Chi Phí Quản Lý Kinh Doanh Gồm Những Gì

Chúng ta đã từng tìm hiểu đưa ra phí bán hàng gồm những gì. Khác rộng với bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ các đưa ra phí tương quan đến quá trình quản lý, phục vụ, điều hành hoạt động sản xuất sale của toàn doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Chi phí quản lý kinh doanh gồm những gì

*

Mẫu hòa hợp đồng thuê đơn vị kinh doanh chuyên nghiệp nhất

Các khóa học thực hành kế toán sâu xa tại Kế toán Việt Hưng


1. Các khoản bỏ ra phí quản lý doanh nghiệp:

– Tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích theo tiền lương phải trả đến cán bộ nhân viên làm việc ở các phòng ban vào doanh nghiệp.

– Văn phòng phẩm, vật liêu, công cụ dùng đến công tác quản lý phục vụ và sửa chữa dùng phổ biến cho toàn doanh nghiệp

– Dụng cụ đo lường, thí nghiệm các loại máy văn phòng (không đủ tiêu chuẩn làm tài sản cố định).

Xem thêm: Ý Nghĩa Xét Nghiệm Aso Là Gì ? Vai Trò Của Aso Trong Cải Thiện Thứ Hạng Ứng Dụng

– Chi phí thuê văn phòng, khấu hao nhà làm việc, và Tài sản cố định dùng mang đến bộ phận quản lý trích vào chi phí

– Các dịch vụ cài đặt ngoài dùng đến công tác quản lý như: Tiền điện nước, sữa chữa tài sản cố định

– Các khoản thuế, lệ phí phải nộp nhà nước như: Thuế đất, thuế môn bài, lệ phí giao thông.

– Các khoản đưa ra phí khác bằng tiền: Khánh tiết, hội nghị, công tác phí.

– Các khoản dự phòng như: Dự phòng nợ phải thu khó đòi

– đưa ra phí phân bổ công cụ dụng cụ.

– Các khoản bỏ ra phí trên sẽ được theo dõi, quản lý chặt chẽ tiết kiệm và nó là chi phí được tính là hợp lý lúc hạch toán xác định kết quả gớm doanh

*

– Theo khoản 2, điều 6 của thông tứ 78/2014/TT-BTC quy định bỏ ra phí trang phục một năm mỗi nhân viên cấp dưới không vượt quá 5.000.000đ/1 người/ 1 năm

+ Nếu chi bằng tiền mặt thì phải có hoá đơn

+ chi bằng hiện vật thì phải có hoá đơn

– Chi bồi dưỡng sinh con cho lao động nữ lúc sinh bé thứ nhất và thứ hai

– Các khoản đưa ra trả bảo hiểm thai sản theo quy định của luật bảo hiểm

– Các khoản chi khám sức khoẻ theo quy chế của doanh nghiệp

– Các khoản bỏ ra trợ cấp mất việc làm mang lại người lao động theo quy định

 2. Các nghiệp vụ tởm tế phát sinh liên quan đến đưa ra phí quản lý doanh nghiệp

*