Bài tập tiếng anh lớp 4 theo từng unit

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Loạt bài bác tổng vừa lòng Từ vựng đầy đủ, Ngữ pháp bỏ ra tiết, dễ nắm bắt và bài bác tập giờ Anh lớp 4 theo từng Unit giúp học sinh học tốt môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 hơn. Để cài đặt tài liệu bài bác tập giờ Anh lớp 4 về, bạn vào từng Unit tương ứng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 theo từng unit

Mục lục bài xích tập tiếng Anh 4

Từ vựng, Ngữ pháp, bài tập tiếng Anh 4 học tập kì 1 bao gồm đáp án

Unit 1: Nice khổng lồ see you again

Unit 2: I"m from Japan

Unit 3: What day is it today?

Unit 4: When"s your birthday?

Unit 5: Can you swim?

Bài tập giờ Anh lớp 4 thân kì 1 tất cả đáp án

Unit 6: Where"s your school?

Unit 7: What vì chưng you like doing?

Unit 8: What subjects vì you have today?

Unit 9: What are nỗ lực doing?

Unit 10: Where were you yesterday?

Đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì 1 có đáp án

Từ vựng, Ngữ pháp, bài bác tập tiếng Anh 4 học kì 2 có đáp án

Unit 11: What time is it?

Unit 12: What does your father do?

Unit 13: Would you lượt thích some milk?

Unit 14: What does she look like?

Unit 15: When"s children"s say?

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 thân kì 2 có đáp án

Unit 16: Let"s go lớn the book shop

Unit 17: How much is the T-shirt?

Unit 18: What"s your phone number?

Unit 19: What animal vì you want lớn see?

Unit 20: What are you to vị this summer?

Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 2 bao gồm đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 1

Exercise 1: Chọn đáp án đúng

1. Hi. My name ___________ Sandra. What’s your name?

A. AmB. IsC. WellD. Your

2. Nice to lớn ___________ you again, Minh.

A. WatchB. LookC. SeeD. Have

3. – “Hi. How are you today?” – “___________”.

A. I’m very well. ThanksC. Good bye

B. Good nightD. Nice to meet you.

4. – Where are you from? – I’m ____________ America.

A. FromB. ToC. ForD. With

5. I’m from ____________. I can speak Vietnamese.

A. EnglandB. JapanC. ChinaD. Vietnam

Hiển thị đáp án
1.B Đây là câu giới thiệu bạn dạng thân.
2.C Câu đầy đủ: Nice to lớn see you again: cực kỳ vui được chạm chán lại cậu.
3.A Đáp lại thắc mắc sức khoẻ “How are you?” là “I’m very well. Thanks”.
4.A Trả lời câu hỏi quê cửa hàng “where are you from?” là “I’m from…”
5.D Dịch: Tôi tới từ Việt Nam. Tôi nói theo một cách khác tiếng Việt.

Exercise 2: chọn từ tương thích điền vào nơi trống.

afternoon - tomorrow – and – My – too

A: Good (1)___________. (2)___________ name is Kate.

B. Good afternoon. I’m Clara. Where are you from?

A: I’m from Vietnam. (3)___________ you?

B: I’m from America. Nice to lớn meet you.

A: Nice to lớn meet you (4)___________.

B: See you (5)___________. Bye.

Hiển thị đáp án

Exercise 3: Nối cột A với cột B để tạo thành hội thoại

AB
1. How are you?a. My name is Queenie.
2. Good night.b. I’m 9 years old.
3. What’s your name?c. I’m fine, thanks.
4. How old are you?d. Nice to lớn meet you, too.
5. Nice to lớn meet you.e. Good night.
Hiển thị đáp án

Exercise 4: phụ thuộc từ gợi nhắc sắp xếp thành câu trả chỉnh

1. I/well/ very/ am/ you/ thank.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Trong Phim Cổ Kiếm Kỳ Đàm : Đều Thành Nam, Lý Dịch Phong

________________________________________________________.

2. At/ I’m/ four/ grade.

________________________________________________________.

3. Well/ English/ can/ speak/ I/ very.

________________________________________________________.

4. You/ old/ how/ are?

________________________________________________________?

5. Nice/ again/ you/ to/ see.

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. I’m very well, thank you.

2. I’m at grade four.

3. I can speak English very well.

4. How old are you?

5. Nice lớn see you again.


Exercise 5:

Hello. I’m Ben. I’m nine years old. I’m at grade four. Every day I get up at 6. I go khổng lồ Thang Long primary school at 6:45 a.m. I love English and Math. This is my classroom. It’s not big. When my teacher comes into classroom, everybody stands up & say “Good morning, teacher”. Our classes begin at 7:15 và end at 11:00. Before going home, we stand up and say “Good bye”.

1. How old is Ben?

________________________________________________________.

2. What time does he get up?

________________________________________________________.

3. Is his classroom big?

________________________________________________________.

4. What do they say when the teacher comes in the classroom?

________________________________________________________.

Hiển thị đáp án

1. He’s nine years old.

2. He gets up at 6.

3. No, it isn’t.

4. They say “Good morning, teacher”.


Giới thiệu kênh Youtube kinhdientamquoc.vn


Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.kinhdientamquoc.vn


KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2010 ĐẠT 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện lớp 4 cho nhỏ sẽ được tặng kèm miễn tầm giá khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đk học thử cho bé và được hỗ trợ tư vấn miễn phí tổn tại khoahoc.kinhdientamquoc.vn