Centralized Là Gì

centralized power/government/state Republicans criticized the proposal, saying it would expand the power of a centralized government or raise costs imposed on business.

Bạn đang xem: Centralized là gì


centralized database/management/system It"s important for merging businesses to lớn have sầu a unified, centralized system of telecommunication.

Xem thêm: Thế Nào Là Chính Sách Tiền Tệ, Chính Sách Tiền Tệ (Monetary Policy) Là Gì


 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ kinhdientamquoc.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp sáng sủa.


*

the first person to lớn vì something or go somewhere, who shows that it is also possible for other people

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập kinhdientamquoc.vn English kinhdientamquoc.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語