Cable car là gì

In this report, though, we vày not seem khổng lồ attribute a specific way of referring to the relevant oto with that car. Các quan điểm của không ít ví dụ không biểu lộ quan điểm của những biên tập viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của những nhà cấp cho phép. The chart consisted of five stimuli repeated eight times, which were line drawings of a tree, a chair, a bird, a pear, and a car. Typically, the widowers who had a relationship were under the age of 75, were oto drivers và enjoyed good or very good health. Motoring và car maintenance was another hobby enjoyed by twelve haemophiliacs and a few mentioned fishing, bowls and golf. People & cars milled about us, while posters, caravans, tents, & stalls were crammed in everywhere. The right side is obscured by the matrix, which is reinforced by a material resembling car body toàn thân toàn thân filler. Furthermore, people creatively look for sources khổng lồ charge their phone batteries, for example through solar panels or oto batteries. In some cases resellers hire extra hands to disembark the cars, thus allowing them increase their contacts with importers. My father ” s oto had mudguards, as did all cars until the guards became fused with the toàn thân toàn thân as its wings .

car

Các từ thường xuyên được sử dụng cùng với oto .

Anyone who has enjoyed the embraces of estate agent or used car dealer will know that such activities are rich with nuance, not lớn say ambiguity and contention. Hầu hết ví dụ này từ bỏ Cambridge English Corpus cùng từ những nguồn trên web. Toàn bộ những ý kiến trong những ví dụ chẳng thể hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press tuyệt của bạn cấp phép.


Bạn đang xem: Cable car là gìXem thêm: Thế Nào Là Bức Xạ - Tìm Hiểu Về Những Thông Tin Thú Vị Về Bức

Bạn đã đọc: Từ: Cable oto Là Gì chú thích Cable car Là Gì, Nghĩa Của trường đoản cú Cable


Bạn đang xem : Cable car là gì

*
*
*
*
Thêm sệt tính có ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn sử dụng ứng dụng khung tìm kiếm không lấy phí của chúng tôi. Tìm kiếm kiếm vận dụng từ điển của cửa hàng chúng tôi ngay thời gian ngày hôm nay và chắc như đinh rằng chúng ta không lúc nào trôi mất từ một lần nữa. Trở nên tân tiến Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy đúp chuột những tiện ích kiếm tìm kiếm tài liệu cấp phép reviews Giới thiệu kĩ năng truy vấn Cambridge English Cambridge University Press cai quản Sự chấp thuận đồng ý bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các pháp luật sử dụng / displayLoginPopup # notifications message # secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel / secondaryButtonUrl # dismissable closeMessage / dismissable / notifications