Bullet Point Là Gì

Discussion based on the Organized book, page 78, paragraph 3, to the last bulleted point on page 80.

Bạn đang xem: Bullet point là gì


When considering each bulleted point under “How khổng lồ Do It,” invite comments on why the suggestions are beneficial.
lúc chăm chú từng điểm trong đái đề “Cách thực hiện”, mời cử tọa cho thấy tại vì sao hầu hết ý kiến đề xuất này bổ ích.
Do kia, điểm mấu chốt là -xin lỗi , tôi không quen khoác comple tôi đã biết trước bản thân sẽ đề xuất túa nó ra
You can use formatting options lớn unbởi vì or rebởi vì changes, add bullet points, change your fonts, highlight or strikethrough text, & more.
Bạn rất có thể sử dụng các tùy lựa chọn định hình nhằm diệt rồi làm cho lại hoặc làm lại những nội dung thay đổi, thêm vệt đầu dòng, biến đổi fonts chữ, lưu lại hoặc gạch ngang vnạp năng lượng phiên bản với có tác dụng các điều khác
So if you have any details, any arguments, bullet-point them for me now,"cause I got about an hour before I have to lớn get baông chồng.
Nên anh tất cả chi tiết, lập luận làm sao, liệt kệ hết ra cho tôi, bởi vì chỉ một giờ nữa là tôi buộc phải về cửa hàng rồi.
Examples: Ads that use bullet points or numbered lists; ads containing a generic gọi to action (such as "cliông chồng here") that could apply lớn any ad
Ví dụ: Quảng cáo sử dụng vết đầu loại hoặc list được tiến công số; quảng cáo đựng gọi hành vi bình thường bình thường (chẳng hạn như "nhấp vào đây") hoàn toàn có thể vận dụng đến bất kỳ quảng bá nào
My secret was that I had this gun loaded with hollow-point bullets pointed at my head by the man who I thought was my soulmate, many, many times.
Bí mật chính là, cây súng này được nạp sẵn đạn hollow-point (một một số loại đạn tiếp giáp thương lớn) chỉa trực tiếp vào đầu tôi bởi tín đồ đàn ông tôi vẫn nghĩ rằng tín đồ một nửa yêu thương, tự lần này qua lần không giống.
My secret was that I had this gun loaded with hollow- point bullets pointed at my head by the man who I thought was my soulmate, many, many times.
Bí mật sẽ là, cây súng này được hấp thụ sẵn đạn hollow- point ( một một số loại đạn gần kề tmùi hương mập ) chỉa trực tiếp vào đầu tôi vị bạn lũ ông tôi đã nghĩ là tín đồ bạn đời, tự lần này qua lần không giống.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Ias Là Gì ? Những Điều Cơ Bản Bạn Cần Biết Về Ifrs


A year after Gmail was announced, Google introduced Rich Text Formatting, which allows the phông size, color & text-alignment khổng lồ be customized, as well as the embedding of bullet points và numbered lists.
Một năm sau khi Gmail Thành lập, Định dạng Vnạp năng lượng bạn dạng Phong prúc được ra mắt, được cho phép kiểm soát và điều chỉnh size font chữ, Màu sắc cùng canh lề, tương tự như ckém hầu hết danh sách số cùng vệt chấm.
Take your science, subtract your bullet points & your jargon, divide by relevance, meaning nội dung what"s relevant to lớn the audience, và multiply it by the passion that you have for this incredible work that you"re doing, & that is going to lớn equal incredible interactions that are full of understanding.
Lấy " khoa học " trừ đi " gạch ốp đầu dòng " và " thuật ngữ " rồi phân tách cho " sự xác đáng ", tức là chia sẻ những phân tích và lý giải xác đáng cùng với người theo dõi, sau đó nhân cùng với " đắm say " nhưng anh dành riêng cho công việc anh đang làm cho, thì vẫn đã tạo ra công dụng sẽ là Sự tác động tuyệt đối mang đến Sự hiểu trọn vẹn.
(Laughter) Take your science, subtract your bullet points and your jargon, divide by relevance, meaning share what"s relevant khổng lồ the audience, and multiply it by the passion that you have sầu for this incredible work that you"re doing, và that is going khổng lồ equal incredible interactions that are full of understanding.
(Cười) Lấy "khoa học" trừ đi "gạch ốp đầu dòng" cùng "thuật ngữ" rồi phân chia đến "sự xác đáng", Tức là share đa số phân tích và lý giải xác xứng đáng với người theo dõi, tiếp đến nhân cùng với "đam mê" cơ mà anh dành cho công việc anh đang làm cho, thì đang đã tạo ra hiệu quả vẫn là Sự thúc đẩy hoàn hảo nhất đem đến Sự đọc toàn diện.
On 15 September 1993—Puglisi"s 56th birthday—he was killed outside his home by a single bullet shot at point-blank range.
Ngày 15 mon 9 năm 1993, cũng là ngày sinh nhật lần thứ 56 của Pugliham, vị linc mục đã trở nên bắn bị tiêu diệt tức thì làm việc phía bên ngoài ngôi nhà của ông bởi một viên đạn tốt nhất.
"Đó là điểm độc nhất vô nhị cơ mà một viên đạn xuyên qua không còn tạo thương thơm tổn định mang đến bất kì bộ máy bên phía trong nào""."
Và thêm vào đó, giả dụ chúng ta có thể trả lời một phương pháp nhanh chóng với xúc tích mà ko thực hiện từ bỏ quality.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M