Cư Sĩ Là Gì

Mối quan hệ tình dục giữa tu sĩ cùng cư sĩ được hình thành trước lúc Đức Phật thành đạo với trải dài suốt chiều dài lịch sử hào hùng từ khi Đạo Phật hiện hữu trên thay gian. Từ việc nhìn thấy bóng hình vị tu sĩ uy nghiêm dẫn đến ra quyết định xuất gia của hoàng thái tử Siddathar, cho tới việc thí chủ Dona công ty trì phân chia Xá-lợi Phật sau lễ trà-tỳ của Đức cụ Tôn vẫn minh định rằng: bạn tu sĩ với cư sĩ có những quan hệ không chỉ tạm dừng ở đời sống lòng tin mà còn trong đời sống đồ vật chất. Hệ thống kinh điển Phật giáo ở cả phái nam truyền cùng Bắc truyền gần như ghi nhận tương đối nhiều những quan hệ tình dục giữa bạn tu sĩ và cư sĩ. Cả cư sĩ với chư tăng lên là môn đồ Phật, khác biệt là dung nghi, hoàn cảnh sống, cường độ tu tập, giới pháp hành trì và khả năng tâm linh. Cả hai chúng đệ tử này còn có sự liên hệ, cung ứng với nhau chặt chẽ. Sự lớn mạnh hoặc thoái trào của phần tử này đều có tác động, ảnh hưởng đến bộ phận kia; xét về nấc độ nâng cao thì thỉnh thoảng còn ảnh hưởng tới thăng trầm của Phật giáo.

Bạn đang xem: Cư sĩ là gì

KHÁI NIỆM VỀ TU SĨ VÀ CƯ SĨ 

Tu sĩ:

Tu sĩ Phật giáo là bạn từ bỏ nếp sống rứa tục, còn được gọi là người xuất gia, khép mình trong nếp sống đạo đức với hành trì theo pháp môn đã có Đức Phật thuyết định. Hình nhẵn chư Tăng thời Đức Phật cũng như hiện nay là sự hiện hữu của Phật pháp cho với sản phẩm cư sĩ nói riêng với mọi bạn nói chung. Hình trơn tu sĩ Phật giáo đầu tiên sau khi Đức Phật thành đạo là năm bằng hữu Kiều trằn Như, được kể đến trong kinh chuyển Pháp Luân <1>. Đức Phật khuyên mặt hàng Tỳ kheo không nên thực hành theo hai cực đoan đắm say trong những dục và tự hành khổ mình, mà bắt buộc đi theo tuyến đường Trung đạo, tức tuyến đường Thánh đạo tám ngành (chánh tri kiến, chánh tứ duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định) <2>.

Trong Phật giáo Bắc truyền, trước lúc xuất gia, vị Hoà thượng đã xướng rằng: “Thiện tai, Thiện nam giới tử! Năng liễu ráng vô thường. Khí tục cầm Nê-hoàn. Công đức nan tư nghì” <3>. Và sau thời điểm cắt trên đầu cha lọn tóc thì đọc bài bác kệ: “Huỷ hình thủ chí tiết. Cat ái tự sở thân. Xuất gia hoằng thánh đạo. Thệ độ tốt nhất thiết nhân.”

Cư sĩ:

Trong kinh Tăng bỏ ra Bộ, chương Tám pháp, phẩm Gia chủ, kinh yêu thích tử Mahànàma, Đức Phật nói với Mahànàma rằng: “Này Mahànàma, bao giờ quy y Phật, quy y Pháp, quy y chúng Tăng, cho đến như vậy, này Mahànàma, là tín đồ nam cư sĩ” <4>. Theo tởm Tương Ưng Bộ, tập V (Đại phẩm), chương 11 (Tương ưng dự lưu), phẩm Phước đức sung mãn, khiếp Mahanama (số 37), Đức Phật trả lời cho họ mê say Mahànàma rằng: “Ai quy y Phật, này Mahànàma, quy y Pháp, quy y chúng Tăng. Cho đến như vậy, này Mahànàma, là fan cư sĩ”. Đức Phật dạy Mahànàma về người cư sĩ đề xuất đầy đủ: Giới (năm giới), Tín (Phật), Thí (rộng mở cùng lìa xan tham), Tuệ (tuệ sinh diệt, tuệ những bậc Thánh thể nhập, đoạn tận khổ đau). Sau khoản thời gian phát nguyện quy y Tam bảo trở thành tín đồ cư sĩ, tiếp theo sau để triển khai xong đạo đức tự thân cần được thọ trì tử vi ngũ hành (không liền kề sanh, ko trộm cắp, ko tà dâm, ko vọng ngữ cùng không uống rượu) và tu học những thiện pháp.

Tứ chúng:

Gồm Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Ưu-bà-tắc (nam cư sĩ) và Ưu-bà-di (nữ cư sĩ). Đức Phật nói cùng với A-Nan về bài toán Ác ma thỉnh Ngài nhập Niết bàn với Ngài sẽ không nhập khử nếu những Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, phái mạnh cư sĩ, phụ nữ cư sĩ “chưa thành gần như đệ tử chơn chánh, sáng suốt, gồm kỷ luật, sẵn sàng, nhiều văn, gia hạn Chánh pháp, thành quả Chánh pháp cùng Tùy pháp, sinh sống chơn chánh, sinh sống theo Chánh pháp, sau thời điểm học hỏi giáo lý chưa có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, khai minh, phân tích cùng giải thích cụ thể Chánh pháp; lúc có tà đạo khởi lên, chưa xuất hiện thể vấn đáp và hàng phục một bí quyết khéo léo, chưa tồn tại thể truyền tay Chánh pháp thần diệu” <5>.

Tu sĩ và cư sĩ, điện thoại tư vấn tắt là tứ chúng là những người dân sẽ cố kỉnh Phật hoằng truyền chánh pháp mang đến khắp những người. Mỗi người sẽ có trách nhiệm và nghĩa vụ trong cuộc sống tu học tập tự thân và kết nối nhau trong việc hoằng truyền chánh pháp lợi lạc nhân thiên thời Đức Phật còn trên thế tương tự như hiện nay. Hơn hết, chư Tăng là bạn giữ vững vàng chánh pháp nhãn tạng, là sứ đưa của Như Lai truyền thông điệp tu tập đến với đa số người, xây dừng đạo đức từ thân, nếp sinh sống thiền môn cùng đạo lộ giải bay trong mai sau.

MỐI quan tiền HỆ TU SĨ VÀ CƯ SĨ 

Chân chánh cùng bình đẳng:

Trong tất cả các mối quan hệ thì tình dục tu sĩ với cư sĩ có điểm đặc biệt là sự chân chánh với bình đẳng. Trong sinh sống hằng ngày, các tu sĩ gần như truyền trao giáo lý mang lại với những vị nam thiếu nữ cư sĩ. Trong quy trình học, họ luôn đề cao tinh thần bình đẳng vị tha, không riêng biệt đối xử cùng nhau là người giàu kẻ nghèo, tuyệt người tri thức và kẻ thiểu năng, một lòng thuộc nhau share giáo pháp Phật đà đến với đa số người, cùng desgin nền đạo đức. Các hệ thống lớp học cư sĩ, giỏi truyền giới, thọ chén quan trai được tổ chức với mục tiêu tạo ra thú vui an lạc để tu tập giải thoát, cùng thực hành những việc làm chân chánh. Đồng thời, đấy còn là một phương thức chuyên chở mọi fan tham gia các việc làm mang tính chất chất không gây gian khổ đến ai, bởi lúc còn tại nắm Đức Phật bao gồm dạy: “Các vị là Phật đang thành, ta là Phật đang thành” <6>.

Chính điều này đã làm rõ hơn lòng tin bình đẳng với sự thực hành pháp chân chánh, không một tôn giáo nào có thể vượt qua. Ngài cũng nhận mạnh những vị Tỳ kheo: “Này những Tỳ kheo, Tỳ kheo ấy bởi vì kiến được đặt hướng chân chánh, do tuyến đường tu tập được đặt phía chân chánh, đề xuất đâm thủng vô minh, minh được sinh khởi, bệnh được Niết bàn” <7>. Qua đó, bạn cũng có thể nhận định Đạo Phật là một tôn giáo chân chánh, bình đẳng biểu thị qua mối quan hệ tu sĩ – cư sĩ, là vị trí giao sứt để mang về nền độc lập cho xã hội, nâng cao nền giáo dục và đào tạo đạo đức phật học cùng thấy rõ nền đạo lý bao gồm sự tương trợ giữa song thân phận.

Giáo dục với giảng pháp:

Giáo dục Phật học tập là vị trí tầng lớp tu sĩ với cư sĩ phối hợp để tra cứu hiểu, nghiên cứu, mở sở hữu kho tàng học thức và thực hành thực tế giáo lý Phật đà. Giáo dục và đào tạo Phật học thời buổi này dưới ảnh hưởng tác động của bí quyết mạng thông tin, trở nên thế giới hóa. Những vị đứng đầu khối hệ thống Phật học tập mở ngôi trường lớp, hay các trang mạng online đào tạo và giảng dạy giáo lý vào và ngoài nước, viral các bài học về pháp hành. Một số trong những trung vai trung phong phiên dịch như: Trung trung tâm phiên dịch Huệ Quang, Hán – Nôm và các học viện được mở để huấn luyện tăng tài dấn thân vào phụng sự, hoằng pháp lợi sinh. Người tu sĩ đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong việc giảng dạy, chỉ dẫn lời răn dạy hữu ích giúp cho cư sĩ. Chúng ta còn rất có thể hướng dẫn cư sĩ thực tập thiền quán, mở đạo tràng, khóa tu nhằm nâng cao nhận thức đạo pháp cho các cư sĩ. Ngược lại, những cư sĩ mang ý thức hoằng hóa giáo lý, siêng tâm tu tập nhằm ngoại hộ thiện tri thức, độ trì chánh pháp, khiến cho mối tương quan với các tu sĩ. Bao gồm Đức Phật cũng đã dạy mọi cá nhân đi một phía để giáo hóa chớ đừng hai tín đồ đi cùng một hướng.

Cúng dường với từ thiện:

Cúng dường là 1 trong trong những phương pháp thể nghiệm trung tâm buông xả. Rộng nữa, là một trong những người đồ đệ Phật thì bắt buộc có nhiệm vụ đến sự suy vong hay phát triển của đạo pháp. Sự hiện hữu của tín đồ xuất gia là sự hiện hữu của Tam bảo. Góp duyên để fan xuất gia chấm dứt sứ mạng thiêng liêng đồng nghĩa với hạnh nguyện hộ pháp. Đây đó là phương diện hỗ trợ tích cực cho người xuất gia. Khi cúng nhịn nhường với trung khu hoan hỷ, dù cúng phẩm vật bé dại nhoi dẫu vậy vẫn có chân thành và ý nghĩa lớn. Hơn thế, Đức Phật ko nói lời tùy tin vui với những thí chủ, dù sẽ là nhà vua, nếu như như không có tâm kính cẩn và sự gia tâm. Nhấn thức đúng về điều đó là triết lý quan trọng cho những người cư sĩ, trong thiện hạnh yểm trợ người xuất gia.

Việc hộ pháp cho tất cả những người xuất gia tránh việc giới hạn ở một vị tu sĩ, thầy bổn sư truyền giới hay dựa vào sự thân quen, bởi Tăng già là một đoàn thể sinh sống thanh tịnh và hoà hợp. Tín đồ cư sĩ bắt buộc bỏ đi ý niệm thầy mình, không hẳn thầy mình, tìm hiểu tâm bình đẳng cúng dường đến chư Tăng Ni. Tiêu biểu như mẩu chuyện Gotami thờ y mang lại Đức Phật cùng được Phật bảo rằng: “Này Gotami, hãy cúng nhường Tăng chúng. Bà cúng dường Tăng chúng, thời Ta sẽ tiến hành cung kính, cùng cả Tăng bọn chúng cũng vậy” <8>. Thông qua lời dạy dỗ của Ngài, con người phụng sự nhỏ người, đem lại lợi lạc và niềm hạnh phúc cho trần giới là cúng nhịn nhường quý báu nhất đối với Ngài. Ở đây, theo gớm Bổn phận người gia chủ Đức Phật dạy dỗ rằng, bạn cư sĩ nếu đầy đủ phước, đủ duyên thì nên hộ trì những bậc xuất gia phạm hạnh về các yêu cầu sống thiết yếu, trên cơ sở của tự nguyện với tùy duyên. Các chương trình tự thiện như khám trị bệnh, các đại lý dạy nghề, lớp chủng loại giáo cùng lớp học tập tình thương, trung tâm support và nuôi dưỡng fan nhiễm HIV/AIDS… là những bộc lộ sinh động, nắm thể hoạt động cúng dường cùng từ thiện ấy.

Xem thêm: Có Biện Pháp Nào Điều Trị Bệnh Sùi Mào Gà Như Thế Nào ? Bệnh Sùi Mào Gà Là Gì

Thiện xảo vào xử lý phần đông sai lầm:

Tỳ kheo Xa Nặc (Chana) náo loạn chê bai các vị đại đệ tử với ỷ mình tất cả công với Phật nên sau thời điểm Đức Phật nhập diệt, theo lời di huấn của Phật, Tăng già sẽ tác pháp khoác tẫn (Brahmadanda) Xa Nặc. Cư sĩ là những vị tích cực và lành mạnh đóng góp chủ kiến cho tu sĩ hoàn thành đạo đức giới lý lẽ trên tinh thần hộ pháp như vua Tần Bà Sa La, vua bố Tư Nặc,… Tu sĩ và cư sĩ thúc đẩy nhau, nhưng tránh việc can thiệp vượt sâu cuộc sống tu sĩ. Nếu như cúng nhịn nhường chư Tăng với chổ chính giữa hoan hỷ thì dù vật dụng phẩm nhỏ tuổi vẫn có ý nghĩa sâu sắc lớn như bà già nghèo cúng chén cháo ôi thiu cho Tôn trả Ca Diếp.

Đức Phật dạy: “Thức ăn tốt nhất có thể là thức ăn được cho với tình thân thương. Do thiếu những người dân tạo mối thân tình bằng phương pháp bố thí cùng với niềm ngọt ngào nên những Tỳ kheo đã mang thức nạp năng lượng ở kia và mang về ăn tại các nhà thân hữu của họ. Tâu Ðại vương, không có vị ngọt nào bởi vị ngọt của tình thương. Lắp thêm gì được cho mà không tình yêu thương thì cho dù nó có bốn sản phẩm ngon ngọt cũng không xứng bằng gạo rừng được đến với tình thương” <9>.

Sự xúc tiến hài hoà của chúng xuất gia với tại gia sẽ tạo nên sức mạnh mẽ đoàn thể Tăng già hiện giờ và mai sau. Dù môn đệ xuất gia xuất xắc tại gia, nhiều hay nghèo, vua chúa giỏi dân thường… luôn an trú trong chánh pháp, như lý tác ý với toàn bộ mọi việc, khắc phục gần như sai lầm, thực tập tiệm chiếu, hiện tại pháp lạc trú sẽ an nhàn tự thân và trở nên tân tiến xã hội thanh bình.

BỔN PHẬN NGƯỜI CƯ SĨ 

Trách nhiệm trong gia đình và xã hội:

Kinh Thiện sinh (kinh trường A-hàm 16) hoặc kinh Giáo lâu Thi Ca La Việt (kinh Trường cỗ 31), Đức Phật dạy chàng tuổi teen Sigala (Thi-ca-la-việt) về những trách nhiệm của cư sĩ như bổn phận cha mẹ và bé cái, thầy và trò, ông xã và vợ, bằng hữu (bà con), công ty (quản lý) cùng tớ (nhân viên), tu sĩ với cư sĩ . Đức Phật nói cùng với vua Pasenadi nước Kosala về một vị chân nhân cư sĩ thọ hưởng trọn không mang đến tổn giảm bởi việc: “Có được gia tài lớn, đem về an lạc mang đến mình, đem đến an lạc cho phụ thân mẹ, mang lại an lạc cho vợ con, đưa về an lạc cho người phục vụ, cho tất cả những người làm công, đem về an lạc cho anh em thân hữu; đối với các vị Sa-môn, Bà-la-môn, thiết trí những sự cúng dường hướng thượng, có khả năng thăng lên thượng giới, đưa đến lạc quả, tìm hiểu Thiên giới”. Như thế, trong đời sống xã hội, tín đồ cư sĩ làm ra tài vật buộc phải đúng pháp.

Hộ trì bạn xuất gia:

Chơn chánh hạnh là chúng đệ tử cụ Tôn! có nghĩa là bốn song tám chúng. Bọn chúng đệ tử nạm Tôn xứng danh cung kính, xứng đáng tôn trọng, xứng đáng cúng dường, đáng được lẹo tay, là phước điền vô thượng sống đời được bậc Thánh ái kính, không tồn tại bể vụn, không biến thành sứt mẻ, ko tì vết, ko ô nhiễm, mang đến giải thoát, được fan trí tán thán, tạo cho an lạc, hướng đến Thiền định. Chư Tăng là ruộng phước, đáng được cung kính cúng dường ở đời. Bởi thế, Đức Phật khuyên tín đồ cư sĩ nếu đủ duyên thì nên cần hộ trì các vị xuất nhà đạo hạnh: “Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh môn đồ hộ trì bọn chúng Tỳ kheo, hộ trì bọn chúng Tỳ kheo cùng với y, hộ trì bọn chúng Tỳ kheo với đồ ăn khất thực, hộ trì chúng Tỳ kheo cùng với sàng tọa, hộ trì chúng Tỳ kheo với chế tác sinh học trị bệnh”. Đức Phật đã tán thán việc cung ứng không gian tu tập, ngoài việc cúng nhường nhịn tịnh xá giỏi giảng đường tu tập, tuỳ theo năng lực mà người cư sĩ có thể cúng dường cung cấp điều kiện sống cho tất cả những người tu sĩ trên các đại lý tự nguyện cùng tuỳ duyên như y tế, phương tiện đi lại, và những điều khiếu nại sinh hoạt của tín đồ xuất gia.

Kinh Tăng bỏ ra Bộ III tất cả đề cập: “Ở đây, này Kimbila, khi Như Lai nhập diệt, những Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, phái nam cư sĩ, cô gái cư sĩ sinh sống cung kính, tùy thuận bậc Đạo Sư, sống cung kính tùy thuận Pháp; sống cung kính tùy thuận chúng Tăng; sống cung kính tùy thuận học tập pháp; sống kính cẩn tùy thuận Thiền định; sống cung kính tùy thuận không phóng dật; sống kính cẩn tùy thuận nghinh đón. Này Kimbila, đó là nhân, đây là duyên, khi Như Lai nhập diệt, diệu pháp được vĩnh cửu lâu dài” <10>. Bản thân cư sĩ đề nghị nhận thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong bài toán hộ trì Tam bảo cũng như thừa tự pháp, sẽ giúp cho giáo pháp được ngôi trường tồn. Trong sự việc hộ trì đó, có tương đối nhiều khía cạnh mà người cư sĩ buộc phải ghi nhớ. Ngoài bài toán hộ trì Phật bảo, Pháp bảo thì Tăng bảo cũng là một phần quan trọng trong đời sống chổ chính giữa linh của hàng đệ tử tại gia và cần được hộ trì: Niềm tin kiên cố nơi Tăng chúng; liên tục hộ độ thờ dường cho chư Tăng; bảo vệ uy tín với thanh danh đến Tăng chúng; Kính trọng cùng nhu thuận.

Cư sĩ mang đến với miếu là lòng tin tự nguyện, đem công đức của mình cùng cùng với tu sĩ tham gia những Phật sự, đồng chổ chính giữa hiệp lực tạo nên sức mạnh đồng bộ, góp phần phụng sự đạo giúp đời theo phương hướng hoạt động vui chơi của Giáo hội Phật giáo càng ngày hưng thịnh và phát triển.

Tóm lại, tu sĩ và cư sĩ đó là những fan con xuất sắc ưu tú của Đức Phật. Ví như cả hai trang nghiêm tự thân, tu tập chuẩn chỉnh mực và hoàn thành những trách vụ sẽ phân định, luôn luôn tương kính nhau bởi con mắt tuệ thì ngọn đèn sinh mệnh chánh pháp luôn được duy trì và thắp sáng sủa mãi muôn nơi, đem lại lợi lạc mang lại khắp nhân sinh. Tăng, Ni với Phật tử ngày nay cần xác minh rõ mục đích của Đạo Phật lấn sân vào đời cứu khổ ban vui với phương châm: “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sinh vi bổn hoài”. Mỗi chúng ta hãy bên nhau góp từng viên gạch nhỏ vững chắc đóng góp phần xây hình thành tòa bên Chánh pháp của Đức Như Lai ngày dần được kiên cố hơn. Mỗi bọn họ phải từ bỏ thân làm cho gương mẫu, luôn luôn trau dồi giáo lý với phẩm hạnh, điều đó rất quan trọng trong quá trình đưa tới quả xuất thế.

Chính tác phong, đạo đức của tu sĩ và Phật tử là gốc rễ cho gia đình, xóm hội giỏi đẹp, là tấm gương cho các thân hữu hoặc những người chưa đọc đạo phát trọng tâm tu tập theo Đạo Phật, làm cho đời sống càng ngày càng thăng hoa, hạnh phúc. Trong bối cảnh có không ít tôn giáo cùng vận hành trong làng hội, tu sĩ và cư sĩ Phật giáo cần trang bị nhiều hơn về kỹ năng và kiến thức và khả năng trong bài toán tu học, độc nhất vô nhị là nghiêm túc thực hành đúng theo đông đảo gì Đức nạm Tôn sẽ dạy nhằm kiến thiết đời sống vững mạnh khỏe về trung khu hồn lẫn thể chất.

Chú thích:

1.Thích Minh Châu (dịch) (2018), kinh Tương ưng cỗ II (tập IV), Nxb Tôn giáo, tr.783.2.Kinh Tương ưng cỗ II, Sđd, tr.783.3.Thích Thiện Hoà (2016), Giới lũ tăng, Nxb Tôn giáo, tr.249.4.Thích Minh Châu (dịch) (2018), gớm Tăng đưa ra bộ I, Nxb Tôn giáo, tr.340.5.Thích Minh Châu (dịch) (2018), gớm Trường cỗ 1, Nxb Tôn giáo, tr.300.6.Thích Tịnh Hạnh (2000), Đại Tập 145, Bộ lao lý sớ III số 1809 – 1815, Hội Văn hoá giáo dục và đào tạo Linh sơn Đài Bắc, tr.614.7.Kinh Tương Ưng V, Sđd, tr.23.8.Kinh Trung cỗ (quyển 3, 13 quyển), Nxb Tôn giáo, tr.595.9.Kinh Tiểu bộ (Chuyện tiền thân 346, chuyện đạo sĩ Kesava), tr.413.10.Kinh Tăng chi Bộ III (Chương Bảy pháp, Phẩm ko Tuyên Bố), Sđd, tr.395.