Bài Tập Quản Trị Dịch Vụ


Bạn đang xem: Bài tập quản trị dịch vụ

*

*

*

Xem thêm: Tại Sao Gọi Là Nhà Thổ - Thổ Vốn Không Phải Là 'Điếm'

*

*

Tìm kiếm

Các môn học

Các môn họcChọn siêng mục1. Môn học(165)1.01 marketing căn bản(25)1.1.1 bài bác học(3)1.1.2 bài xích tập / ôn thi(16)1.1.3 tài liệu tham khảo(3)1.1.4 Khác(3)1.02 nguyên lý Kế toán(15)1.2.1 bài xích học(1)1.2.2 bài tập / ôn thi(13)1.2.4 Khác(1)1.03 nghiệp vụ Ngoại thương(18)1.3.1 bài học(2)1.3.2 bài bác tập / ôn thi(8)1.3.3 tư liệu tham khảo(4)1.3.4 Khác(4)1.04 hành vi tổ chức(16)1.4.1 bài xích học(6)1.4.2 bài tập / ôn thi(3)1.4.3 tư liệu tham khảo(2)1.4.4 Khác(5)1.05 quản ngại trị dịch vụ(10)1.5.1 bài học(3)1.5.2 bài tập / ôn thi(4)1.5.3 tư liệu tham khảo(1)1.5.4 Khác(1)1.06 cai quản trị chiến lược(9)1.6.1 bài bác học(1)1.6.2 bài xích tập / ôn thi(4)1.6.3 tư liệu tham khảo(1)1.6.4 Khác(3)1.07 dụng cụ kinh doanh(8)1.7.1 bài học(1)1.7.3 tài liệu tham khảo(3)1.7.4 Khác(4)1.08 cai quản trị phân phối hàng(4)1.8.2 bài xích tập / ôn thi(1)1.8.3 tư liệu tham khảo(2)1.8.4 Khác(1)1.09 quản lí trị hóa học lượng(5)1.9.1 bài học(1)1.9.2 bài tập / ôn thi(1)1.9.4 Khác(3)1.10 cai quản trị vận hành(7)1.10.1 bài học(3)1.10.2 bài xích tập / ôn thi(2)1.10.4 Khác(3)1.11 quản trị yêu mến hiệu(8)1.11.1 bài học(2)1.11.2 bài xích tập / ôn thi(4)1.11.4 Khác(3)1.12 quản trị tài chính(6)1.12.2 bài bác tập / ôn thi(2)1.12.4 Khác(4)1.13 marketing Quốc tế(10)1.13.1 bài học(1)1.13.2 bài xích tập / ôn thi(6)1.13.4 Khác(3)1.14 tùy chỉnh & thẩm định dự án công trình ĐT(10)1.14.1 bài bác học(3)1.14.2 bài bác tập / ôn thi(2)1.14.3 tư liệu tham khảo(1)1.14.4 Khác(4)1.15 cai quản trị dự án(11)1.15.1 bài xích học(3)1.15.2 bài xích tập / ôn thi(3)1.15.4 Khác(6)1.16 quản ngại trị nhân lực(7)1.16.1 bài bác học(2)1.16.2 bài bác tập / ôn thi(2)1.16.4 Khác(3)1.17 cai quản trị Marketing(4)1.17.1 bài học(1)1.17.2 bài bác tập / ôn thi(1)1.17.4 Khác(2)1.18 bảo đảm và trợ cung cấp xã hội(6)1.18.1 bài học(1)1.18.4 Khác(5)1.19 nghiên cứu Marketing(4)1.19.1 bài học(2)1.19.2 bài tập / ôn thi(1)1.19.4 Khác(1)1.20 Lập planer kinh doanh(6)1.20.1 bài bác học(3)1.20.2 bài tập / ôn thi(1)1.20.4 Khác(2)1.21 cai quản trị chuỗi cung ứng(4)1.21.1 bài bác học(1)1.21.2 bài tập / ôn thi(2)1.21.4 Khác(1)2. Khả năng mềm (Soft Skills)(1)3. Tài liệu tham khảo(6)4. Thông báo(73)4.1 kế hoạch thi(7)4.2 định kỳ học(23)4.3 Đăng ký môn học(8)4.4 thông báo khác(9)5. Tin tức tuyển dụng / tìm kiếm việc(7)5.1 tuyển dụng(3)5.2 tìm kiếm việc(3)6. Giải trí(15)

Bài viết mới

Blogroll

Lượt xem

416453