CHỨA ĐỰNG TIẾNG ANH LÀ GÌ

Now software can control almost any system: animal, human or machine &, in consequence, cause enormous problems in the workplace if it contains faults.

Bạn đang xem: Chứa đựng tiếng anh là gì

In our Model, this means that the interpretation of a valid proposition contains all injective substitutions.
The lymph fluid comprised an amorphous, proteinaceous lipid-rich matrix, containing nuclei, complexes of endoplasmic reticulum & variously sized granules.
Các quan điểm của các ví dụ ko bộc lộ quan điểm của những chỉnh sửa viên kinhdientamquoc.vn kinhdientamquoc.vn hoặc của kinhdientamquoc.vn University Press hay của những bên trao giấy phép.
*

*

*

Xem thêm: Xác Định Nguyên Quán Khai Như Thế Nào ? Nguyên Quán Là Gì

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
#verifyErrors

message