Buried là gì

chôn cất·giấu đi·dập·an táng·bít đi·chôn vùi·lấp đi·quên đi·choân caát

*

*

Why this revolutionary idea remained buried beneath the dust & cobwebs of Hank"s research, I couldn"t tell you.

Bạn đang xem: Buried là gì


Tại sao phát minh hoàn hảo này lại ở dưới lớp bụi của các nghiên cứu của Hank, tôi thiết yếu nói được.
The sarcophagus was empty, however và it remains unclear whether the site was ransacked after burial or whether King Sekhemkhet was buried elsewhere.
Tuy nhiên, loại quách này lại trống trống rỗng, và vẫn không rõ liệu là khu vực này tiếp đến đã biết thành cướp phá hay là vua Sekhemkhet đã làm được chôn cất nghỉ ngơi chỗ nào khác hay không.
The burning wood was khổng lồ be placed on the grave, the liquor was lớn be sprinkled on the grave, and the young dog was khổng lồ be buried alive sầu near the grave.
Miếng gỗ cháy phải bỏ trên ngôi chiêu tập, đề nghị rưới rượu trên chiêu mộ cùng đề xuất chôn sinh sống nhỏ chó con sát bên chiêu tập.
I don"t know if you can"t see what"s going on, or if you just don"t want to lớn but Cobb has some serious problems that he"s tried khổng lồ bury down there.
Tôi trù trừ là anh không phân biệt điều sẽ ra mắt, hay là anh không muốn... dẫu vậy Cobb gồm có vụ kinhdientamquoc.vnệc rất lớn mà lại anh ấy đã nỗ lực chôn giấu.
The minor district was created on 1 July 1997, when the four tambons Thung Khao Luang, Thoet Tnhì, Bueng Ngam, và Mabố were split off from Thawat Buri District.
Tiểu thị xã đã có được lập ngày ngày 1 tháng 7 năm 1997, Khi tư tambon Thung Khao Luang, Thoet Tnhì, Bueng Ngam và Maba được tách bóc ra từ bỏ Thawat Buri.
But the thing that really amazed me, that I had no idea, was that you could suffer in this way & then have sầu your whole experience, your story, denied, buried and forgotten.
Nhưng điều thực thụ có tác dụng tôi sửng sốt mà lại chủ yếu tôi cũng không hiểu biết nhiều, chính là bạn cũng có thể cực khổ mang đến vậy cùng rồi, toàn bộ đòi hỏi, câu chuyện của người tiêu dùng bị khước từ, chôn vùi, cùng quên lãng.

Xem thêm: Góc Thắc Mắc: Tại Sao Phải Tập Yoga Là Gì? Học Yoga Có Lợi Ích Gì Cho Sức Khỏe?


Cleopatra was then allowed to embalm & bury Antony within her tomb before she was escorted to lớn the palace.
Cleopatra kế tiếp đã làm được cho phép ướp xác với chôn cất Antonius bên trong lăng chiêu tập của bà trước khi bà được hộ vệ cho tới cung điện.
Truy cập ngày 23 tháng 8 năm 2006. ^ Bury, J.B., A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene, Vol.
Although Bury"s guilt was not in doubt, Dundee had a history of opposition to lớn the death penalty và The Dundee Courier printed an editorial the day after his execution decrying the "judicial butcheries" of capital punishment.
Mặc dù tội lỗi của Bury không còn ngờ vực gì nữa, Dundee đang tất cả một lịch sử dân tộc bội nghịch đối án tử hình cùng tờ The Dundee Courier sẽ in một bài bác xóm luận ngay lập tức ngày hôm sau khi ông ta tulặng án "án tử hình" về án tử hình.
I suspect they would tell me that there was no way lớn identify my personal garbage, that it had been reclaimed và buried long ago.
Tôi cho rằng bọn họ đang bảo tôi rằng không có biện pháp gì nhằm nhận biết rác rến của riêng rẽ tôi, bởi vì nó đã trở nên đổi khác và chôn cách đó rất lâu.
Romanos died in June 948, và was buried as the other members of his family in the church of Myrelaion.
Romanos mất trong thời điểm tháng 6 năm 948, và được chôn cất như những thành kinhdientamquoc.vnên không giống của gia tộc tại nhà thờ Myrelaion.
This means I use satellite images & process them using algorithms, and look at subtle differences in the light spectrum that indicate buried things under the ground that I get to lớn go excavate và survey.
Nó Tức là tôi cần sử dụng hình họa của vệ tinch với xử lý bọn chúng bằng thuật toán thù An-go-rkhông nhiều. tôi nhìn vào phần lớn sự khác biệt tinch kinhdientamquoc.vn trước đèn quang quẻ phổ, làm cho lòi ra những vật dụng được chôn bên dưới khu đất và tôi rất có thể đào lên và lập địa thiết bị.
Danh sách tróc nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M