BLAME LÀ GÌ

Home»Gifted - Talented Tests » Grades 10-12 » Toefl » Toeic » University Entrance Exam» Blame Và phương pháp Dùng
*
Tiếp theo chuyên đề Luyện Thi Đại Học, Tôi trình bày tiếp bí quyết dùng "Blame". Phần này sẽ không những dành riêng cho chúng ta luyện thi Đại Học mà nó còn hữu dụng cho những chúng ta luyện thi học sinh Giỏi, thi Toefl, giỏi thi Toeic.

Bạn đang xem: Blame là gì

Blame (for)(v)/ bleɪm / - to think or say thatsomebody/something is responsible for something badai đó/cái gì đấy về một việclàm sai trái.
Blame
(n)/ bleɪm / - responsibility for amistakeor for something bad: phụ trách chomột tội vạ nào đó.
+ blamesomebody/something (for something)
: đỗ lỗi đến ai đó/cái gì đó về việc gì đó, nguyên nhân gây ra.
Ex: She doesn"t blame anyone for her father"s death: Côta ko đỗ lỗi cho bất kể ai về tử vong của phụ thân cô ta.
Ex: Police are blaming the accident ondangerous driving: cảnh sát cho rằng vụ tai nạn đáng tiếc đó là do láixe ẩu.
+ Don"tblame me(informal) ~used to advise somebody not lớn dosomething, when you think they will vị it despite your advice.

Xem thêm: Câu Hỏi Tự Luận Quản Trị Học Có Đáp Án, Một Số Câu Hỏi Tự Luận Môn Quản Trị Học


Ex:Call her if you like, but don"t blameme if she"s angry. đam mê thì cứ call đi, nó nhưng giận thì đừng bao gồm trách tớ nhé.
+ I don"t blame you/her, etc. (for doing something) (informal) ~usedto say that you think that what somebody did was reasonable và the right thingto do.
Ex:‘I just slammed the phone down when hesaid that.’ ‘I don"t blame you!’ Tôi đập điện thoại thông minh xuống bàn khi nghe tới hắn nóihắn không trách tôi.
Ex: Ifyou chiến bại your job, you"ll only have yourself to blame. Nếu như bạn mất vấn đề thì tựtrách phiên bản thân bản thân thôi.
+ Put/lay/pin/place the blame (for something) onsomebody ~ blame someone, especially forsomething that is not their fault: đỗ thừa tội cho tất cả những người khác.
BLAME: If someone causes somethingbad, you can say that it is their fault or that they are to blame.
FAULT: Use “fault” to lớn mean somethingthat is wrong with a machine or a system, or something that you could criticizeabout a person or thing.
MISTAKE: Use “mistake” to mean somethingthat is wrong in someone’s grammar, spelling, calculations, decisions etc.
Love khổng lồ hear what you think!
*

Posted byYêu tiếng Anh
*

Loading...
*

Post a Comment♥ You are highly recommended khổng lồ use Google or Facebook accounts to jot a few comments down if you have any further questions or concerns. Don't forget to kiểm tra on "Notify me" at the bottom-right corner of the phản hồi box to lớn keep tracking your phản hồi replies. ♥ cốt truyện to be shared - if you want to chia sẻ any of your own thoughts to lớn this blog's readers, please don't hesitate to lớn reach me here. Many Thanks!Have a good one!


*


*