 6 tia tầm thường gốc.

Mỗi tia chế tác với 5 tia sót lại là là 5 góc, mà có 6 tia, như vậy có toàn bộ số góc là:

5.6 = 30 góc

Vì mỗi góc được tái diễn hai lần đề xuất 3 đường thẳng cắt nhau sản xuất thành: 30 : 2 = 15 góc

Ba đường thẳng giảm nhau chế tạo ra thành 3 góc bẹt. Vậy có tất cả số góc khác góc bẹt là:

15 - 3 = 12 góc

Có tất cả 12 góc khác góc bẹt mà lại mỗi góc lại có một góc đối đỉnh cùng với nó buộc phải ta bao gồm số cặp góc đối đỉnh là: 12 : 2 = 6 cặp

Chọn lời giải B.

Câu 4:

a, b, c là tía đường thẳng phân biệt

Ta có:

*
⇒ b // c (tính chất ba đường thẳng tuy nhiên song).

Chọn đáp án A.


Câu 5:

Nếu một mặt đường thẳng cắt hai tuyến đường thẳng song song thì nhị góc đồng vị bằng nhau.

Chọn lời giải B.

Câu 6:

Cho trước một đường thẳng a thì tất cả vô số đường thẳng tuy vậy song với a.

*

Chọn câu trả lời D.

Câu 7:

*

Góc xOy cùng x"Oy" là hai góc đối đỉnh nên

*
= 70o.

Chọn lời giải A.

Câu 8:

Hai đường thẳng tuy vậy song là hai tuyến phố thẳng không có điểm chung.

Chọn đáp án B.

Câu 9:

Chứng minh định lí là sử dụng lập luận nhằm từ đưa thiết suy ra kết luận.

Chọn câu trả lời A.

Câu 10:

Theo mẫu vẽ ta thấy C là trung điểm của MN

Nên MC = MN = .4 = 2 cm.

Chọn đáp án D.

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề chất vấn 15 phút Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài: 15 phút

(Trắc nghiệm - Đề 2)

Câu 1: Khoanh tròn vào phát biểu sai:

Cho ba điểm M, N, phường không thẳng hàng

A. Gồm duy độc nhất vô nhị một mặt đường thẳng qua M và tuy vậy song với đường thẳng NP

B. Tất cả duy duy nhất một đường thẳng qua M và vuông góc với con đường thẳng NP

C. Cả nhị câu đa số sai

D. Cả hai câu đa số đúng

Câu 2: mang lại góc xOy = 20o thì góc đối đỉnh với góc xOy tất cả số đo là:

A. 20o

B. 70o

C. 160o

D. 40o

Câu 3: Chọn xác minh sai:

A. Giả dụ một con đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng tuy vậy song thì trong các góc chế tạo thành bao gồm hai góc trong cùng phía bù nhau

B. Ví như một đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng song song thì trong số góc sản xuất thành tất cả hai góc so le trong bằng nhau

C. Hai đường thẳng vuông góc thì giảm nhau

D. Nhị góc bằng nhau thì đối đỉnh.

Câu 4: mang đến hình vẽ: a // b, = 60o, số đo góc B3 là:

*

A. = 60o

B. = 120o

C. = 20o

D. = 90o

Câu 5: sang một điểm nằm tại ngoài một con đường thẳng

A. Có hai tuyến phố thẳng tuy vậy song với mặt đường thẳng đó

B. Có không ít hơn một mặt đường thẳng tuy vậy song với con đường thẳng đó

C. Tất cả vô số mặt đường thẳng tuy nhiên song với mặt đường thẳng đó

D. Chỉ gồm một mặt đường thẳng tuy vậy song với con đường thẳng đó

Câu 6: hai tuyến phố thẳng xx" và yy" vuông góc cùng với nhau tạo nên thành:

A. Một góc vuông

B. Nhị góc vuông

C. Tư cặp góc vuông

D. Tư góc vuông

Câu 7:

Chọn câu đúng nhất:

A. Hai đường thẳng tuy vậy song là hai tuyến phố thẳng phân biệt

B. Hai tuyến đường thẳng song song là hai tuyến phố thẳng ko vuông góc cùng với nhau

C. Hai tuyến phố thẳng tuy vậy song là hai tuyến phố thẳng không giảm nhau

D. Hai tuyến đường thẳng tuy vậy song là hai tuyến phố thẳng không có điểm chung

Câu 8: hai đường thẳng giảm nhau chế tạo thành bao nhiêu cặp góc đối đỉnh:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9: lựa chọn câu đúng:

A. Hai tuyến phố thẳng vuông góc thì giảm nhau

B. Hai tuyến phố thẳng giảm nhau thì vuông góc

C. Hai tuyến đường thẳng giảm nhau thì tạo ra thành tư góc vuông

D. Hai tuyến đường thẳng vuông góc thì tạo nên thành tứ góc nhọn

Câu 10: mang lại hai góc = 45o như hình vẽ

Phát biểu nào tiếp sau đây đúng?

A. là hai góc đối đỉnh

B. = 90o

C. Tia Oy là tia phân giác của

D. là hai góc kề bù

Đáp án và khuyên bảo làm bài

BẢNG ĐÁP ÁN (Mỗi câu trả lời đúng được một điểm)

12345678910
CADBDDDBAB

Hướng dẫn cụ thể

Câu 1:

*

Theo tiên đề Ơ-clít, qua M tất cả duy duy nhất một đường thẳng song song với NP buộc phải A đúng.

Qua M kẻ được một và chỉ một đường trực tiếp vuông góc với mặt đường thẳng NP (tính chất thừa nhận hai tuyến đường thẳng vuông góc) đề xuất B đúng.

Vậy cả A cùng B số đông đúng.

Xem thêm: Top 15 Spa Wax Lông Uy Tín Tại Hà Nội (Các Spa Hàng Đầu), Review Spa Triệt Lông Tốt Ở Hà Nội

Do đó câu C sai.

Chọn lời giải C.

Câu 2:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau nên góc đối đỉnh cùng với góc xOy bởi 20o.

Chọn câu trả lời A

Câu 3:

+) giả dụ một con đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song thì trong các góc tạo ra thành có

- nhì góc trong cùng phía bù nhau

- hai góc so le trong bằng nhau

+) hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song thì cắt nhau.

+) nhì góc cân nhau chưa kiên cố đã đối đỉnh vì hoàn toàn có thể chúng không chung gốc như mẫu vẽ sau:

*

Vậy câu trả lời A, B, C đúng và D sai.

Chọn lời giải D

Câu 4:

*

Vì a // b đề nghị = (hai góc đồng vị)

Mà = 60o cần = 60o

Lại có: + = 180o (hai góc kề bù)

Suy ra = 180o - = 180o - 60o = 120o.

Chọn lời giải B.

Câu 5:

Theo định đề Ơ-c lít: sang 1 điểm nằm ở ngoài một mặt đường thẳng chỉ có một mặt đường thẳng song song với con đường thẳng đó.

Chọn giải đáp D.

Câu 6:

*

Chọn giải đáp D.

Câu 7:

Hai mặt đường thẳng song song là hai đường thẳng không tồn tại điểm thông thường đúng (theo lý thuyết định nghĩa hai đường thẳng song song).

Chọn lời giải D.

Câu 8:

Hai mặt đường thẳng cắt nhau sinh sản thành từng nào cặp góc đối đỉnh 2 cặp góc đối đỉnh (theo lý thuyết).

Chọn câu trả lời B.

Câu 9:

+ hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau là đúng cần đáp án A đúng.+ hai tuyến phố thẳng cắt nhau thì vuông góc, sai bởi vì chưa chắc trong các góc chế tạo thành có một góc vuông đề nghị đáp án B sai.

+ hai tuyến đường thẳng cắt nhau thì tạo ra thành tư góc vuông, sai do chưa dĩ nhiên hi mặt đường thẳng ấy đã vuông góc buộc phải đáp án C sai.

+ hai đường thẳng vuông góc thì tạo thành bốn góc nhọn, sai vày 4 góc được chế tạo thành từ hai tuyến phố thẳng vuông góc là góc vuông đề nghị đáp án D sai.

Chọn câu trả lời A.

Câu 10:

+ Ta tất cả (= 45o) tuy vậy hai góc này không phải hai góc đối đỉnh vày tia Ox của góc xOy là tia đối của tia Oz của góc zOt, nhưng mà tia Oy của góc xOy lại chưa phải là tia đối của tia Ot của góc zOt đề xuất đáp án A sai.

+ Lại có:

*
= 180o

Suy ra = 180o -

*
= 180o - 45o - 45o = 90o

Do đó = 90o

Nên giải đáp B đúng.

+ vì chưng

*
≠ (45o ≠ 90o) nên tia Oy ko là tia phân giác của .

Đáp án C sai.

+ Ta có:

*
= 45o + 45o = 90o bắt buộc quan yếu là hai góc kề bù

Đáp án D sai.

Chọn lời giải B.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề soát sổ 15 phút Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 1)

Câu hỏi:

Cho góc = 60o. Trên thuộc nửa khía cạnh phẳng bờ OB đựng OA, vẽ tia Ox vuông góc với tia OB. Trên nửa phương diện phẳng kia, vẽ tia Oy vuông góc với OA.

a) chứng minh

b) Vẽ Ox’ là tia đối của tia Ox. Hãy tính

*
.

Đáp án và khuyên bảo làm bài

*

a) +) Trên và một nửa khía cạnh phẳng bờ là OB, ta có

= 60o (đề bài)

*
= 90o (do Ox ⊥ OB)

Suy ra o (1) (2 điểm)

+) Ta gồm Oy ⊥ OA ⇒

*
= 90o

Vì OA và Oy nằm trên nhị nửa phương diện phẳng đối nhau bao gồm bờ là OB yêu cầu tia OB nằm giữa hai tia OA cùng Oy đề nghị ta có:

*
= 90o (2) (2 điểm)

Từ (1) cùng (2) suy ra

*
(cùng phụ với góc ). (1 điểm)

b) tự (1) suy ra = 90o - = 90o - 60o = 30o (1 điểm)

Vì tia Ox" là tia đối của tia Ox đề xuất

*
= 180o (1 điểm)

Ta có:

*
= 180o (1 điểm)

Suy ra:

*
= 180o - 30o - 90o = 60o (1 điểm)

Vậy

*
= 60o. (1 điểm)

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề kiểm tra 15 phút Chương 1 Hình học

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Tự luận - Đề 2)

Câu 1: cho hình vẽ với những số liệu như bên trên hình.

*

Chứng minh:

a) a // b

b) c ⊥ b

Câu 2: Hãy chỉ ra giả thiết và tóm lại của định lý: "Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với mặt đường thẳng thứ ba thì chúng tuy nhiên song".

Đáp án và giải đáp làm bài

Câu 1: (5 điểm)

*

a) theo như hình vẽ ta có:

*
(= 120o)

Mà hai góc này tại đoạn so le trong

Do đó: a // b (nếu một đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng tạo thành thành cặp góc so le bằng nhau thì hai tuyến phố thẳng đó tuy nhiên song với nhau). (2,5 điểm)

b) Ta có:

*
⇒ b ⊥ c (quan hệ giữa tính vuông góc cùng tính tuy nhiên song) (2,5 điểm).