Broadcast Receiver Android Là Gì

Broadcast receivers là gì

Broadcast trong game android là các sự kiện trên toàn hệ thống rất có thể xảy ra khi thiết bị khởi động, khi nhận thấy tin nhắn trên đồ vật hoặc khi nhận ra cuộc hotline đến hoặc khi thiết bị gửi sang cơ chế trên sản phẩm công nghệ bay, v.v. Broadcast receivers được sử dụng để phản hồi các sự khiếu nại trên toàn hệ thống này. Broadcast receivers có thể chấp nhận được chúng tôi đăng ký các sự kiện của khối hệ thống và ứng dụng, cùng khi sự kiện đó xảy ra, bộ thu đăng ký sẽ được thông báo. đa số có hai các loại máy thu phân phát sóng:

Static Broadcast Receivers: các loại bộ thu này được khai báo vào tệp kê khai và vận động ngay cả khi ứng dụng bị đóng.

Bạn đang xem: Broadcast receiver android là gì

Dynamic Broadcast Receivers: những loại bộ thu này chỉ chuyển động nếu ứng dụng đang vận động hoặc được thu nhỏ.

Vì từ API cung cấp 26, phần đông chương trình phân phát sóng chỉ có thể được bắt bởi cỗ thu động, bởi vì vậy cửa hàng chúng tôi đã thực thi bộ thu hễ trong dự án công trình mẫu của công ty chúng tôi được đưa ra bên dưới. Có một trong những trường tĩnh được có mang trong lớp Intent có thể được thực hiện để phát các sự kiện khác nhau. Cửa hàng chúng tôi đã thực hiện thay đổi chế độ trên máy cất cánh làm sự kiện phát sóng, nhưng có không ít sự kiện có thể sử dụng đk chương trình phân phát sóng. Sau đây là một số ý định đặc biệt quan trọng được tạo ra trên toàn hệ thống:

android.intent.action.BATTERY_LOW: cho biết tình trạng sạc yếu bên trên thiết bị.android.intent.action.BOOT_COMPLETE: Điều này được phát một lượt sau khi khối hệ thống khởi cồn xongandroid.intent.action.CALL: Để triển khai cuộc call đến một fan nào này được chỉ định vì dữ liệuandroid.intent.action.DATE_CHANGED: cho biết thêm ngày đã cầm đổiandroid.intent.action.REBOOT: cho thấy rằng thiết bị đã có khởi đụng lạiandroid.net.conn.CONNECTIVITY_CHANGE: Mạng di động cầm tay hoặc kết nối wifi bị biến hóa (hoặc đặt lại)android.intent.ACTION_AIRPLANE_MODE_CHANGED: Điều này cho biết rằng chế độ trên máy cất cánh đã được nhảy hoặc tắt.

Hai bước chính mà chúng tôi phải làm để thực hiện broadcast receiver trong áp dụng của cửa hàng chúng tôi là:

Creating the Broadcast Receiver:
*
Registering a BroadcastReceiver:
*

Ví dụ

Dưới đấy là dự án mẫu trình diễn cách tạo Broadcast receivers cùng cách đk chúng cho 1 sự kiện cụ thể và cách thực hiện chúng vào ứng dụng.

Xem thêm: Chi Tiết 15 Công Nghệ Tắm Trắng Tại Spa Và Thẩm Mỹ Viện Được Tìm Nhiều

Bước 1: Tạo một project mới

Để chế tạo một dự án công trình mới trong android Studio, vui mắt tham khảo cách tạo / bắt đầu một dự án công trình mới trong game android Studio.

Bước 2: sửa đổi activity_main.xml

Đi cho tới tệp activity_main.xml và xem thêm đoạn mã sau. Dưới đó là mã đến tệp activity_main.xml.

*

Bước 3: thao tác làm việc với tệp MainActivity.java

Đi cho tới tệp MainActivity và xem thêm đoạn mã sau. Dưới đây là mã cho tệp MainActivity. Thừa nhận xét được thêm vào bên phía trong mã nhằm hiểu mã chi tiết hơn.

*

Bước 4: tạo thành một Class mới

Đi cho tới app > java >package > right-click > New > java File/Class và để tên những tệp là AirplaneModeChangeReceiver. Dưới đây là mã cho tệp AirplaneModeChangeReceiver. Dìm xét đạt thêm vào phía bên trong mã để hiểu mã cụ thể hơn.