Bảng mô tả công việc kế toán trưởng

Nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán tài chính trưởng doanh nghiệp được chính sách theo những lao lý sau đây:

1. Kế toán tài chính trưởng chịu trách nhiệm trực tiếp trước giám đốc công ty về các quá trình thuộc phạm vi trọng trách và quyền hạn của kế toán trưởng.

Bạn đang xem: Bảng mô tả công việc kế toán trưởng

*

2. Kế toán tài chính trưởng bao gồm trách nhiệm rõ ràng sau đây :

2.1. Tổ chức công tác kế toán và cỗ máy kế toán cân xứng với tổ chức sale của công ty, ko ngừng đổi mới tổ chức bộ máy;

2.2. Tổ chức triển khai ghi chép, giám sát và đo lường và phản ánh bao gồm xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ cục bộ tài sản và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty;

2.3. Thống kê giám sát và trích nộp đầy đủ, kịp thời những khoản thuế nộp ngân sách, những quĩ nhằm lại công ty và giao dịch đúng hạn những khoản chi phí vay, những khoản công nợ phải thu, nên trả;

2.4. Khẳng định phản ánh thiết yếu xác, kịp thời, đúng chế độ, kết quả kiểm kê gia tài hàng kỳ và khuyến cáo các giải pháp giải quyết, xử lý khi có các trường thích hợp thất bay xảy ra

2.5. Lập rất đầy đủ và duy trì đúng hạn các report kế toán cùng quyết toán của chúng ta theo cơ chế hiện hành;

2.6. Tổ chức bảo quản, lưu lại trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu với số liệu kế toán kín của công ty;

2.7. Tiến hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp trình độ, chế tạo đội ngũ nhân viên cấp dưới kế toán vào công ty

3. Kế toán tài chính trưởng có trọng trách kiểm tra, kiểm soát điều hành sau đây :

3.1 việc chấp hành đảm bảo an toàn tài sản, tiền vốn vào công ty;

3.2 câu hỏi chấp hành chế độ quản lý và kỷ cơ chế lao động, chi phí lương, tiền thưởng, những khoảng phụ cấp và những chính sách, cơ chế đối với người lao động.

3.3 Việc triển khai các kế hoạch marketing – tài chính, kế hoach đầu tư xây dựng cơ bản, những dự toán chi phí kinh doanh, phí lưu thông, những dự toán bỏ ra tiệu hành chính, sự nghiệp, các định mức kinh tế – kỹ thuật;

3.4 bài toán thực hiện chính sách thanh toán chi phí mặt, vay tín dụng và các hợp đồng gớm tế, vừa lòng đồng thương mại & dịch vụ …

3.5 Việc xử lý và xử lý các khoảng thiếu hụt, những khoảng nợ ko đòi được và những khoảng thiệt sợ khác.

Xem thêm: Top 9 Mẫu Email Chăm Sóc Khách Hàng Bằng Email Như Thế Nào, Cách Chăm Sóc Khách Hàng Qua Email

4. Kế toán trưởng có trách nhiệm giúp giám đốc doanh nghiệp :

4.1 tổ chức triển khai phân tích các vận động kinh tế trong công ty một giải pháp thường xuyên, nhằm mục tiêu đánh giá chính xác tình hình, tác dụng và kết quả kế hoạch kinh doanh của công ty, phát hiện nay những tiêu tốn lãng phí và thiệt hại của doanh nghiệp đã xảy ra, những vấn đề làm không có hiệu quả, rất nhiều trì trệ trong gớm doanh để có biện pháp tương khắc phục, bảo đảm kết quả hoạt động và doanh lợi ngày càng tăng;

4.2. Trải qua công tác tài chính – Kế Toán, nghiên cứu đổi mới tổ chức sale nhằm khai thác kĩ năng tiềm tàng, tiết kiệm và cải thiện hiệu qủa đồng vốn. Khai thác và thực hiện có kết quả mọi nguồn ngân sách kinh doanh.

5. Kế toán tài chính trưởng gồm có quyền hạn tiếp sau đây :

5.1. Cắt cử và chỉ đạo trực tiếp toàn bộ các kế toán viên của công ty;

5.2. Có quyền yêu thương cầu toàn bộ các phần tử trong doanh nghiệp chuyền đầy đủ, kịp thời các tài liệu, số liệu cần thiết cho công việc kế toán và đánh giá của kế toán trưởng;

5.3. Các report kế toán, các hợp đồng ghê tế, dịch vụ, các chứng từ tín dụng, các tài liệu có tương quan đến việc thanh toán, trả lương, trả chi phí thưởng, thu bỏ ra tiền mặt… đều phải có chữ ký kết của kế toán tài chính trưởng mới có mức giá trị pháp lý;

5.4. Kế toán tài chính trưởng không được lập, ký kết hoặc duyệt những báo cáo, bệnh từ, tư liệu khi không có ý kiến của Giám đốc, hoặc không tương xứng với những qui định hiện hành trong phòng nước.