CHIẾN LƯỢC CHỨC NĂNG LÀ GÌ

Bạn vẫn xem bạn dạng rút gọn của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (1.04 MB, 16 trang )


Bạn đang xem: Chiến lược chức năng là gì

1 kế hoạch cấp công dụng QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC tiến sỹ Nguyễn Văn đánh Chương 8 8-2 phương châm nghiên cứu vãn 1. Nắm rõ tầm đặc trưng của chiến lược cấp chức năng. 2. Mày mò nội dung cơ phiên bản mà kế hoạch cấp tính năng phải đề ra và giải quyết. 3. Thế được các mô hình chiến lược cấp chức năng. 2 8-3 câu chữ cơ bản 1. Chiến lược cấp tác dụng là gì ? 2. Phương châm của kế hoạch cấp chức năng. 3. Những loại kế hoạch cấp chức năng. N-Series
8-4 chiến lược cấp tính năng là gì ?  Đó là rất nhiều kế hoạch tác nghiệp vào từng lĩnh vực tính năng để rõ ràng hóa những chiến lược cấp doanh nghiệp và cấp cho SBU vào vận động sản xuất khiếp doanh.  Nó bao hàm những mục tiêu ngắn hạn (có thể cả trung hạn) và các biện pháp ví dụ để Ban làm chủ chỉ đạo chuyển động thường nhật của đối kháng vị. 3 8-5 mục đích của kế hoạch cấp chức năng  Tập trung cải thiện hiệu suất hoạt động của các thừa trình phía bên trong công ty.  Đảm bảo nâng cấp hiệu quả từng mặt vận động sản xuất kinh doanh.  vị đó, nó là các đại lý để phối hợp đồng bộ các chuyển động nhằm đạt mang đến các phương châm dài hạn của kế hoạch cấp SBU và cấp công ty. 8-6 các loại kế hoạch cấp tính năng (1) cai quản trị cung ứng. (2) quản trị sản xuất. (3) cai quản trị hóa học lượng. (4) quản trị marketing. (5) quản ngại trị tài chính. (6) quản lí trị tài nguyên nhân lực. (7) phân tích và cải cách và phát triển (R&D).
(8) cai quản trị hệ thống thông tin… 4 8-7 quản ngại trị đáp ứng  Mục tiêu:  cung ứng nguyên vật liệu (đối với đơn vị chức năng sản xuất) hoặc thành quả (đối với đối kháng vị dịch vụ thương mại – dịch vụ).  Đảm bảo đầy đủ, kịp thời với tiết kiệm chi tiêu nhất trong đk có thể. 8-8 quản ngại trị đáp ứng  Biện pháp:  Đảm bảo qui trình đáp ứng khoa học, hòa hợp lý, ít đen thui ro.  tăng cường thuê thương mại & dịch vụ logistics đầu vào.  phối kết hợp sử dụng chuyên môn quản trị mặt hàng tồn kho Just-in-time (JIT) trên những loại nguyên liệu chính (có định mức áp dụng lớn với tần suất cung ứng thường xuyên). 5 8-9 quản lí trị đáp ứng  lưu ý:  Tìm nhiều nguồn nguyên liệu, tránh chịu ràng buộc một vài nhà đáp ứng để phân tán rủi ro.  Ứng biến phù hợp trong ngôi trường hợp doanh nghiệp hội nhập về phía sau.  Just-in-time (JIT) hàm chứa khủng hoảng rủi ro lớn vì chưng
quá trình cung ứng hoàn toàn có thể bị cách trở mà không có lực lượng tồn kho dự phòng. 8-10 quản ngại trị thêm vào  Mục tiêu:  thêm vào hàng hóa, dịch vụ đáp ứng một cách đầy đủ yêu mong của của chiến lược kinh doanh.  Đảm bảo quá trình sản xuất liên tục, khai thác tối đa năng suất máy móc thiết bị, nâng cao năng suất, huyết kiệm giá thành sản xuất các nhất trong điều kiện có thể. 6 8-11 quản ngại trị sản xuất  Biện pháp:  điều hành và kiểm soát môi trường cung ứng và xử lý giỏi các yếu tố tác động.  cách tân hợp lý hóa công đoạn sản xuất, tổ chức triển khai sàn thao tác làm việc khoa học, chặt chẽ.  Huấn luyện vận hành và duy trì thiết bị.  thống trị ca, kíp và bảo trì kỷ chính sách lao động.  cách tân và cai quản tốt định nút sản xuất. 8-12 cai quản trị sản xuất  chú ý tiết kiệm chi tiêu thông qua:  học tập tập kinh nghiệm.  Đầu tư nâng cấp qui mô lợi suất ghê tế.  Tăng cường tự động hóa hóa sản xuất.
 Module hóa cung ứng một phương pháp hợp lý.  trình độ chuyên môn hóa sâu, hoạt bát phân tán sản xuất tới các nơi có túi tiền rẻ. 7 8-13 cai quản trị chất lượng  Mục tiêu:  Tập trung cải tiến nâng cao unique sản phẩm, dịch vụ.  Đảm bảo sự bình ổn chất lượng, đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.  Kết hợp bảo đảm trách nhiệm buôn bản hội của thành phầm và cách xử lý môi trường. 8-14 quản lí trị chất lượng  Biện pháp: cai quản trị chất lượng tổng phù hợp (Total unique Management – TQM ).  ISO 9000.  ISO 14000.  HACCP.  SA 8000 8 8-15 quản trị chất lượng  lưu lại ý:  ý kiến “coi trọng phòng phòng ngừa hơn tự khắc phục” trong kiểm soát và điều hành sản phẩm hỏng.  đề nghị có phần tử phản ứng nhanh để giải quyết khiếu vật nài (về chất lượng sản phẩm) của khách hàng một cách lập cập
nhất trong điều kiện có thể. 8-16 cai quản trị sale  Mục tiêu:  Đáp ứng rất tốt nhu mong (mong mong và nút cầu) của bạn mục tiêu.  nâng cấp sức cạnh tranh, mở rộng thị phần, tạo đại lý để cải tiến và phát triển bền vững. 9 8-17 quản ngại trị marketing  Biện pháp:  Nghiên cứu môi trường xung quanh marketing, yêu cầu và hành vi khách hàng.  phân khúc thị phần thị trường, lựa chọn thị trường kim chỉ nam và xác định trong thị trường mục tiêu.  Xây dựng hệ thống marketing – mix.  Tổ chức thực hiện và kiểm soát hoạt động marketing. 8-18 quản lí trị sale  đề nghị kết hợp xử lý tốt các mặt sau:  tạo và cải tiến và phát triển thương hiệu.  nghiên cứu chu kỳ sinh sống của sản phẩm.  vâng lệnh qui trình trở nên tân tiến sản phẩm mới.  Truyền thông kinh doanh hữu hiệu.  Chú trọng cải cách và phát triển thương mại điện tử và kinh doanh online…

Xem thêm: " Assassin Là Gì - Nghĩa Của Từ : Assassin

 Tận dụng các nguồn tài trợ, mua sắm trả chậm; khai quật triệt để các tài sản vô hình. 8-22 quản ngại trị tài vì sao lực  Mục tiêu:  Đáp ứng vừa đủ nhu cầu lực lượng lao động của tổ chức (về số lượng, chủng loại, hóa học lượng).  bố trí sử dụng lao rượu cồn hợp lý, bảo đảm có năng suất tối đa trong điều kiện có thể. 12 8-23 quản trị tài tại sao lực  Biện pháp:  chính sách tuyển dụng khoa học.  cơ chế đãi ngộ phù hợp lý.  Đào tạo, cải thiện tay nghề hay xuyên.  phương pháp đánh giá, đụng viên, khen thưởng khác nhau và tất cả tính kích thích cao.  quan tâm nhân tài, đề bạt tương xứng. 8-24 quản lí trị tài nguyên nhân lực  buộc phải chú trọng đúng mức những vấn đề sau:  xây đắp nề nếp văn hóa tốt trong tổ chức.  Đảm bảo đầy đủ cơ chế chính sách về phúc lợi an sinh của tín đồ lao hễ theo nguyên lý định.  Thi đua phát huy sáng kiến cách tân kỹ thuật, đổi mới quản lý và thực hành thực tế tiết kiệm.  thống trị thời gian linh hoạt, tổ chức thao tác làm việc
nhóm và kiểm soát chéo. 13 8-25 nghiên cứu và phân tích và cách tân và phát triển (R&D)  Mục tiêu:  Tập trung phát triển sản phẩm đáp ứng nhu mong và nhu cầu không xong tăng lên của bạn mục tiêu.  cách tân hợp lý hóa qui trình thống trị và công đoạn sản xuất, đổi mới công nghệ (hiện đại hóa, tự động hóa) để nâng cao chất lượng và hạ chi tiêu sản phẩm. 8-26 nghiên cứu và cách tân và phát triển (R&D)  Biện pháp:  Đầu tứ thỏa đáng đến R&D. Phẳng phiu hài hòa giữa nghiên cứu cơ bạn dạng và ứng dụng.  Lựa chọn hợp lí giữa cải tiến, mô rộp và thay đổi sản phẩm trọn vẹn chủ động.  theo dõi kỹ dịch chuyển của mặt bằng technology để đổi mới cho phù hợp.  vừa lòng tác nghiêm ngặt với các viện nghiên cứu, nhận chuyển nhượng ủy quyền license tiên tiến… 14 8-27 phân tích và cách tân và phát triển (R&D)  Chú trọng:  Tuân thủ khá đầy đủ các qui trình vạc triển sản phẩm mới và chuyển nhượng bàn giao công nghệ.  bảo hộ quyền mua trí tuệ.
 technology tiến cỗ nhanh hàm chứa thời cơ lẫn khủng hoảng rủi ro ngang nhau. 8-28 quản trị khối hệ thống thông tin  Mục tiêu:  cung cấp thông tin về cốt truyện của môi trường xung quanh và tình hình sản xuất sale của đơn vị để ship hàng công tác quản trị.  Đảm bảo dòng tin tức đầy đủ, kịp lúc và chủ yếu xác. 15 8-29 cai quản trị khối hệ thống thông tin  Biện pháp:  hiện đại hóa khối hệ thống thông tin bên trên căn bản áp dụng máy vi tính và khai thác môi trường xung quanh internet (mạng LAN, mạng WAN).  bức tốc các phương tiện kỹ thuật phục vụ thu thập với xử lý thông tin tự động.  update thông tin để phát triển cơ sở dữ liệu liên tiếp và giao hàng đa mục tiêu. 8-30 quản lí trị khối hệ thống thông tin  lưu ý:  phối hợp khai thác những nguồn tin tức từ thương mại dịch vụ thuê ngoài.
 Đảm bảo tính thời sự của thông tin.  Đảm bảo chi tiêu thấp, hiệu quả cao.  chú ý bảo mật thông tin cao độ. 16 8-31 tóm lại  Chiến lược chức năng có mục tiêu ngắn hạn (đôi khi có cả mục tiêu trung hạn) nhằm cụ thể hóa và đưa chiến lược các cấp công ty và SBU vào thực hiện.  yêu cầu phối hợp đồng hóa các chiến lược tính năng để đẩy mạnh tốt hiệu quả các quy trình bên trong, bảo đảm an toàn đạt cho các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. 8-32 Câu hỏi thảo luận 1. Phân tích vai trò của chiến lược cấp chức năng. 2. Bàn luận về những chiến lược tác dụng cụ thể. Cho ví dụ minh họa. 3. Theo bạn, chiến lược tác dụng nào có vai trò đặc trưng hơn cả, tại sao ?


*
HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP marketing TẠI CÔNG TY SX – TM KIM SƠN (SON KIM MANUFACTURING & TRADING CORP).doc 15 598 4
*
HÒA HỢP CẤU TRÚC VÀ KIỂM SOÁT CHIẾN LƯỢC CẤP TOÀN CẦU TẠI CÔNG TY KPMG.doc 11 827 2
*
triển khai xong chiến lược marketing nhằm nâng cao năng lực tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh cho Phòng lăng xê Đài phân phát thanh và Truyền hình thành phố hà nội 51 596 8