Công Tác Giáo Dục Chính Trị Tư Tưởng Trong Quân Đội

*

những chủ trương công tác lớn
Đưa quyết nghị của Đảng vào cuộc sống
Tổng kết thực tiễn và gớm nghiệm
bình luận - Phê phán

Công tác giáo dục đào tạo chính trị, tư tưởng là thành phần quan trọng của công tác làm việc tư tưởng; mặt chuyển động cơ bản của công tác đảng, công tác làm việc chính trị, có ý nghĩa sâu sắc quyết định đến sự việc xây dựng Quân team vững táo bạo về chủ yếu trị, làm các đại lý để nâng cấp chất lượng tổng hòa hợp và sức mạnh chiến đấu. Công tác giáo dục và đào tạo chính trị, bốn tưởng vào Quân đội đóng góp phần xây dựng phẩm chất, nhân cách fan quân nhân giải pháp mạng; trang bị thế giới quan khoa học, phương pháp luận đúng đắn, tinh thần cộng sản; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ; nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phẩm chất “Bộ đội cố kỉnh Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, chống chặn, đẩy lùi sự suy thoái và phá sản về bốn tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, những biểu lộ “tự diễn biến”, “tự đưa hóa” trong cán bộ, chiến sĩ; kịp thời triết lý tư tưởng cho quân nhân trước những sự việc nhạy cảm, phức tạp, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị chức năng vững bạo phổi toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; chiến đấu có kết quả với âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hóa hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Bạn đang xem: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong quân đội

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên hay vụ Quân ủy Trung ương, chủ nhiệm Tổng cục chủ yếu trị phát biểu tại họp báo hội nghị tổng kết công tác đảng, công tác chính trị năm 2021 cùng triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh qdnd.vn

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của Quân ủy Trung ương, cỗ Quốc phòng, Tổng cục chủ yếu trị, công tác đặc biệt quan trọng này được toàn quân thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả. Cấp ủy, thiết yếu ủy, chính trị viên, fan chỉ huy, cơ quan bao gồm trị những cấp đã thân thiết lãnh đạo, chỉ đạo, triệu tập triển khai toàn diện; có không ít chủ trương, chiến thuật đúng đắn, phù hợp, kịp thời giải quyết các sự việc tư tưởng nảy sinh. Những đơn vị đã chủ động thay đổi nội dung, hình thức, cách thức giáo dục cân xứng với thực trạng thực tiễn; tích cực đầu tư cơ sở thứ chất, phương tiện đi lại bảo đảm; coi trọng câu hỏi nắm, cai quản tình hình, diễn biến tư tưởng, dư luận trong 1-1 vị; gia hạn có nền nếp các khâu, những bước: định hướng, cai quản lý, dự báo, đương đầu và giải quyết và xử lý tư tưởng. Phát huy giỏi vai trò các tổ chức, các lực lượng và mọi phương tiện đi lại làm công tác giáo dục chính trị, bốn tưởng; phối hợp với cấp ủy, thiết yếu quyền, đoàn thể nhân dân các địa phương và gia đình quân nhân để giáo dục, làm chủ bộ đội. Nhờ vào đó, tuyệt đại phần nhiều cán bộ, đồng chí có dấn thức tốt về nhiệm vụ của Quân nhóm và 1-1 vị; khả năng chính trị vững vàng; ý thức nhiệm vụ cao, công ty động, sáng sủa tạo, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng chuẩn bị nhận và xong xuôi tốt mọi nhiệm vụ được giao, duy nhất là các nhiệm vụ nguy hiểm, khó khăn khăn, gian khổ; bao gồm thái độ nhất quyết đấu tranh, phê phán quan điểm sai trái, cơ hội, thực dụng, nhà nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí và các thể hiện tiêu cực khác. Công tác giáo dục đào tạo chính trị, tứ tưởng thực sự góp thêm phần trực tiếp giữ vững trận địa tứ tưởng của Đảng trong Quân đội, phạt huy bản chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội cố gắng Hồ”, khiến cho Quân đội luôn luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu, tuyệt đối trung thành, tin tưởng của Đảng, nhà nước với Nhân dân, xong xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều đơn vị chức năng trong toàn quân đã có các mô hình hay, bí quyết làm sáng chế trong công tác giáo dục đào tạo chính trị, tư tưởng, tiêu biểu, như: “Ba thực chất” sống Quân khu vực 5, quân đoàn 3; “Một giảm, một tăng, bố thực chất, hai sát, hai nâng” nghỉ ngơi Quân chủng Hải quân; “Mỗi ngày 1 câu hỏi, một đáp án chính trị vấp ngã ích”, “Dạy, kèm, lo, kết, mở” sống Quân quần thể 7; thực hiện mạng nội bộ giao hàng công tác giáo dục đào tạo chính trị, tứ tưởng sinh sống Trường Sĩ quan thiết yếu trị, Binh chủng Thông tin, v.v. Các mô hình: “Mỗi ngày 1 điều luật, hàng tuần một thắc mắc pháp luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp luật quân nhân”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, các cuộc thi report viên giỏi, cán bộ giảng dạy chính trị giỏi, thi Olympic các môn công nghệ xã hội cùng nhân văn,... đang góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo chính trị, tứ tưởng. Đặc biệt, trong trách nhiệm phòng, phòng dịch Covid-19, các đơn vị Quân đội đang phát huy tốt tính năng của mình, xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, xung kích tiên phong giúp quần chúng. # phòng, phòng dịch Covid-19, tỏa sáng sủa phẩm chất “Bộ đội thế Hồ” thời kỳ mới.

Tuy nhiên, công tác giáo dục đào tạo chính trị, tứ tưởng trong Quân nhóm năm qua vẫn còn đấy những hạn chế, chưa ổn cần triệu tập khắc phục, như: nhận thức của một số trong những cấp ủy, chính ủy, chủ yếu trị viên, người chỉ đạo về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của công tác làm việc này không thật đầy đủ, còn bộc lộ coi nhẹ, giao khoán đến cơ quan chủ yếu trị, cán bộ bao gồm trị; chưa có nhiều chủ trương, chiến thuật hiệu trái trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Hoạt động giáo dục thường xuyên còn solo giản, chưa đồng bộ, vấn đề giáo dục cá biệt chưa được xem trọng đúng mức. Công tác làm chủ tình hình tứ tưởng có biểu thị thiếu chủ động, nhạy bén bén, chưa thực sự bám sát tình trạng và tình tiết tư tưởng bộ đội, nhất là những thời khắc nhạy cảm, phức tạp; gồm lúc, bao gồm nơi còn công ty quan solo giản, nỗ lực không chắc, thiếu hụt tính dự báo, giải quyết và xử lý thiếu nhất quyết kịp thời, còn để xảy ra vụ vấn đề vi phi pháp luật, kỷ dụng cụ nghiêm trọng.

Năm 2022, toàn quân tiếp tục tăng nhanh thực hiện nay Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân nhóm lần sản phẩm XI cùng đại hội Đảng các cấp. Tình hình quả đât và khoanh vùng tiếp tục diễn biến phức tạp, nặng nề dự báo; đại dịch Covid-19 ngày càng tăng với những biến đổi thể mới; sự tác động ảnh hưởng của khía cạnh trái tài chính thị trường, hội nhập thế giới và cuộc phương pháp mạng công nghiệp lần đồ vật tư; các thế lực thù địch, bội phản động bức tốc hoạt động phòng phá Đảng, nhà nước, Quân nhóm bằng chiến lược “Diễn vươn lên là hòa bình”, nhất là trên lĩnh vực chính trị, tứ tưởng, liên hệ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chủ yếu trị hóa” Quân nhóm với phần đa thủ đoạn càng ngày tinh vi, gian trá hơn; việc kiểm soát và điều chỉnh tổ chức lực lượng, tinh giảm biên chế; sắp tới xếp, thay đổi các doanh nghiệp Quân đội,... Sẽ tiếp tục tác động mang đến nhận thức, bốn tưởng tình cảm của một thành phần cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, tín đồ lao động. Vì vậy, công tác giáo dục đào tạo chính trị, bốn tưởng vào toàn quân phải liên tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, với mục tiêu xuyên xuyên suốt là: duy trì vững, tăng cường trận địa tứ tưởng của Đảng vào Quân đội; phát hành và đẩy mạnh phẩm chất, nhân biện pháp “Bộ đội nắm Hồ” của bạn quân nhân phương pháp mạng, bảo vệ trong hầu hết điều kiện, trả cảnh, cán bộ, đồng chí Quân đội luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng vàng, tuyệt vời trung thành cùng với Đảng, Tổ quốc với Nhân dân, sẵn sàng chuẩn bị nhận và dứt xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó, giữa trung tâm công tác giáo dục và đào tạo chính trị, bốn tưởng trong Quân đội năm 2022 cần tập trung vào một số trong những nội dung sau:

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ huy của cấp cho ủy, tổ chức triển khai đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ đạo và cơ quan chính trị các cấp, phát huy sức mạnh tổng đúng theo trong tiến hành công tác giáo dục và đào tạo chính trị, tư tưởng. Trước hết, những cấp ủy, tổ chức đảng cần cải thiện nhận thức, xác minh việc đổi mới, nâng cao hiệu trái công tác giáo dục đào tạo chính trị, tứ tưởng là một trong trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cửa hàng quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, cỗ Quốc phòng, quy định giáo dục chính trị của Tổng cục bao gồm trị; kế hoạch, trả lời của trên; nắm vững mục tiêu, yêu cầu công tác giáo dục chính trị, bốn tưởng, kịp thời bao gồm chủ trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp, bảo đảm an toàn đúng đối tượng, nội dung, thời gian, quân số học tập tập. Vấn đề lãnh đạo, tổ chức triển khai giáo dục chủ yếu trị, tứ tưởng cần được xác định trong nghị quyết chỉ đạo thường kỳ của cung cấp ủy, tổ chức đảng những cấp; kế hoạch công tác làm việc của thiết yếu ủy, thiết yếu trị viên, fan chỉ huy; hạn chế triệt để biểu lộ “giao khoán” cho cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Nâng cao năng lực tham mưu, lời khuyên của phòng ban chức năng, cơ quan chủ yếu trị những cấp giúp Quân ủy Trung ương, bộ Quốc phòng, Tổng cục chính trị và cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ đạo các cấp trong tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị, tứ tưởng tại đối chọi vị. Tăng cường kiểm tra, phạt hiện hầu hết khó khăn, vướng mắc, bất cập của các đơn vị để xử lý kịp thời, nhằm nâng cấp hiệu quả công tác giáo dục đào tạo chính trị, tứ tưởng. Cơ quan thiết yếu trị đề xuất nắm chắc tình hình mọi mặt, đúng lúc tham mưu cho cung cấp ủy, lãnh đạo về nội dung, chương trình, thời gian, kế hoạch giáo dục đào tạo chính trị, tư tưởng; góp lãnh đạo, chỉ huy kiểm tra những đơn vị thực hiện quy chế, kế hoạch, nền nếp chính sách công tác giáo dục đào tạo chính trị, tư tưởng vào Quân đội. Công tác làm việc hướng dẫn, lãnh đạo của các đơn vị đề nghị cụ thể, rõ ràng, khoa học; bức tốc kiểm tra, uốn nắn kịp thời hầu hết lệch lạc; làm xuất sắc công tác sơ kết, tổng kết, rút khiếp nghiệm, khen thưởng, đăng ký thống kê theo dõi, cai quản chất lượng giáo dục chính trị, bốn tưởng của solo vị. Hằng năm, lấy công dụng giáo dục thiết yếu trị là 1 trong nội dung để tiến công giá chất lượng cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng; kịp lúc biểu dương đa số tập thể, cá thể điển hình tiên tiến, có khá nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo chính trị, tứ tưởng tại 1-1 vị.

Cùng với công tác làm việc lãnh đạo, lãnh đạo của cung cấp ủy, cán cỗ chủ trì, những đơn vị phải phát huy tốt vai trò của những tổ chức quần chúng, các lực lượng, phương tiện; nâng cao hiệu quả hoạt động vui chơi của các thiết chế văn hóa ở cơ sở, xây dựng môi trường xung quanh văn hóa - giáo dục đào tạo lành mạnh. Kết hợp ngặt nghèo giáo dục chủ yếu trị, tư tưởng với các biện pháp làm chủ hành chính, bảo trì kỷ luật, phát hành nền nếp thiết yếu quy, tiến hành nghiêm quy định Dân chủ cơ sở; chủ động dự báo, định hướng, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh. âu yếm bảo đảm giỏi đời sống vật chất tinh thần cho cỗ đội, tạo sức khỏe tổng đúng theo trong tổ chức, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo chính trị, tư tưởng tại đối chọi vị.

Hai là, thực hiện tại có tác dụng Đề án “Đổi bắt đầu công tác giáo dục và đào tạo chính trị tại đơn vị trong tiến trình mới”; thay đổi nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục bao gồm trị, tứ tưởng cho các đối tượng. Tạo ra chương trình, nội dung giáo dục đào tạo chính trị, tư tưởng bảo đảm an toàn toàn diện, hợp lý về cân nặng kiến thức, tương xứng với trình độ nhận thức của từng đối tượng, gồm trọng tâm, trọng điểm, tính khả thi cao. Trong đó, nội dung trung tâm là tạo nên cán bộ, chiến sỹ thấm nhuần thâm thúy chủ nghĩa Mác – Lênin, tứ tưởng hồ Chí Minh, mặt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật trong phòng nước, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần vật dụng XI; ý kiến của Đảng ta về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tốt nhất là gần như nhận thức mới về nhiệm vụ bảo đảm an toàn Tổ quốc trong chiến lược Quốc phòng, chiến lược Quân sự Việt Nam, khẳng định đối tượng, đối tác của bí quyết mạng trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc; tăng tốc giáo dục kế hoạch sử, truyền thống, pháp luật, chuẩn chỉnh mực về phẩm chất thiết yếu trị, đạo đức, lối sống. Tập trung rà soát, điều chỉnh xây dựng nội dung, chương trình giáo dục đào tạo chính trị, tứ tưởng phù hợp với thực trạng nhiệm vụ của Quân nhóm và 1-1 vị. Trong đó, ưu tiên mọi nội dung về xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, phẩm chất đạo đức, phong cách, lối sống; ý thức chấp hành quy định Nhà nước, kỷ nguyên tắc Quân đội; kiến thức và kỹ năng về văn hóa, xã hội, tài năng sống, v.v. Tiếp tục thông tin kim chỉ nan tư tưởng được cho cán bộ, chiến sĩ, chế tạo ra sự đồng thuận, thống duy nhất cao, độc nhất vô nhị là trước những sự việc nhạy cảm, phức tạp. Chủ động đấu tranh chống cách nhìn sai trái, thừa nhận thức mơ hồ, lệch lạc; âm mưu “phi thiết yếu trị hóa” Quân đội; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ,... Bảo đảm an toàn vững có thể trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội. Đồng thời, tăng cường tính định hướng, dữ thế chủ động biên soạn những chuyên đề giáo dục trong các thời điểm, trọng trách mới, bao gồm tính thời sự, như: phòng, phòng dịch Covid-19; thâm nhập lực lượng gìn giữ độc lập của phối hợp quốc; giúp quần chúng phòng, phòng thiên tai, dịch bệnh, tra cứu kiếm, cứu hộ, cứu nạn, v.v.

Chính ủy, chính trị viên, tín đồ chỉ huy, cơ quan chủ yếu trị cần nghiên cứu nắm vững chắc đối tượng, những hình thức, phương pháp giáo dục thiết yếu trị, bốn tưởng, không xong xuôi đổi mới, vận dụng sáng chế trong thực tiễn; đính công tác giáo dục đào tạo chính trị, tứ tưởng với đào tạo quân sự, xây dựng thiết yếu quy, chấp hành kỷ khí cụ và thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng tổ chức gia hạn có chất lượng các hoạt động: tham quan, xem phim, tra cứu, học tập trên mạng nội bộ; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp sinh hoạt bao gồm trị, tứ tưởng, thông tin chính trị - thời sự, gọi báo, nghe đài, coi truyền hình, ngày bao gồm trị văn hóa truyền thống tinh thần, ngày lao lý ở cơ sở; hội thi, hội thao, văn hóa, văn nghệ,... Tạo nên sự phong phú, cuốn hút bộ đội. Nghiên cứu và phân tích vận dụng yêu thích hợp, hiệu quả hiệ tượng mới, như: hội nghị trực tuyến, học tập trên mạng internet.

Tập trung lãnh đạo, lãnh đạo xây dựng, nâng cấp chất lượng và bảo trì hoạt rượu cồn tổ cán bộ đào tạo và giảng dạy chính trị theo đúng quy định giáo dục chủ yếu trị tại 1-1 vị. Tích cực tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp, tổ chức thông qua bài giảng, giảng mẫu, hội giảng, bình giảng, thi cán bộ huấn luyện và đào tạo chính trị, rút tay nghề công tác quản lý, tổ chức triển khai giảng dạy,... để nâng cấp chất lượng giáo dục đào tạo chính trị. Phối kết hợp giữa truyền thụ kỹ năng và kiến thức với thảo luận kinh nghiệm, giữa giáo dục đào tạo và trường đoản cú giáo dục, lấy vấn đề phát huy tính tích cực, nhà động, sáng chế của fan học là chính. áp dụng tổng hợp những phương pháp, phương tiện trực quan; tăng cường các sơ đồ, tranh ảnh, khai thác, thực hiện có tác dụng công nghệ thông tin ship hàng giáo dục chính trị, tư tưởng; lắp kết chặt chẽ với đổi mới phương pháp học tập theo phương châm “dạy thực chất, học tập thực chất, kiểm soát đánh giá hiệu quả thực chất”, thực hiện đối thoại, tăng tính hệ trọng giữa fan dạy và bạn học. Tiếp tục thay đổi hình thức, phương pháp kiểm tra, nhằm review đúng dìm thức chính trị của các đối tượng; phối hợp kiểm tra thông qua hình thức viết thu hoạch siêng đề tự lựa chọn với nội dung bắt buộc, đánh giá vấn đáp cùng với trắc nghiệm; coi trọng nội dung vận dụng kỹ năng và kiến thức vào thực tiễn, xử lý tình huống, cốt truyện tư tưởng của bộ đội trong 1-1 vị. Triển khai chặt chẽ, đúng quy định câu hỏi đánh giá đảm bảo an toàn khách quan, chính xác, tránh chạy theo thành tích, không nên thực chất công dụng và kịp thời rút khiếp nghiệm, nhân rộng những mô hình, điển hình làm tốt, khắc phục rất nhiều hạn chế, yếu nhát trong công tác giáo dục và đào tạo chính trị, tư tưởng.

Xem thêm: Oh Man Là Gì ? Hỏi Đáp Anh Ngữ: Tán Thán Tự 'Man'

Ba là, nâng cao chất lượng, tác dụng nắm, tiến công giá, phân loại và xử lý tư tưởng ở đơn vị chức năng cơ sở. Những cơ quan, đơn vị chức năng cần triệu tập lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt cùng thực hiện xuất sắc nội dung, yêu cầu những khâu, công việc của công tác thống trị tư tưởng, đảm bảo nắm có thể tình hình, cốt truyện tư tưởng của cục đội, phân tích, tiến công giá; phân các loại sát thực tế, giải quyết đúng đắn, kịp thời, tác dụng những vấn đề nảy sinh, đảm bảo an toàn sự bất biến vững đá quý về bốn tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong đối kháng vị, sản xuất sự thống nhất, đồng thuận cao để phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của những tổ chức, những lực lượng và gần như quân nhân trong triển khai nhiệm vụ được giao. Gia hạn có nền nếp việc nắm tình hình tư tưởng của bộ đội qua chế độ báo cáo, giao ban, làm phản ánh. Làm giỏi công tác bảo đảm an toàn chính trị nội bộ, cầm cố chắc hồ sơ lý lịch, thống trị chặt chẽ các đối tượng người dùng trong đối kháng vị. Phối kết hợp chặt chẽ cai quản tư tưởng với làm chủ bộ nhóm theo điều lệnh. Gia hạn nghiêm nền nếp, cơ chế học tập, sinh hoạt, công tác, chú ý rèn luyện kỷ luật, nâng cấp ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ chế độ Quân đội. Khi đơn vị chức năng xảy ra vụ việc phạm luật kỷ luật, quy định phải kịp thời báo cáo theo phân cấp, xử trí nghiêm minh, quy rõ nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy, kịp lúc rút kinh nghiệm tay nghề trong quản ngại lý, giải quyết và xử lý tư tưởng.

Thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, qua đó để lãnh đạo, lãnh đạo đơn vị, cơ quan thâu tóm kịp thời tứ tưởng, ước muốn của cán bộ, chiến sĩ, trực tiếp giải quyết và xử lý những vướng mắc, nhu cầu, nguyện vọng chính đại quang minh của cỗ đội. Kết hợp ngặt nghèo công tác quản lý tư tưởng với công tác chính sách, thi đua, khen thưởng, xây dựng, nhân rộng điển hình nổi bật tiên tiến trong solo vị, nâng cao chất lượng xây dựng môi trường xung quanh văn hóa, bảo đảm an toàn tốt tiêu chuẩn chỉnh đời sống văn hóa truyền thống tinh thần cho cỗ đội.

Thường xuyên xẻ sung, hoàn thiện hệ thống chuẩn chỉnh mực, tiêu chí phấn đấu tương xứng với quánh điểm, yêu cầu nhiệm vụ, chức trách của từng đối tượng, tốt nhất là xác minh và tìm mọi cách rèn luyện theo các chuẩn mực “Bộ đội núm Hồ” thời kỳ mới. Đưa kết quả học tập, tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thừa nhận xét, nhận xét kết quả dứt nhiệm vụ của những cấp, các tổ chức với bình xét phân loại cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. đẩy mạnh vai trò của Ban chỉ huy 35 và lực lượng 47 ở những cơ quan, đơn vị trong đấu tranh chống ý kiến sai trái, cừu địch trên không khí mạng; lan tỏa những video, tin, bài phản ánh các tấm gương, câu hỏi làm tích cực của các tập thể, cá nhân trong giúp quần chúng. # phòng, kháng dịch Covid-19, khắc phục thiên tai, phòng phòng lụt bão, hỏa hoạn, cứu vãn hộ, cứu nạn; tách bóc gỡ, vô hiệu hóa những video, tin bài của những thế lực thù địch phòng đối Đảng, nhà nước và Quân đội.

Năm là, đổi mới, tổ chức triển khai tập huấn, bồi dưỡng, nâng cấp nhận thức, trách nhiệm năng lực của đội ngũ cán bộ tiến hành công tác giáo dục đào tạo chính trị, tứ tưởng ở 1-1 vị. Thưc tiễn đến thấy, phẩm chất, năng lượng của cán bộ tiến hành công tác giáo dục đào tạo chính trị, tứ tưởng có tác động rất phệ đến quality giáo dục chính trị, tư tưởng. Hiện nay, lực lượng này ở đơn vị chức năng cơ sở đa phần do cán bộ bao gồm trị đảm nhiệm. Mặc dù được đào tạo và huấn luyện cơ bản, gồm trình độ, loài kiến thức, nhưng lại nhiều bạn hữu kinh nghiệm trong thực tiễn còn ít, tài năng vận dụng trong những bài giảng chính trị còn hạn chế; vị vậy, việc lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huấn luyện chính trị có chân thành và ý nghĩa rất quan liêu trọng. Trên cơ sở rà soát review thực trạng unique đội ngũ cán cỗ này và hiệu quả công tác giáo dục đào tạo chính trị, tứ tưởng, các đơn vị cần triệu tập bồi dưỡng trọn vẹn về phẩm chất, năng lực thực hiện nay chức trách, nhiệm vụ, trọng tâm là bồi dưỡng, rèn luyện năng lực tiến hành công tác giáo dục đào tạo chính trị, bốn tưởng. Luật pháp rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức việc tu dưỡng theo phân cấp; bức tốc trách nhiệm và quyền lợi và nghĩa vụ cho chính ủy, chủ yếu trị viên, cơ quan chủ yếu trị, tổ cán bộ đào tạo và huấn luyện chính trị trong tu dưỡng cán cỗ quản lý, thực hành giảng dạy. Tổ chức triển khai dự giờ, chất vấn chéo, rút ghê nghiệm; định kỳ tổ chức hội thi cán bộ huấn luyện và đào tạo chính trị giỏi; cấp cho trên bồi dưỡng cấp dưới, đẩy mạnh vai trò tự học tập của cán bộ để không hoàn thành hoàn thiện năng lực sư phạm. Đồng thời, chú ý bồi dưỡng nâng cấp khả năng sử dụng các phương thức dạy học tiến bộ và ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ giảng dạy chính trị.

Sáu là, quan tâm đầu tư, bảo vệ cơ sở đồ chất, thực hiện giỏi nền nếp kiểm tra, phúc tra tác dụng giáo dục bao gồm trị, bốn tưởng. Để cải thiện chất lượng giáo dục đào tạo chính trị, tứ tưởng, nên quan tâm chi tiêu đúng mức cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật hiện nay đại. Cùng rất công tác đảm bảo an toàn của trên, những cơ quan, đơn vị cần phát huy nội lực, giữ lại gìn, khai thác, sử dụng hiệu quả các trang, thiết bị, ngân sách đầu tư trên cấp, vạc huy các phương tiện, cửa hàng vật chất sẵn có. Căn cứ đk và kỹ năng của từng cơ quan, đơn vị chức năng để đầu tư cho phù hợp, hiệu quả; chú trọng ứng dụng các thành tựu công nghệ kỹ thuật tiến bộ trong giáo dục đào tạo chính trị, tứ tưởng; khai thác, phân phát huy tính năng của công ty văn hóa, thư viện, nhà truyền thống, phòng hồ Chí Minh, các di tích lịch sử vẻ vang ở địa phương,... Góp thêm phần giáo dục, truyền tải giá trị văn hóa truyền thống tinh thần cho bộ đội. Triển khai nghiêm chế độ kiểm tra, phúc tra, báo cáo kết trái công tác giáo dục đào tạo chính trị, tứ tưởng năm 2022 ở các cơ quan, đơn vị nhằm review đúng thực ra kết quả; phát hiện nay kịp thời các tập thể, cá nhân có biện pháp làm hay, sáng tạo, điển hình tiên tiến và hầu như hạn chế không ổn cần rút kinh nghiệm ngay sống cơ quan, đơn vị chức năng và toàn quân.

Những trọng tâm trong công tác giáo dục và đào tạo chính trị, bốn tưởng trong Quân đội năm 2022 là những nhiệm vụ chủ yếu, triệu tập mà các cơ quan đơn vị chức năng cần thực hiện tráng lệ và hiệu quả. Với những tác dụng của công tác giáo dục đào tạo chính trị, bốn tưởng vào toàn quân năm 2021, các cơ quan, đối kháng vị liên tiếp phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng nhằm mục tiêu không ngừng cải thiện chất lượng, kết quả công tác quan trọng đặc biệt này, thỏa mãn nhu cầu yêu ước xây dựng Quân đội vững mạnh khỏe về thiết yếu trị trong thực trạng mới.

Trung tướng tá TRỊNH VĂN QUYẾT, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục chủ yếu trị Quân đội nhân dân Việt Nam.