CÁCH CHỈNH CÁC DÒNG ĐỀU NHAU TRONG EXCEL

Excel cho kinhdientamquoc.vn 365 Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 coi thêm...Ít hơn

Nếu các bạn thấy mình nên bung rộng lớn hoặc bớt độ rộng Excel sản phẩm và chiều cao cột của hàng, gồm một vài phương pháp để điều chỉnh chúng. Bảng sau đây hiển thị kích thước tối thiểu, tối đa với mặc định cho từng kích cỡ dựa vào thang điểm.

Bạn đang xem: Cách chỉnh các dòng đều nhau trong excel

Loại

Min

Max

Mặc định

Cột

0 (ẩn)

255

8.43

Hàng

0 (ẩn)

409

15.00


Lưu ý: 

Nếu các bạn đang thao tác làm việc ở dạng xem sắp xếp Trang (tabXem, nhóm Dạng xem Sổ có tác dụng việc, nút bố trí Trang), chúng ta cũng có thể chỉ định chiều rộng lớn cột hoặc độ cao hàng theo inch, cm và milimet. Đơn vị đo được để theo đơn vị inch theo mặc định. Đi cho tới Tùy chọn > Thước > Hiển >Nâng > lựa chọn một tùy chọn từ danh sách Đơn vị Thước đo. Nếu khách hàng chuyển thanh lịch dạng xem Thông thường xuyên thì độ rộng cột và chiều cao hàng sẽ được hiển thị theo điểm.

Các hàng và cột trật chỉ có thể có một mua đặt. Ví dụ: một cột đơn có thể có độ rộng 25 điểm nhưng quan yếu rộng 25 điểm cho một hàng với 10 điểm cho 1 hàng khác.


Phiên bản mới hơnOffice 2007 – 2010

Thiết đặt chiều rộng ví dụ cho một cột

Hãy chọn cột mà lại bạn muốn cụ đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng Cột.

Trong vỏ hộp Chiều rộng lớn Cột, hãy nhập giá trị các bạn muốn.

Bấm OK.


Mẹo: Để nhanh chóng thiết lập chiều rộng lớn của một cột, hãy nhấp chuột phải vào cột được chọn, bấm Chiều rộng Cột, nhập quý hiếm mà các bạn muốn, rồi bấm OK.


Thay đổi chiều rộng lớn cột để tự động hóa khớp với câu chữ (Tự cồn Khớp)

Hãy chọn cột mà bạn muốn cố gắng đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Tự động Khớp Chiều rộng lớn Cột.


Lưu ý: Để nhanh chóng tự động khớp tất cả các cột trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả và sau đó bấm đúp vào bất kỳ oắt con giới nào giữa nhị tiêu đề cột.Khớp chiều rộng cột với cột khác

Chọn một ô trong cột có chiều rộng mà bạn có nhu cầu sử dụng.

Nhấn Ctrl+C hoặc trên thẻ Trang chủ, trong team Bảng tạm, bấm Sao chép.

*

Bấm chuột phải vào một ô trong cột đích, trỏ cho tới Dán Đặc biệt, rồi bấm nút giữ lại Chiều rộng

*
Cột Nguồn.


Thay đổi chiều rộng mặc định cho toàn bộ các cột trên trang tính hoặc sổ làm cho việc

Giá trị mang lại cột khoác định chứng thật số ký kết tự mức độ vừa phải của phông chữ chuẩn vừa khớp một ô. Chúng ta có thể chỉ định một số trong những khác cho chiều rộng lớn cột mang định so với trang tính hoặc sổ có tác dụng việc.

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để chuyển đổi chiều rộng lớn cột mang định cho 1 trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để chuyển đổi chiều rộng lớn cột mang định cho cục bộ sổ làm việc, nhấp chuột phải lên tab trang, rồi bấm Chọn tất cả Trang tính trên menu lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích cỡ Ô, bấm Chiều rộng khoác định.

Trong vỏ hộp Chiều rộng lớn cột chuẩn, nhập số đo mới, rồi bấm OK.


Mẹo: Nếu bạn có nhu cầu xác định chiều rộng cột mặc định cho tất cả các sổ làm việc và trang tính mới, bạn có thể tạo một mẫu mã sổ thao tác làm việc hoặc chủng loại trang tính rồi phụ thuộc các chủng loại này cho những sổ thao tác làm việc hoặc trang tính mới. Xem các liên kết sau để hiểu biết thêm thông tin:


Thay đổi chiều rộng lớn của cột bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện một trong những thao tác sau:

Để thay đổi chiều rộng lớn của một cột, kéo rạng rỡ giới phía bên buộc phải của title cột cho tới khi cột đạt chiều rộng lớn mà chúng ta muốn.

Để biến đổi chiều rộng của đa số cột, chọn cột mà bạn muốn thay thay đổi rồi kéo nhãi con giới sang phía bên đề xuất của tiêu đề cột được chọn.

Để biến đổi chiều rộng của tương đối nhiều cột để vừa khớp với nội dung, chọn cột hoặc những cột mà bạn muốn thay đổi rồi bấm lưu ban vào nhóc giới ở phía bên đề xuất của title cột được chọn.

Để thay đổi chiều rộng lớn của vớ cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo nhãi giới của ngẫu nhiên tiêu đề cột nào.


Thiết đặt chiều cao rõ ràng cho một hàng

Hãy chọn hàng mà lại bạn muốn ráng đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong hộp Chiều cao hàng, nhập giá trị bạn muốn, rồi bấm OK.


Thay đổi độ cao của hàng nhằm vừa khớp với nội dung

Hãy chọn hàng nhưng mà bạn muốn rứa đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Tự cồn Khớp độ cao Hàng.


Mẹo: Để nhanh chóng tự đụng khớp cùng với tất cả các hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó bấm đúp vào nhãi con giới bên dưới một trong số tiêu đề hàng.Thay đổi độ cao của hàng bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để biến hóa chiều cao của một hàng, kéo ranh giới bên dưới tiêu đề hàng cho tới khi sản phẩm đạt độ cao mà các bạn muốn.

Để chuyển đổi chiều cao của không ít hàng, chọn hàng mà bạn có nhu cầu thay đổi rồi kéo nhãi con giới phía dưới một trong những tiêu đề hàng được chọn.

Để biến hóa chiều cao của vớ cả các mặt hàng trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo nhãi ranh giới phía dưới bất kỳ tiêu đề sản phẩm nào.

Để biến hóa chiều cao của hàng để vừa khớp cùng với nội dung, hãy bấm đúp vào nhóc con giới bên dưới tiêu đề hàng.

Xem thêm: Dư Nợ Gốc Là Gì - Cách Tính Lãi Suất Dư Nợ Gốc Và Dư Nợ Giảm Dần

Đầu Trang


Nếu mình thích sử dụng đơn vị inch đến độ rộng lớn cột và chiều cao hàng, bạn nên làm việc trong chế độ xem Bố trí Trang (tab Xem, nhóm Dạng coi Sổ có tác dụng việc, nút Bố trí Trang). Trong chế độ xem bố trí Trang, chúng ta có thể chỉ định độ rộng cột hoặc chiều cao hàng bởi inch. Ở dạng coi này, inch là đơn vị đo mặc định, nhưng bạn cũng có thể thay đổi đơn vị chức năng đo sang cm hoặc milimet.

Trong Excel 2007, bấm vào Nút kinhdientamquoc.vn Office Kích

*
>Excel chọn Nâng> cao.

Trong Excel 2010, tiếp cận Tệp và >chọn Nâng > cao.

Thiết đặt chiều rộng rõ ràng cho một cột

Hãy chọn cột mà bạn muốn cầm đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích độ lớn Ô, bấm Chiều rộng Cột.

Trong hộp Chiều rộng lớn Cột, hãy nhập giá bán trị các bạn muốn.


Thay đổi chiều rộng cột để tự động hóa khớp với văn bản (tự rượu cồn khớp)

Hãy chọn cột cơ mà bạn muốn cố gắng đổi.

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích độ lớn Ô, bấm Tự đụng Khớp Chiều rộng Cột.

Mẹo Để nhanh chóng tự cồn khớp vớ cả các cột trong trang tính, bấm vào nút Chọn tất cả, rồi bấm đúp vào bất kỳ ranh giới nào thân hai đầu đề cột.


Khớp chiều rộng cột cùng với cột khác

Chọn một ô vào cột bao gồm chiều rộng mà bạn có nhu cầu sử dụng.

Trên tab Trang đầu, trong đội Bảng tạm, nhấp chuột Sao chép, rồi chọn cột đích.

*

Trên tab Nhà, trong team Bảng tạm, hãy bấm mũi tên bên dưới Dán, rồi bấm Dán Đặc biệt.

Bên bên dưới Dán, chọn Độ rộng cột.


Thay thay đổi chiều rộng khoác định cho tất cả các cột trên trang tính hoặc sổ làm việc

Giá trị mang lại cột mặc định chứng thực số ký kết tự mức độ vừa phải của fonts chữ chuẩn vừa khớp một ô. Bạn có thể chỉ định một trong những khác cho chiều rộng cột mang định đối với trang tính hoặc sổ làm việc.

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để biến đổi chiều rộng lớn cột khoác định cho một trang tính, hãy bấm tab trang của nó.

Để thay đổi chiều rộng cột khoác định cho toàn thể sổ làm việc, nhấp chuột phải lên tab trang, rồi bấm Chọn toàn bộ Trang tính trên menu lối tắt.

*

Trên tab Trang chủ, trong nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích thước Ô, bấm Chiều rộng mang định.

Trong vỏ hộp Độ rộng cột mang định, nhập số đo mới.

Mẹo Nếu bạn muốn xác định phạm vi cột mang định cho tất cả các sổ làm việc và trang tính mới, bạn có thể tạo một chủng loại sổ thao tác hoặc mẫu trang tính, rồi tạo các sổ làm việc hoặc trang tính bắt đầu dựa trên các mẫu đó. Để hiểu biết thêm thông tin, hãy coi mục lưu sổ thao tác làm việc hoặc trang tính làm mẫu.


Thay thay đổi chiều rộng của cột bằng phương pháp sử dụng chuột

Thực hiện trong những thao tác sau:

Để biến hóa chiều rộng của một cột, kéo rỡ giới phía bên phải của tiêu đề cột cho đến khi cột đạt chiều rộng lớn mà bạn muốn.

Để biến đổi chiều rộng của tương đối nhiều cột, chọn cột mà bạn muốn thay đổi rồi kéo trẻ ranh giới sang trọng phía bên yêu cầu của title cột được chọn.

Để chuyển đổi chiều rộng của khá nhiều cột nhằm vừa khớp với nội dung, chọn cột hoặc những cột mà bạn có nhu cầu thay thay đổi rồi bấm lưu ban vào nhóc giới sống phía bên buộc phải của tiêu đề cột được chọn.

Để thay đổi chiều rộng của tất cả các cột vào trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo nhãi ranh giới của ngẫu nhiên tiêu đề cột nào.


Thiết để chiều cao ví dụ cho một hàng

Hãy chọn hàng mà bạn muốn cầm cố đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích khuôn khổ Ô, bấm Chiều cao Hàng.

Trong hộp Chiều cao Hàng, hãy bấm cực hiếm mà chúng ta muốn.


Thay đổi chiều cao của hàng để vừa khớp cùng với nội dung

Hãy chọn hàng nhưng mà bạn muốn núm đổi.

Trên tab Trang chủ, vào nhóm Ô, bấm Định dạng .

Dưới mục Kích kích cỡ Ô, bấm Tự hễ Khớp chiều cao Hàng.

Mẹo Để nhanh chóng tự động khớp vớ cả các sản phẩm trong trang tính, bấm vào nút Chọn vớ cả, rồi bấm đúp vào tinh ranh giới bên dưới một trong số tiêu đề hàng.


Thay đổi độ cao của hàng bằng cách sử dụng chuột

Thực hiện giữa những thao tác sau:

Để chuyển đổi chiều cao của một hàng, kéo oắt giới phía bên dưới tiêu đề hàng cho tới khi sản phẩm đạt độ cao mà chúng ta muốn.

Để đổi khác chiều cao của tương đối nhiều hàng, chọn hàng mà bạn có nhu cầu thay thay đổi rồi kéo tinh ranh giới bên dưới một trong các tiêu đề mặt hàng được chọn.

Để biến hóa chiều cao của tất cả các sản phẩm trong trang tính, hãy bấm vào nút Chọn Tất cả rồi sau đó kéo nhãi giới phía dưới bất kỳ tiêu đề hàng nào.

Để đổi khác chiều cao của hàng nhằm vừa khớp cùng với nội dung, hãy bấm lưu ban vào ranh giới bên dưới tiêu đề hàng.

Đầu Trang


biến đổi chiều rộng cột và độ cao hàng trong Excel for Mac

biến hóa chiều rộng lớn cột và chiều cao hàng vào Excel Online

Tổng quan liêu về các công thức trong Excel

Làm gắng nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong phương pháp

các phím tắt cùng phím tính năng của Excel

những hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

các hàm Excel (theo thể loại)


*
*
*

Bạn đề xuất thêm trợ giúp?


Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Sở hữu tính năng lạ đầu tiên
Tham gia kinhdientamquoc.vn Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn cũng muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho thấy nhiều thông tin, công ty chúng tôi càng cung ứng bạn được xuất sắc hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi nâng cao không? (Bạn càng cho thấy thêm nhiều thông tin, cửa hàng chúng tôi càng hỗ trợ bạn được xuất sắc hơn.)
Bạn ưng ý đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì tác động đến đề xuất của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa phía dẫn
Dễ theo dõi
Không tất cả thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đầy đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn bao gồm góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi bội nghịch hồi

Cảm ơn đánh giá của bạn!


×
Nội dung mới
kinhdientamquoc.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Developer và IT
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © kinhdientamquoc.vn 2022