Darkness là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Darkness là gì

*
*
*

darkness
*

darkness /"dɑ:knis/ danh từ láng về tối, cảnh buổi tối tăm color sạm, color đen sạm tình trạng mơ hồ, triệu chứng ko ví dụ, tình trạng không minh bạch sự dốt nát, sự ngây ngô dốt; sự không hay biết gì sự kín, sự kín đáo đáo sự mờ ám, sự ám muội; sự ác nghiệp, sự cay độcdeeds of darkness: hành động đen tối độc ácprince of darkness (xem) prince

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): dark, darkness, darken, dark, darkened, darkening, darkly


*

Xem thêm: Số Dư Tài Khoản Atm Là Gì - Số Dư Tài Khoản Ngân Hàng Là Gì

*

*

darkness

Từ điển Collocation

darkness noun

ADJ. complete, pitch, total The building was in pitch darkness. | deep, inky the inky darkness of the tunnel | gathering It was becoming impossible lớn see the maps in the gathering darkness.

VERB + DARKNESS be plunged into lớn The electriđô thị failed và the house was plunged into lớn darkness. | lie in, st& in The valley lay in darkness.

DARKNESS + VERB come, cchiến bại in, desckết thúc, fall We arrived at the village just as darkness fell. | lift waiting for the darkness to lớn lift

PREPhường. in (the) ~ The building was in darkness. Her eyes seemed lớn glow in the darkness. | into lớn the ~ The car disappeared inkhổng lồ the darkness. | out of the ~ A figure appeared out of the darkness.

PHRASES the hours of darkness The bombing took place during the hours of darkness. | under cover of darkness They moved about under cover of darkness.

Từ điển WordNet


n.

having a dark or somber color

English Synonym và Antonym Dictionary

ant.: light

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học trường đoản cú | Tra câu