Đặt Câu Có Dấu Hai Chấm Dùng Để Báo Hiệu Lời Nói Trực Tiếp

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đặt một câu có sử dụng dấu hai chấm dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật.

Bạn đang xem: Đặt câu có dấu hai chấm dùng để báo hiệu lời nói trực tiếp

Đặt một câu sử dụng dấu hai chấm báo hiệu bộ phận câu đứng sau giải thích cho bộ phận câu đứng trước.

Đặt câu có sử dụng dấu ngoặc kép có tác dụng đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt.

Đặt câu có sử dụng dấu ngoặc kép có tác dụng đánh dấu lời nói trực tiếp hoặc ý nghĩ của nhân vật.


*

Đặt một câu có sử dụng dấu hai chấm dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật:

→ Mẹ bảo tôi : Mẹ có quà tặng cho con đấy !

Đặt một câu sử dụng dấu hai chấm báo hiệu bộ phận câu đứng sau giải thích cho bộ phận câu đứng trước:

→ Thằng bé này là em trai tôi : nó tên Phúc.

Đặt câu có sử dụng dấu ngoặc kép có tác dụng đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt :

→ Đối với tôi, chiếc bút mực như ""người thầy"" đã giúp tôi nắn nót từng chữ trên trang giấy trắng.

Đặt câu có sử dụng dấu ngoặc kép có tác dụng đánh dấu lời nói trực tiếp hoặc ý nghĩ của nhân vật :

→ Ông tôi gọi tôi : ""Cháu ơi ! Lấy cho ông chén trà với !


Đúng 0
Bình luận (0)
Các câu hỏi tương tự
*

viết đoạn văn tả con vật em thích gồm 4-5 câu .trong đó có dùng dấu hai chấm để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời giải thích cho bộ phận đứng trước


Lớp 5 Ngữ văn
2
0

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu thuật lại một phần cuộc họp của tổ em, trong đó có dùng dấu ngoặc kép để dẫn lời nói trực tiếp hoặc đánh dấu những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt.

Xem thêm: Sự Khác Bi Quan Là Gì ? Dấu Hiệu Để Nhận Biết Người Sống Bi Quan!


Lớp 5 Ngữ văn
1
0

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu thuật lại một phần cuộc họp của tổ em, trong đó có dùng dấu ngoặc kép để dẫn lời nói trực tiếp hoặc đánh dấu những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt.


Lớp 5 Ngữ văn
4
0

Dấu hai chấm trong câu văn sau có tác dụng gì?

“Những cảnh đẹp của đất nước hiện ra:cánh đồng với những đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ; dòng sông với những đoàn thuyền ngược xuôi”

a. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau giải thích cho bộ phận câu đứng trước.

b. Dẫn lời nói trực tiếp.

c. Ngăn cách bộ phận trạng ngữ trong câu.


Lớp 5 Ngữ văn
4
0

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu thuật lại một phần cuộc họp của tổ em, trong đó có dùng dấu ngoặc kép để dẫn lời nói trực tiếp hoặc đánh dấu những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt.


Lớp 5 Ngữ văn
1
0

Viết một đoạn văn khoảng 5 câu thuật lại một phần cuộc họp của tổ em ,trong đó có dùng dấu ngoặc kép để dẫn lời nói trực tiếp hoặc đánh dấu những từ ngữ có ý nghĩa đặcbiệt.

Giúp mik nha,ai nhanh mik tick,mik cần gấp lắm !!!


Lớp 5 Ngữ văn
3
0

Dấu hai chấm trong câu: "Áo dài phụ nữ có hai loại: áo dài tứ thân và áo dài năm thân." có tác dụng gì ?

liệt kê

dẫn lời nói trực tiếp

giải thích cho bộ phận đứng trước

cả ba đáp án


Lớp 5 Ngữ văn
4
0

Có thể đặt dấu ngoặc kép vào những chỗ nào trong đoạn văn sau để đánh dấu lời nói trực tiếp hoặc ý nghĩa của nhân vật?


Lớp 5 Ngữ văn
1
0

viết 1 đoạn văn khoảng 5 câu thuật lại 1 phần cuộc họp của tổ em , trong đó có dùng dấu ngoặc kép để dẫn lời nói trực tiếp hoặc đánh dấu những từ ngữ có ý nghĩa đặc biệt

giúp với....đang gấp huhu

KHÔNG CHÉP MẠNG NHA


Lớp 5 Ngữ văn
6
0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN


Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN