Bộ tham mưu tiếng anh là gì

Từ năm 1866 cho đến năm 1869, Bronsart von Schellendorff thâm nhập trong bộ tham mưu của Sư đoàn số 17.

Bạn đang xem: Bộ tham mưu tiếng anh là gì


Tuy nhiên, bộ tham mưu từ chối xem xét lại quyết định của bản thân mình và thuyên chuyển Picquart tới Bắc Phi.
The General Staff, however, refused to reconsider its judgment và transferred Picquart khổng lồ North Africa.
Bộ tham mưu hạm quân 8 của Mikawa dự định tổ chức một chuyến "Tốc hành Tokyo" quan trọng đặc biệt vào tối 11 tháng 10.
Bộ tham mưu của binh đoàn XI tin rằng con phố số 7 sẽ bên trong tay quân Đồng Minh trong tầm 1 tuần.
Tháng 4, W4046 bay tới Hatfield để trình bày trước Thủ tướng mạo Anh và những thành viên của Bộ tham mưu không quân.
In April 1943, W4046 flew to Hatfield for a demonstration in front of the Prime Minister and members of the Air Staff.
Stonewall Jackson sẽ viết cho một thành viên trong bộ tham mưu: "Nếu vùng Thung lũng này bị mất, Virginia cũng bị mất."
Kết trái là Bộ Tham mưu thủy quân Đức chủ trương tăng cỡ nòng của dàn pháo bao gồm từ 28 centimet (11 in) lên 30,5 centimet (12,0 in).
As a result, the General Navy Department advocated increasing the caliber of the main battery from 28 centimet (11 in) lớn 30.5 cm (12.0 in).
Tuy nhiên, nhà vua cùng bộ tham mưu ông sau cuối cũng quay trở lại Rezonville và thảo luận về những vấn đề phải cầm lại theo.
Furthermore, the God King và the Voidwoken intend khổng lồ return lớn Rivellon và reclaim their rightful home.

Xem thêm: Authorized Distributor Là Gì ? Bạn Biết Gì Về Distribution Trong Marketing?


Albert tỏ ý nguyện tham gia cuộc chiến trên mặt trận Tây Âu, với được bỏ vào bộ tham mưu của tướng Hugh Trenchard sống Pháp.
Albert wanted to lớn serve on the Continent while the war was still in progress & welcomed a posting to General Trenchard"s staff in France.
Blücher kịp chạy thoát ra khỏi thành phố, nhưng phần lớn các bộ tham mưu của ông bị bắt và quân Phổ đã chịu thương vong vô cùng lớn.
Blücher barely escaped from the city, though most of his staff was captured and Prussian casualties were enormous.
Bộ tham mưu hạm chiến 8 vun ra kế hoạch nhằm mục tiêu giảm thiểu nguy hại phơi ra của các tàu khu vực trục đi lại tiếp liệu mang đến Guadalcanal.
Eighth Fleet personnel devised a plan to lớn help reduce the exposure of destroyers delivering supplies khổng lồ Guadalcanal.
Vào năm 1872, ông được phong danh hiệu à la suite của Trung đoàn cỗ binh "Bá tước đoạt Bülow von Dennewitz" số 55 (số 6 Westfalen), trực nằm trong Bộ Tham mưu.
In 1872 he became à la suite of the 6th Westphalian Infantry Regiment "Graf Bülow of Dennewitz" No. 55.
Về sau, ông được chỉ định làm sĩ quan viện trợ của trung đoàn, và cũng giữ những chức vụ khác trong bộ tham mưu của trung đoàn.
He subsequently served as adjutant of the regiment and also held other positions on the regimental staff.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M