Co-educational school là gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use tự kinhdientamquoc.vn.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một biện pháp lạc quan.
Bạn đang xem: Co-educational school là gì

Paragraph 24 talks about the importance of offering sports coeducation for children at nursery và primary schools.
They say that they are not concerned with the abstract merits of coeducation, but simply khổng lồ see that something valuable is not destroyed.
Research can go a good giảm giá of the way in deciding whether, for example, coeducation is really a good thing.
The radical igiao dịch upon which the school were founded in the 1940s, notably racially-integrated coeducation, had become mainstream by the 1970s.
While the pupils are still predominantly boys, the number of girls attending has increased dramatically since the move sầu into lớn coeducation.
At the time of delivering this address, the school had expanded khổng lồ nearly 300 students and had introduced co-education.
It introduced co-education in 1939, offering general courses of study, và an accredited high school program.
This school was the first co-education religious school in the country, which got foundation from the state as well.
Acceptance of the 19th century rationales for this exclusion was fading, particularly as during the 1960s a nationwide movement for co-education grew.
Các quan điểm của các ví dụ ko diễn đạt cách nhìn của những biên tập viên kinhdientamquoc.vn kinhdientamquoc.vn hoặc của kinhdientamquoc.vn University Press tuyệt của những đơn vị cấp phép.
*Xem thêm: Mô Tả Công Việc Kỹ Sư Quản Trị Mạng Là Làm Gì? Cần Học Những Gì?

*

Trang nhật cam kết cá nhân

The icing/frosting on the cake: differences between British & American idioms


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Reup Là Gì - Reup Youtube Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: Hỏi Đáp