CHƯƠNG TRÌNH HỌC TOÁN LỚP 4

Tổng phù hợp kiến thức tân oán lớp 4 là ôn tập lại các dạng tân oán cơ phiên bản cùng quan trọng ở chương trình toán lớp 4. Đây là bước đệm nhằm các em học tập giỏi toán lớp 5.Bài học này kinhdientamquoc.vn sẽ tổng phù hợp kiến thức toán thù lớp 4các bài xích toán thù, câu chữ kỹ năng và kiến thức trung tâm nhằm các con ôn tập cùng củng vậy kiến thức.

Bạn đang xem: Chương trình học toán lớp 4

1. Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái.

1.1. Số cùng chữ số

- Dùng 10 chữ số nhằm viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Có 10 số có 1 chữ số (tự 0 đến 9)

Có 90 số có 2 chữ số (từ bỏ 10 mang lại 99)

Có 900 số gồm 3 chữ số (từ 100 cho 999)

Có 9000 số bao gồm 4 chữ số (trường đoản cú 1000 đến 9999)

- Số thoải mái và tự nhiên bé dại nhất là số 0. Số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 ko có

- Hai số tự nhiên và thoải mái thường xuyên rộng (kém) nhau một đơn vị chức năng.

- Các số tất cả chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 Hotline là số chẵn. Hai số chẵn thường xuyên rộng kỉm nhau 2 đơn vị chức năng.

- Các số bao gồm chữ số tận thuộc là 1 trong những, 3, 5, 7, 9 điện thoại tư vấn là số lẻ. Hai số lẻ tiếp tục rộng kém nhau 2 đơn vị chức năng.

1.2. Hàng với lớp

*

Hàng solo trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị đúng theo thành lớp solo vị

Hàng trăm ngàn, hàng vạn, hàng trăm ngàn đúng theo thành lớp nghìn

1.2.1. Cách gọi số tự nhiên.

Để gọi các số thoải mái và tự nhiên ta hiểu từ trái lịch sự cần, tốt từ mặt hàng cao cho tới hàng thấp.

Các chữ số trường đoản cú bắt buộc thanh lịch trái thứu tự thuộc sản phẩm đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng nghìn, hàng nghìn, hàng vạn, hàng trăm ngàn, ...

Hàng đơn vị, hàng trăm, hàng ngàn hợp thành lớp đơn vị.

Hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn nghìn vừa lòng thành lớp nghìn.

1.3. Phnghiền cộng

a + b = b + a

(a + b) + c = a + (b + c)

0 + a = a + 0 = a

(a - n) + (b + n) = a + b

(a - n) + (b - n) = a + b - n x 2

(a + n) + (b + n) = a + b + n x 2

Nếu một hạng được cấp lên n lần đồng thời những số hạng còn sót lại được không thay đổi thì tổng đó được tạo thêm một số trong những đúng bằng (n - 1) lần số hạng được vội lên

Nếu số hạng bị giảm đi n lần, đồng thời những số hạng còn sót lại được không thay đổi thì tổng kia bị giảm đi một số trong những đúng bởi (1 -) số hạng bị sụt giảm.

Tổng của những số chẵn là một vài chẵn

Tổng của một vài lẻ cùng một số chăn là một số lẻ

Tổng của nhì số thoải mái và tự nhiên tiếp tục là một vài lẻ

1.4. Phép trừ

a - (b + c) = (a - c) - b = (a - b) - c

Nếu số bị trừ và số trừ thuộc tăng hoặc bớt n đơn vị chức năng thì hiệu của chúng không đổi

Nếu số bị trừ được gấp lên n lần với giữ nguyên số trừ thì hiệu được tăng lên một số đúng bằng (n - 1) lần số bị trừ

Nếu số bị trừ giữ nguyên, số trừ được vội vàng lên n lần thì hiệu bị giảm sút (n - 1) lần số trừ

Nếu số bị trừ được tạo thêm n đơn vị, số trừ không thay đổi thì hiệu giảm đi n solo vị

1.5. Phép nhân

a x b = b x a

a x (b x c) = (a x b) x c

a x 0 = 0 x a = 0

a x 1 = 1 x a = a

a x (b + c) = a x b + a x c

a x (b - c) = a x b - a x c

Trong một tích ví như thừa số được vội vàng lên n lần mặt khác gồm một thừa số khác bị giảm sút n lần thì tích không đổi.

Trong một tích giả dụ quá số được gấp lên n lần mặt khác, những quá số còn lại không thay đổi thì tích được vội vàng lên n lần cùng trở lại vào một tích gồm một vượt số bị giảm sút n lần, các quá số còn lại giữ nguyên thì tích cũng bị giảm xuống n lần (n > 0)

Trong một tích, trường hợp có ít nhất một quá số chẵn thì tích đó chẵn

Trong một tích, trường hợp một vượt số được tăng thêm a đơn vị những quá số sót lại không thay đổi thì tích có thêm a lần tích các thừa số sót lại.

Trong một tích các quá số phần đông lẻ và bao gồm ít nhất 1 thừa số gồm tận thuộc là 5 thì tích tất cả tận thuộc là 5.

1.6. Phxay chia

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b (a,b > 0)

0 : a = 0

a : c - b : c = (a - b) : c (c > 0)

a : c + b : c = (a + b) : c (c > 0)

Trong phép phân tách, nếu như số bị chia tăng hoặc giảm đi n lần (n > 0) đôi khi số chia không thay đổi thì tmùi hương cũng tăng lên (sút đi) n lần.

Trong một phxay chia, nếu như tăng số chia lên n lần (n > 0) mặt khác số bị phân chia giữ nguyên thì thương giảm sút n lần cùng trở lại.

Trong một phép phân tách, số phân chia cùng số bị chia thuộc tăng hoặc sút n lần thì thương thơm ko đổi.

Trong một phxay phân chia tất cả dư, nếu số bị phân tách và số chia cùng được vội (giảm) n lần (n > 0) thì số dư cũng rất được gấp (giảm) n lần.

1.7. Dãy số

*

1.8. Dấu hiệu phân chia hết cho: 2, 3, 5, 9

*

Dấu hiệu phân chia không còn mang lại 2: Các số có tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân chia không còn mang lại 2

Dấu hiệu chia hết cho 5: Các số có tận thuộc là 0, 5 thì phân chia không còn mang lại 5

Dấu hiệu chia không còn mang lại 3: Các số có tổng các chữ số phân chia hết đến 3 thì chia hết mang lại 3.

Dấu hiệu chia không còn mang lại 9: Các số bao gồm tổng những chữ số phân chia hết mang lại 9 thì chia hết đến 9.

2. Ôn tập về phân số với các phnghiền tính phân số

2.1. Khái niệm phân số

*

*

2.2. Tính hóa học cơ phiên bản của phân số

Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số thoải mái và tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số sẽ đến.

Nếu chia cả tử số và mẫu mã số của một phân số cùng với thuộc một số thoải mái và tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số vẫn mang lại.

2.3. So sánh những phân số

a) So sánh những phân số thuộc mẫu mã số

Trong nhì phân số có cùng mẫu số:

Phân số như thế nào tất cả tử số bé thêm hơn thì phân số đó bé nhiều hơn.Phân số như thế nào tất cả tử số Khủng hơn thì phân số kia to hơn.Nếu tử số đều bằng nhau thì hai phân số kia bằng nhau.

b) So sánh những phân số thuộc tử số

Trong nhì phân số bao gồm cùng tử số:

Phân số làm sao bao gồm chủng loại số bé thêm hơn thì phân số đó to hơn.Phân số làm sao tất cả mẫu số lớn hơn thế thì phân số đó nhỏ nhiều hơn.Nếu mẫu số đều nhau thì hai phân số đó đều bằng nhau.

c) So sánh những phân số không giống mẫu

Muốn nắn so sánh hai phân số khác mẫu mã số, ta rất có thể quy đồng mẫu mã số hai phân số đó rồi so sánh những tử số của nhị phân số bắt đầu.

2.4. Các phxay tính phân số

a) Phxay cùng phân số

Muốn cùng nhị phân số gồm cùng mẫu số, ta cùng nhị tử số với nhau với không thay đổi mẫu mã số.

Muốn nắn cộng nhị phân số không giống mẫu số, ta quy đồng mẫu mã số nhì phân số, rồi cộng hai phân số đó.

Xem thêm: Vị Trí Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng, Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Là Gì

b) Phnghiền trừ phân số

Muốn nắn trừ nhị phân số có thuộc mẫu số, ta trừ tử số của phân số trước tiên đến mẫu mã số của phân số sản phẩm công nghệ nhì với không thay đổi mẫu mã số.

Muốn trừ hai phân số khác mẫu mã số, ta quy đồng mẫu mã số hai phân số, rồi trừ nhị phân số kia.

c) Phxay nhân phân số

Muốn nắn nhân nhì phân số ta lấy tử số nhân với tử số, chủng loại số nhân cùng với mẫu số.

d) Phnghiền phân chia phân số

Muốn nắn phân chia một phân số cho một phân số, ta đem phân số thứ nhất nhân cùng với phân số sản phẩm hai đảo ngược.

Lưu ý: Phân số đảo ngược của một phân số là phân số hòn đảo ngược tử số thành mẫu số, mẫu mã số thành tử số.

3. Ôn tập đại lượng

3.1. Bảng đơn vị chức năng đo kăn năn lượng

*

Để đo cân nặng các vật dụng nặng hàng trăm, hàng trăm ngàn, hàng trăm ki-lô-gam, tín đồ ta sử dụng đa số solo vị: yến, tạ, tấn.

Để đo khối lượng những đồ nặng hàng trăm, hàng trăm, hàng nghìn gam, người ta sử dụng rất nhiều 1-1 vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

Mỗi đơn vị chức năng đo khối lượng gần như vội vàng 10 lần đơn vị chức năng nhỏ hơn tức khắc sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo cân nặng phần nhiều kém 1/10 lần đơn vị chức năng lớn hơn tức thời trước nó

3.2. Bảng đơn vị đo độ dài

*

Mỗi đơn vị chức năng đo độ dài hầu hết vội 10 lần đơn vị chức năng nhỏ thêm hơn tức thời sau nó.

Mỗi đơn vị đo độ dài phần đa kém nhẹm 1/10 lần đơn vị chức năng to hơn ngay tắp lự trước nó.

Một số đơn vị chức năng đo diện tích S: mét vuông, kmét vuông, dm2, cm2

1km2 = 1 000 000m2

1m2 = 100dm2

1mét vuông = 10 000cm2

1dmét vuông = 100cm2

3.3. Giây - thay kỷ

Chú ý:

một năm = 365 ngày

một năm nhuận = 366 ngày

Tháng một, mon bố, tháng năm, tháng bảy, mon 8, mon mười, tháng mười hai có: 31 ngày.

Tháng bốn, mon sáu, mon chín, mon mười một có: 30 ngày.

Tháng hai gồm 28 ngày (vào khoảng thời gian nhuận có 29 ngày).

1 phút = 60 giây

1 tiếng = 60 phút ít = 3600 giây

4. Ôn tập về số trung bình cộng

4.1. Bài toán thù search số trung bình cộng

Một vài kỹ năng buộc phải nhớ

Muốn tra cứu số trung bình cùng của không ít số, ta tính tổng của những số kia, rồi mang tổng đó chia mang đến số các số hạng.

Ví dụ: Tìm vừa phải cộng của 18, 19, 23 là

(18 + 19 + 23) : 3 = 20

Số mức độ vừa phải cộng của hàng phương pháp phần lớn : (số đầu + số cuối) : 2

4.2. Bài toán: Tìm số hạng khi biết mức độ vừa phải cùng và số hạng không giống.

*
*

5. Ôn tập dạng kiếm tìm nhị số khi biết tổng và hiệu

*

6. Ôn tập tìm hai số lúc biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ của hai số kia.

6.1. Tìm nhì số khi biết tổng với tỉ

*

6.2. Tìm nhị số lúc biết hiệu và tỉ

*

7. Ôn tập dạng toán đặt tính của phnghiền nhân, phân chia, cùng, trừ.

7.1 Phép nhân

Khi thực hiện phxay tính ta tiến hành tự cần qua trái

Ta thứu tự tất cả các tích riêng rẽ đầu tiên, 2, 3… khi để tính lưu giữ phải kê thẳng mặt hàng những chữ số

7.2 Phép chia

Thực hiện nay phxay tính theo lắp thêm từ bỏ từ trái qua nên.

Có đầy đủ 3 phxay tính vào phxay chia gồm: Chia sau đó nhân rồi sau cuối trừ.

Trong phxay phân tách bao gồm dư thì số dư bao giờ cũng nhỏ hơn số phân chia.

7.3 Phnghiền cộng

Quy tắc: Muốn cùng nhị số thoải mái và tự nhiên ta có thể có tác dụng nhỏng sau:

Viết số hạng này dưới số hạng tê sao cho những chữ số ngơi nghỉ cùng một sản phẩm đặt trực tiếp cột với nhau.

Cộng những chữ số làm việc từng mặt hàng theo sản phẩm công nghệ tự từ bỏ phải thanh lịch trái, Tức là từ bỏ sản phẩm đơn vị mang đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm, … .

7.4. Phnghiền trừ

Quy tắc: Muốn trừ hai số thoải mái và tự nhiên ta hoàn toàn có thể làm cho nhỏng sau:

Viết số hạng này bên dưới số hạng kia thế nào cho những chữ số nghỉ ngơi và một mặt hàng đặt thẳng cột cùng nhau.

Trừ các chữ số sinh hoạt từng sản phẩm theo sản phẩm công nghệ tự tự đề nghị quý phái trái, Tức là từ bỏ mặt hàng đơn vị đến hàng trăm, hàng trăm, hàng trăm, …

8. Ôn tập hình học

Nếu tăng chiều dài của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi sẽ tăng thêm a x 2

Nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi đã tăng thêm a x 2

Nếu giảm chiều lâu năm của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ bớt lên a x 2 đơn vị

Nếu bớt chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị thì chu vi vẫn bớt lên a x 2 đối kháng vị

Nếu vội vàng 1 chiều như thế nào đó của hình chữ nhật lên từng nào lần thì diện tích S đã tăng lên từng ấy lần.

Nếu sút một chiều nào kia của hình chữ nhật lên từng nào lần thì diện tích đã sụt giảm số lần

Trong hình vuông, nếu tăng 1 cạnh lên a đơn vị chức năng thì chu vi sẽ tăng thêm 4 x a solo vị

Trong hình vuông trường hợp cạnh tăng lên a lần thì diện tích tăng lên a x a lần

8.1. Hình bình hành và mặc tích hình bình hành

8.1.1. Hình bình hành

*

8.1.2. Diện tích hình bình hành

*

8.2. Hình thoi và diện tích hình thoi.

8.2.1. Hình thoi

*

8.2.2. Diện tích hình thoi

Cho hình thoi ABCD tất cả AC = m, BD = n

Cắt hình tam giác AOD và hình tam giác COD rồi ghnghiền với hình tam giác ABC sẽ được hình chữ nhật MNCA nlỗi hình vẽ.

*

Dựa vào hình mẫu vẽ ta có:

Diện tích hình thoi ABCD bằng diện tích S hình chữ nhật MNCA

Diện tích hình chữ nhật MNCA là:

*

Vậy diện tích S hình thoi ABCD là: (m x n) : 2

Diện tích hình thoi bằng tích của độ nhiều năm hai tuyến phố chéo phân tách mang lại 2 (cùng đơn vị đo)

*

(Trong đó: S là diện tích hình thoi; m, n là độ nhiều năm của hai tuyến phố chéo)

Trên đây là bàitổng hòa hợp kiến thức tân oán lớp 4 nhằm mục tiêu giúp các em ôn tập, củng chũm kỹ năng và kiến thức phục vụ đến học toán lớp 5. Các em tđắm say gia thêm khóa đào tạo tân oán online của kinhdientamquoc.vn để hiểu nhiều kỹ năng và kiến thức tốt nhé.