Chú Đại Bi Tiếng Anh Là Gì

Nhiều anh chị bắt đầu tò mò về Phật pháp thông thường sẽ có vướng mắc ko rõ crúc đại bi là gì? chụ đại bi tiếng anh viết như thế nào? giỏi crúc đại bi 5 đổi thay, chú đại bi 7 biến đổi là gì với những mua tệp tin chụ đại bi pdf sinh hoạt đâu? Hôm nay Hoa Đăng Đức Lương vẫn đáp án và cung ứng cho các anh chị đa số báo cáo cần thiết đó ngay lập tức trong nội dung bài viết này. 

Chụ đại bi là gì

*


Crúc Đại Bi, xuất xắc Đại Bi Tâm Đà La Ni (Maha Karunika citta Dharani), là bài crúc căn phiên bản minh họa công đức nội bệnh của Đức Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài chú này còn tồn tại các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thanh Chình ảnh Đà La Ni…
Theo khiếp Đại Bi Tâm Đà La Ni, bài bác crúc này được Bồ tát Quán Thế Âm phát âm trước một cuộc Hội con kiến của những Phật, người yêu tát, các thần cùng vương vãi. Cũng nlỗi câu Om Mani Padme Hum hết sức thông dụng ngày này, Đại Bi crúc là chân ngôn phổ biến cùng rất phật Quán Thế Âm ngơi nghỉ Đông Á, bài chú này thường xuyên được dùng để làm đảm bảo hoặc để làm thanh khô tịnh,trái báo phước đức của người trì tụng chú thiệt cấp thiết nghĩ bàn!
Chân ngôn này được trích trường đoản cú Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Ðại Viên Mãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni Kinch. Trong kinh ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật rằng: “Bạch đức Thế Tôn, con tất cả chụ Đại Bi trung ương đà ra ni, ni xin nói ra, do hy vọng cho việc đó sinh được an vui, được trừ tất cả bịnh, được sinh sống thọ, được giàu có, được khử tất cả nghiệp ác tội nặng nề, được xa lìa cphía nạn, được thành tựu toàn bộ thiện tại cnạp năng lượng, được đánh tan toàn bộ sự lo sợ, được mau không thiếu tất cả đông đảo nơi mong muốn cầu. Cúi xin Thế Tôn từ bi doãn hứa hẹn.”, rồi tiếp đến phát âm Chú Đại Bi.

Bạn đang xem: Chú đại bi tiếng anh là gì


“Bồ tát tngày tiết crúc dứt, cõi đất sáu phen dịch chuyển, trời mưa hoa báu rơi xuống rải rác rưởi, mười phương thơm chỏng Phật thảy số đông vui lòng, thiên ma ngoại đạo sợ hãi dựng lông tóc. Tất cả bọn chúng hội những được quả hội chứng.”
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam tế bào a rị domain authority, bà lô yết đế thước chưng ra domain authority, người tình đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha mũ chào mào ni ca da. Án. tát bàn ra phạt duệ, số đát mãng cầu đát lan.

Xem thêm: Cách Đơn Giản Để Kiểm Tra Cấu Hình Máy Tính, Laptop Không Cần Phần Mềm


Nam mô na ra cẩn trì. hế rị ma ha bàn đá sa mế, tát bà a tha đậu du bởi. a thể dựng, tát bà tát đa na ma bà già. ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án! a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha nhân tình đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng. cu lô cu lô kiết mông. độ lô độ lô pphân tử xà da đế, ma ha pphân tử xà domain authority đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất mãng cầu thất mãng cầu, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa pphân tử sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị tất rị, đánh rxe hơi rô. Bồ đề dạ tình nhân đề dạ, Bồ đà dạ tình nhân đà dạ, Di đế rị dạ, na ra cẩn trì. địa rị sắc đẹp ni mãng cầu, Ba dạ ma mãng cầu. ta bà ha. Tất đà dạ. Ta bà ha. Ma ha tất đà dạ. ta bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ. ta bà ha. Na ra cẩn trì. Ta bà ha. Ma ra na ra. Ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ. Ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ. Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, Ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ. Ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ. Ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ domain authority, Nam mô a rị domain authority bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, Ta bà ha. Án vớ điện đô, mạn nhiều ra, bạt đà dạ, ta bà ha.
Mỗi câu trong bài xích chụ tượng trưng cùng với từng ý nghĩa cùng hình hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần vày Đức Quan Âm Bồ Tát hóa thân
Đây là bản dịch giờ đồng hồ Việt văn minh trường đoản cú văn uống bản truyền thống của sử gia sử gia Lê Tự Hỷ (Vn) với Lokesh Chandra (Ấn Độ):