Đăng ký mã số thuế tncn như thế nào


Doanh nghiệp tổng đúng theo thông tin đăng ký của cá nhân vào Tờ knhì đăng ký mã số thuế TNCN giành cho cơ sở đưa ra trả các khoản thu nhập chủng loại số 05-ĐK-TH-TCT và gửi vào Cổng lên tiếng năng lượng điện tử của Tổng viên thuế.

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể kê knhì trực tiếp bên trên trang thuedientu.gdt.gov.vn hoặc kê knhì trên phần mềm HTKK, rồi kết xuất XML để nộp qua trang thuedientu.gdt.gov.vn.

Đăng ký MST cá thể thẳng trên trang thuedientu.gdt.gov.vnTruy cập lệ trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng thông tin tài khoản -quốc lộ công ty vẫn đăng ký.Chọn phần “Đăng cam kết thuế” à Chọn tiếp “Đăng cam kết bắt đầu, biến đổi thông báo cá nhân qua CQCT” à Chọn hồ sơ “05-ĐK-TH-TCT”.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
- English