Cm trong hóa học là gì

Hôm ni ở nội dung bài viết này trung học phổ thông Chuyên Lam đánh xin share đến các bạn các công thức liên quan đến tính nồng độ mol, bí quyết tính số mol, cách làm tính C phần trăm chi tiết nhất, các bạn cùng đón xem để áp dụng vào giải bài tập hóa học.

Bạn đang xem: Cm trong hóa học là gì


1. Công thức tính nồng độ mol

=> phương pháp tính nồng độ mol được vận dụng công thức CM=n/V trong những số đó CM là nồng độ mol, n là số mol chất tan với V là thể tích dụng dịch được xem bằng đơn vị (lít )

*

VD 1: Tính mật độ mol của dung dịch khi tổ hợp 15,8g KMnO4 vào 7,2 lít nước.

Lời giải:

Số mol của KMnO4 là: nKMnO4 = 15,8/158 = 0,1 (mol)Nồng độ mol của dung dịch: centimet = 0,1/7,2 = 0,0139

VD1 : Trong 200ml dung dịch bao gồm hòa rã 16 gam NaOH. Tính độ đậm đặc mol của dung dịch.

Lời giải :

Đổi 200ml =0,2 lítnNaOH = 16/40= 0,4 molÁp dụng bí quyết trên ta có:CM = n:V =0,4: 0,2= 2M

=> cm = 2mol

2. Công thức tính số mol

=> cách làm tính số mol theo thể tích : Theo thể tích (đối với hóa học khí ở đk chuẩn) : n =V/22,4. Vào đó: n là số mol và V: thể tích khí.

+ Tính số mol theo trọng lượng : Theo khối lượng: n = m/M. Vào đó: n là số mol, m: khối lượng. M: trọng lượng phân tử, khối lượng mol.

*

Ví dụ 3 :Đốt cháy 6,2(g) p. Trong bình chứa 6,72(l) khí O2 ở đktc theo sơ thứ phản ứng sau P + O2 → P2O5

a) Sau bội nghịch ứng hóa học nào còn dư cùng nếu dư thì với cân nặng bao nhiêu?

b) Tính trọng lượng sản phẩm thu được.

Lời Giải :

Bước 1. Tính số mol của những chất thâm nhập phản ứng.

Xem thêm: Adguard Là Gì - ‎Adguard — Adblock&Privacy Trên App Store

nP = 6,2 : 31 = 0,2 (mol)

nO2 = 6,72 : 22,4 = 0,3 (mol)

Bước 2. Cân đối phương trình hóa học.

4P + 5O2 → 2P2O5

4 5 2

Bước 3. Dựa vào phương trình phản ứng với tỉ lệ, tìm tỉ lệ số mol và thông số phản ứng của 2 hóa học tham gia theo phương trình bội phản ứng.

nP : 4 = 0,2 : 4 = 0.05

nO2 : 5 = 0,3 : 5 = 0.06

Ta bao gồm tỉ lệ bội phản ứng: nP : 4 p. Phản ứng hết, O2 còn dư.

=> Phương trình tính theo số mol P.

=> nO2 phản ứng = (0.2 x 5) : 4 = 0,25 (mol)

=> Số mol O2 dư = 0,3 – 0,25 = 0,05 (mol)

3. Công thức tính nồng độ phần trăm ( C%)

1. Cách làm tính C% theo khối lượng


=> cách làm tính C% theo cân nặng C% = mct/mdd x 100% Trong đó: C%: Nồng độ phần trăm. Mct: trọng lượng chất tan. Mdd: khối lượng dung dịch.
Phần trăm theo cân nặng (m / m) là trọng lượng chất tan phân tách cho tổng cân nặng của dung dịch, nhân cùng với 100%.Phần trăm theo cân nặng = khối lượng chất tan/tổng cân nặng dung dịch ×100%

2. Công thức tính C% theo thể tích

Phần trăm theo thể tích (v / v) là thể tích chất tan phân chia cho toàn diện và tổng thể tích dung dịch cùng nhân với 100%.Phần trăm theo trọng lượng = thể tích hóa học tan/tổng thể tích hỗn hợp × 100%

Ví dụ 4

Làm gắng nào các bạn sẽ chuẩn bị 250 ml 70% (v / v) rượu xát

Dung dịch

70% = thể tích hễ xát/tổng thể tích dung dịch ×100% × 100%

Vì thế

+ Thể tích rượu cồn xát = thể tích hỗn hợp × 70%/100% = 250 mL × 70/100= 175 mL

=> các bạn sẽ thêm đủ nước vào 175 mL rượu xát để tạo ra tổng cùng 250 mL dung dịch

Chú thích

*

*

Thông qua bài viết của shop chúng tôi mong rằng các các bạn sẽ hiểu rộng về những công thức tính nống độ mol, tính số mol và tính C% tỷ lệ để hoàn toàn có thể ứng dụng vào giải xuất sắc các bài bác tập hóa.